Telegram
حسین دهباشی

حسین دهباشی، با این پیام، کاندیداتوری خود را برای شورای شهر تهران اعلام کرد

حسین دهباشی را از جمله با پروژه و کتاب‌های تاریخ شفاهی کارگزاران دربار می‌شناسند، از سوی دیگر او ماه‌های اخیر با یک برنامه ویدئویی به نام خشت خام به گفتگو با سی...

انتخابات شورای شهر تهران: ۲۴۲ نفر رد صلاحیت، ۳۶ انصرافی، ۲۷۲۲ کاندیدای نهایی

رئیس ستاد انتخابات استان تهران، شهاب‌الدین چاوشی، از تایید صلاحیت تعداد ۲۷۲۲ داوطلب در انتخابات شورای شهر تهران خبر داد. او اظهارداشت: از مجموع ۳ هزار داوطلب...