دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران در خیابان آزادی، خیابان قریب قرار دارد، اما پشت آن، در خیابان اسکندری شمالی، منبع و راسته فروشگاههای لوازم حیوانات خانگی است که به دارندگان حیوانات این امکان را میدهد بدون چک و چانه، چیزی را که میخواهند بخرند، ارزانتر و مطمئنتر تهیه کنند.

از آزادی که به سمت شمال، در خیابان اسکندری شمالی بپیچید، در همان ابتدای خیابان و بیشتر در سمت راست خیابان (شرق) این مغازهها قرار دارند که کاملتر از هر پتشاپ یا دکتر دامپزشکی در بالای شهر، و ارزانتر از بیشتر سایتهای اینترنتی، غذای حیوانات و پرندگان و سگ و گربه را به همراه اسباببازیها، قفس، باکسهای نگهداری و شوینده و کنسروهای مخصوص آنها میفروشند.

قیمت این فروشگاههای عمدهفروش، که تکفروشی هم دارند، بنا به محاسباتی که صورت گرفت، در اقلام مصرفی، چیزی حدود ۳۰ درصد ارزانتر از فروشگاههای بالاتر از خیابان شهید بهشتی، ولنجک، یوسف آباد یا نیاوران و حتی نقاط مختلف خیابان شریعتی بود.

نکته دیگر این که حمل خود حیوانات، در مغازهها به تازگی ممنوع شده است و در نوشتهای که روی شیشه این مغازهها نصب شده، این موضوع یادآوری شده است. پس اگر در خودروی خود حیوانی حمل کردهاید، آن را نباید بیرون بیاورید چراکه حتی اگر مثل این سگ نگهبانِ غیر سوسول، در پشت خودرو و در گرما مانده باشد، حق آمدن به مغازهها را ندارند.

یک سگ شکاری در کنار فروشگاه لوازم حیوانات در خیابان اسکندری شمالی

یک سگ نگهبان در کنار فروشگاه لوازم حیوانات در خیابان اسکندری شمالی

لوازم حیوانات فروشی راسته خیابان اسکندری، میتواند باعث کاهش هزینه نگهداری حیوانات خانگی (پت) در شهر تهران شود. اما اغلب، دامپزشکان با ایجاد یک فروشگاه در کنار یا درون مطب خود، تلاش دارند همین اقلام را با قیمتی حتی تا ۲ برابر بر اساس پیشنهادهای پزشکیشان بفروشند و سهم بزرگی از خرید صاحبان حیوانات به خرید از این مراکز گرانتر اختصاص دارد.

مطالب بیشتری نیست