شعار نویسی عجیب روی دیوارهای کنار پل سیدخندان

این شعارنویسی‌ها بارها تکرار شده‌اندیک شخص و یک آموزشگاه، هدف ناسزاگویی

اتفاقی عجیب و نادر در حوالی سیدخندان افتاده است که بیشتر شبیه کامنت‌نویسی‌افراد در صفحات اینستاگرامی‌ست. به ظاهر فردی مشکلی با کسی، یا آموزشگاهی دارد و حالا ناسزاها را بر روی دیوارهای خیابان نوشته است.

نام این آموزشگاه توسط معترض شعارنویس، «داعشی» و «کانون فساد» خطاب شده است.

دیوارنویسی را می‌توان نوعی وندالیسم یا تخریب اموال عمومی نامید. البته برخی از دیوارنویسی‌ها مانند گرافیتی می‌توانند بر زیبایی شهر بیفزایند اما چنین اقداماتی ناشی از کینه، فارغ از صحیح بودن سخنشان، علاوه بر ایجاد خسارت به املاک، می‌تواند پیامدی مانند گسترش کینه یا نفرت‌پراکنی داشته باشد.

مطالب بیشتری نیست