از میان ۳ میلیون و نیم موتورسیکلتی که شماره‌گذاری شده است، بیش از ۱ و نیم میلیون دستگاه آن هر روز در تهران در حال رفت و آمد هستند.

سرهنگ مراد مرادی، معاون آموزش و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران است، او گفته که ۱۵۰ عدد موتورسیکلت‌سوار که در سال ۹۴ تخلف و تصادفی نداشته‌اند، موتورسیکلت‌سوار نمونه معرفی شدند و از آن‌ها قدردانی شده است.

او از طرف دیگر، گفته است موتورسواران و تخلفاتشان، سهم ۳۰ درصدی در تلفات رانندگی شهر تهران دارند.

مطالب بیشتری نیست