معاون فنی راهآهن، یک نشست خبری مفصل برگزار کرده که در آن خبرهای خوبی برای تهرانیها درباره قطار بیان شده است.

نخستین قرار است ایستگاههای قطار، در منطقه شهر ری و اراضی عباسآباد تاسیس شوند.

سعید محمدزاده، معاون فنی راهآهن در این مصاحبه گفته است که بیرون بردن ایستگاه قطار از شهر، باعث کاهش آلودگی نمیشود چرا که تنها ۱ درصد آلودگی به خاطر قطارهای غیربرقی تهران است.

او البته در این گفتگو، گلایه بزرگی از شهرداری دارد که به نظر میرسد قابل تامل است. این مسئول راهآهن میگوید در شهرهای خارجی مثل «لندن» و «پاریس» قطارهای غیربرقی وجود دارند و ایستگاهها در شهر حاضرند. «در شهری مثل لندن ۱۰ ایستگاه راهآهن وجود دارد.»

او میگوید که ادعای شهرداری درباره آلودگی هوا اشتباه است و قطارها یورو ۴ دارند و عمر آنها هم بین ۳ تا ۵ سال است.

او درباره مترو هم اضافه کرده که بهتر است راه آهن به خطهای مترو متصل باشد: «متاسفانه برخی از کجسلیقگیها باعث شد تا خط ۳ متروی تهران به ایستگاه راهآهن متصل نباشد این در حالی است که شهرداری میتوانست این ایستگاه را طوری طراحی کند که مردم به ایستگاه راهآهن در زیرزمین دسترسی داشته باشند.» او مدعیست که در این صورت ترافیک روی زمین در میدان راهآهن کم میشد.

سعید محمدزاده البته ناامید به نظر نمیرسد. او میگوید: «برای اتصال خطوط مترو به ایستگاههای راه آهن مذاکراتی با شهرداری داشتهایم و این اتصال باید از طریق دالانها و تونلها انجام شود

به نظر میرسد در صورتی که راهآهن، یک ایستگاه در اراضی عباس آباد تاسیس کند، قلب تهران، که حالا شامل پل طبیعت، پارک آب و آتش و پارک طالقانی است و در دسترس بخش زیادی از شهروندان، تبدیل به یک قطب ارتباطی حمل و نقل هم خواهد شد.

مطالب بیشتری نیست