عباس جدیدی، ورزشکار بین‌المللی پیشکسوت و همچنین عضو شورای شهر تهران را در عکس می‌بینید.

مطالب بیشتری نیست