اگر قصد خرید خودرو در تهران را دارید، این صفحه به شما کمک می کند تا از قیمت هر خودرویی، از ساخت ایران تا خارجی‌های وارداتی، مطلع شوید.

این جدول هر روز بر اساس اخبار قیمت‌ها در همان روز آپدیت می‌شود.

ردیف اول، نام خودرو را نشان می‌دهد و ردیف بعد،‌ سال ساخت این خودرو است. در بازار هر خودرو دارای دو نوع قیمت است. قیمتِ حداقل و قیمت حداکثر. که در دو ستون بعدی نمایش داده شده‌اند. برای خودروهایی که نمایندگی قیمت رسمی اعلام می‌کند، ردیف آخر قیمت اعلام شده توسط نمایندگی خودرو را نشان می‌دهد.مطالب بیشتری نیست