حسن عباسی، نظریه‌پرداز سیاسی و سیاست‌خارجی، با حضور در منزل یاشار سلطانی، سردبیر سایت معماری‌نیوز، با خانواده او همدردی کرد.

مطالب بیشتری نیست