معصومه آباد، نماینده شورای اسلامی شهر تهران، درباره مناقشه‌هایی که بر سر زمین بیمارستان پروفسور سمیعی، و عضویت همسر قالیباف در آن به راه افتاده است گفته:

این زمین متعلق به بنیاد خیریه امام رضا متشکل از ۹ عضو است و به هبچ شخصی متعلق نیست. در جلسات مختلف این پروژه هم شخص وزیر و مقامات دولت هم حضور جدی داشتند.

اینکه خانم [زهرا سادات]مشیر سهام دارد و یا هر کس دیگه اینگونه نیست.

چگونه باید گفت که نباید با آبروی مردم بازی کرد؟!

زهرا مشیر را بیشتر بشناسید.

مطالب بیشتری نیست