زهرا مشیر، همسر محمدباقر قالیباف است. اگر رسم و رسومات تهرانی، مثل شهرهای مهم دیگر در جهان بود او حالا بانوی اول شهر تهران بود.

زهرا مشیر، در سال ۶۱، در سن ۲۱ سالگی با محمدباقر قالیباف ازدواج کرد. آنها با هم همسن هستند.  این زوج، علاوه بر این هر دو اهل طرقبه هستند. صیغه محرمیت بین آنها توسط امام خمینی(ره) جاری شد.

از تصمیمات سیاسی زهرا سادات مشیر، میتوان به استعفا از مدیریت کل امور بانوان شهرداری تهران در سال ۹۲ اشاره کرد که گفته میشود به خاطر این بوده که در صورت انتخاب همسرش در انتخابات ریاست جمهوری آن سال (که حسن روحانی، پیروز ماجرا بود)، به همسرش در دولت یاری رساند.

نام کامل او، زهرا سادات مشیر است. او متولد ۸ فروردین ۱۳۴۰ است. ابتدا به دانشگاه آزاد اسلامی رفته و در رشته جامعهشناسی فرهنگی از آنجا فارغالتحصیل شده، سپس از سال ۹۰، یعنی ۵ سال پیش تاکنون استادیار این دانشگاه است.

سابقه تحصیل در دانشگاه الزهرا برای کارشناسی  علوم اجتماعی را دارد و در حال حاضر دکترای جامعهشناسی فرهنگی از دانشگاه علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد دارد.

در مجتمع آموزشی رفاه مدتی تدریس کرده و کتابهایی مثل تبیین علل انحراف دختران  را برای ناجا نوشته است.  از دیگر سوابق پژوهشی او میتوان به کتاب مدل تعاملی تحقیق و پژوهش برای سازمان مبتنی بر تجربه برنامه پژوهشی زنان و زندگی شهری اشاره کرد که نشر مرکز مطالعات و برنامهریزی شهر تهران، سال گذشته آن را منتشر کرده است.

زهرا مشیر، در حوزه زنان، حوزه اجتماعی امور عامالمنفعه فعال بوده است. از سال ۸۹، یعنی ۶ سال پیش، مدیریت ستاد توانمندسازی زنان را بر عهده گرفته و از سال ۹۰، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی هم هست.

همسر شهردار تهران، طراح مجموعههای فرهنگی ویژه بانوان در شهر با برندهایی مثل بوستان بانوان، مراکز ورزشی ویژه زنان، شهربانو و کوثر بوده است. او مدلی از توانمندسازی زنان سرپرست خانوار را هم دنبال کرده است و درباره ترک اعتیاد زنان معتاد به مواد مخدر هم کوششهایی داشته است.

زهرا مشیر، علاوه بر  این فعالیتها، به طور موازی، ریاست شورای راهبردی زنان شهرداری تهران را بر عهده دارد و سه دوره هم همایش ملی و بینالمللی بانوان قرآن پژوه را مدیریت کرده است.

از آنجایی که قالیباف، در زمینه عاشورا و به ویژه اربعین، نامش بر سر زبانهاست. همسر او هم مبدغ گردهمآیی زنانه و سالانه زنان عاشورایی است.

زهرا مشیر، مشاور امور بانوان شهردار تهران، محمدباقر قالیباف و همسر خود هم هست

او در گفتگویی گفته است رضایت زنان تهرانی از اولین پارک تخصصی بانوان در پایتخت به شکلی بوده که در هفته اول، ۵ هزار نفر با شماره شهرداری تماس گرفتهاند و تشکر کردهاند. همچنین نقل قولی از او وجود دارد مبنی بر این‌که «اگر با نگاه فعلی، شهر تهران ساخته می‌شد، شهر تهران، این قدر نگاه مردانه نداشت.»

مطالب بیشتری نیست