صبح امروز مردم منطقه ۱۰ تهران در ابتدای خیابان مالک اشتر در سی متری جی شاهد خروج دود حجیمی از کف خیابان بودند.

 این فیلم را خبرآنلاین از این ماجرا مخابره کرده است:
مطالب بیشتری نیست