فیلمی منتشر شده است که گفته شده رجزخوانی «لاتهای تهرانی» برای گروهک تروریستی صهیونیستی داعش است.

در این فیلم، یک نفر که در کنار امینآقا فرزانه در کنار خیابان نشسته است میگوید:

آقا بریم سینهمون رو سپر کنیم برای آنها که میخواهند به خاک ناموس وطنمون خیانت کنند.

شهدا گردن همه حق دارند

همه بچه هیئتی هستیم.

امین آقا فرزانه بزرگ من است

همه شما پیشمرگهای شیعه هستید

به علی قسم، به ناموسم، به جان داداشم به جان داداشش، به علی قسم و جمع حاضر که

ای وهابیت، آل سعود، این‌‌ها بچهلاتهای ایران زمین، بچههای ملک ری، شهر ری، امین آقا فرزانه به همه میگویم:

آمدهایم که ردتان را بزنیم

در نفسِ حدود، حدتان را بزنیم

از فضل الهی تبری در دست گیریم

تا ریشه هفت جدتان را بزنیم

ای وای اگر پا به حرم بگذارید

یک تکه ز دیوار حرم بردارید

شیعه به حریم عمهجان حساس است

وهابیت، آل سعود

گفتم که به گوش سگیات بسپاری

کلنا عباسک یا زینب

همه عباس تواند یا خانم زینب

کسی نمیتواند به حرمت حمله کنه

این شیرمردها هستند

این بچههای مدافعین حرم هستن

من بگویم یا علی

دشمن بگوید الفرار

لرزه افتاده به پای داعش و وهابیت

همه با هم:

لافتی الا علی لاسیف الا ذوالفقار

ذوالفقار امیرالمومنین توی دستِ منتقم خون امام حسین (ع) آقا صاحبالزمان میآید پوست همهشان را میکند عدل و داد را گسترده میکند.

اگر حضرت ابوالفضل بود اگر این بچه باغیرتها بود آن بیشرفها که سیلی به صورت مادرمان حضرت زهرا نمیزدند.

گویند به لاتان که شما را ظفری نیست

جز عشق حسین و غم زینب خبری نیست

لاتان جوانی برآیند و بگویند

ما لات حسینیم و شما را عددی نیست.

این را هم بگویم چون امین آقا و بچه باغیرتها اینجا نشستهاند. غیرت عرب و عجم حضرت ابوالفضل، ید ام البنین

الحق که به تو نام قمر میآید

ای زیباترین عموی دنیا، عباس

ای زیباترین عموی دنیا، عباس

میگه

امیر کشور دلهاست عباس

به یکتایی قسم، یکتاست عباس

اگرچه زاده امالبنین است

ولیکن مادرش، زهراست، عباس

شادی دل حضرت زهرا خانم زینب خانم زهرا نابودی هرچی وهابی و سعودی است. آن وزیر امور خارجه کثافتش، نابودی آنها سرسلامتی جمع سر سلامتی امین آقا فرزانه

جمع حاضر، بزرگتر ها، هر چقدر به حضرت ابوالفضل اعتقاد دارید همان قدر صلوات ختم کنید.

مطالب بیشتری نیست