این ویدئو توسط یکی از شهروند خبرنگاران تهرانی به نام میرامید رضوی، در ۳ آبان ۱۳۹۵ ضبط و روی اینترنت منتشر شده است. در آن تصاویری اغلب سوار بر خودرو، از تهران می‌بینیم. تهرانی که می‌توان دوستش داشت…

 

<iframe width=”560″ height=”315″ src=”https://www.youtube.com/embed/jm7XjGdGtFw” frameborder=”0″ allowfullscreen></iframe>

مطالب بیشتری نیست