اکونومیست فهرست شهرهایی را که از نظر زندگی مناسبند منتشر و رتبه آنها را هم اعلام کرده است که بر اساس آن دمشق، در میان ۱۴۰ شهر، بدترین شهر برای زندگی و ملبورن برای ششمین سال پشت سر هم، بهترین شهر شده است.

خبر بد برای ما تهرانیها اینکه در این جدول، تهران دارای رتبه ۱۲۶ در جهان است و در واقع طبق این جدول، تنها ۱۴ شهر هستند که از تهران رتبه نامناسبتری دارند.

اما خبر خوب برای پایتختنشینان این است که تهران در ۵ سال گذشته بیشترین پیشرفت را داشته است.

در این حدول، رتبه دوم از آن شهر وین در اتریش است و ونکوور و تورنتو و کلگری در کانادا رتبههای ۳ و ۴ و ۵ را به خود اختصاص دادهاند. رتبه ۶ و ۷ هم متعلق به استرالیاست: دو شهر آدلاید و پرت.

مطالب بیشتری نیست