خبرگزاری رسمی دولت، ایرنا از قول کارشناسان مسکن آورده که آمار معاملات انجام شده، نشان میدهد که قیمت خانه در تهران نسبت به پارسال ۱۰ درصد گران تر شده و این موضوع به احمال زیاد در نیمه اول سال بعد، وضعیت شدیدتری به خود میگیرد.

البته این خبرگزاری از گران شدن خانه به «رونق» تعبیر کرده است.

گزارشهای منتشر شده، این «رونق» را تنها شامل شمال شهر تهران نشان میدهند در حالی که در جنوب تهران، همچنان «رکود» برقرار است.

رشد مشابهی در استان مجاور، البرز هم تجربه شده است.

مطالب بیشتری نیست