تهران ال آر تی دار میشود. این را مازیار حسینی، معاون حمل و نقل ترافیک شهردار تهران گفته و اعلام کرده است که سیستم تازه حمل و نقل شهری سبک، برای منطقه ۱۲ تهران که دارای بافت تاریخی است در نظر گرفته شده است تا حیات و هویت تاریخی به این منطقه بازگردد.

معاون شهردار گفته است که متأسفانه این منطقه مورد بی‌توجهی تاریخی قرار گرفته و زندگی شبانه در این محدوده که جاذبه‌های گردشگری را درون خود جای داده از بین رفته است، این در حالی است که توسعه پیاده‌راه‌ها در این منطقه با اقبال عمومی مردم روبه‌رو شده است.

LRT چیست؟

ال آر تی یا «حمل و نفل ریلِی سبک» نوعی از حمل و نقل عمومی تندرو است که از طریق قطارهایی با منبع الکترونیکی تغذیه میشوند. ال آر تیها راننده هم دارد، در سطحی از کوچهها مسیرهای آنها تعبیه میشود که جدا از خط ترافیکی شهر حرکت کنند و آسوده و سریع به مقصد برسند.

این نوع از حمل و نقل، برای اولین بار در دهه ۵۰ هجری خورشیدی در آمریکا راهاندازی شد. این شبکههای راهآهنِ سبک، در مقابل مترو که یک شبکه حمل و نقل سنگین است، اینگونه نامگذاری شدهاند.

هزینه سرمایهگذاری در این سبک از حمل و نقل عمومی نسبت به دیگر تکنولوژیها ارزانتر است و همین باعث شده در سالهای اخیر در شهرهای مختلفی، الآرتی به شدت گسترش پیدا کند.

سرعت قطارهای ال آر تی، معمولا چیزی میان ۳۰ تا ۶۱ کیلومتر بر ساعت است اما پیشرفتهترین آنها، تا ۱۰۴ کیلومتر بر ساعت هم سرعت دارند. استاندارد حضور مسافران در آن طوری است که ۳ نفر را به ازای هر کیلومتر مربع جابجا میکند.

مطالب بیشتری نیست