مدیر فرهنگی بهشت زهرا خبر از راه‌اندازی آرامگاه‌ها و آرامستان‌های محلی در تهران داده است.

۵۰ سال است که در جنوب تهران، بهشت‌زهرا مامن درگذشتگان تهران است، اما حالا صحبت از پر شدن ظرفیت آن در آینده‌ای نه چندان دور است. روزانه صدها پیکر در آن‌جا به خاک سپرده می‌شوند.

سعید خال، مدیر فرهنگی بهشت زهرا می‌گوید که برنامه تازه‌ای برای توسعه گورستان‌های تهران دارند. یکی دیگر از ایده‌های مطرح در این میان، رایگان شدن دفن اموات در تهران است.

مطالعات طرح گورستان محلی در تهران در حال انجام است. به نظر می‌رسد که این طرح همان طرحی است که سال گذشته معصومه آباد در شورای شهر تهران مطرح کرد و با مخالفت اعضای شورا و موضع گیری های مردم مواجه شد؛ اما گویا تیمی کارشناسی در حال مطالعه آن هستند و در صورتی که تایید شود در آینده ای نزدیک هر محله تهران یک گورستان خواهد داشت.

مطالب بیشتری نیست