رهبر انقلاب در پاسخ به سوالی مبنی بر این‌که رفت و آمد با وسایل نقلیه شخصی و عدم استفاده از وسایل عمومی در زمان آلودگی هوای شهر چه حکمی دارد؟ نوشته‌اند: اگر وضعیت، استثنایی و هوای شهر آلوده باشد، به گونه‌ای که هر چه این وسایل به تعدادشان اضافه شود به آلودگی اضافه می‌شود و تنفس این هوا برای مردم به ویژه افرادی که دچار بیماری هستند ضرر قابل توجه داشته باشد، در این صورت اگر کسی سبب افزایش این آلودگی شود و ضرر معتنابه به مردم برساند، کار حرام مرتکب شده است. لذا اگر مسئولان اعلام کردند که مردم وسایل نقلیه شخصی را بیرون نیاورند باید مراعات شود.

مطالب بیشتری نیست