سایتی به نام پارس‌نیوز گزارش داده که: تحرکات تازه ای از دوربین های غیر قانونی لانه روباه پیر گزارش می شود.

ساکنین جدید سفارت انگلیس در کشورمان در بیرون این سفارتخانه دوربین هایی را به صورت غیرقانونی کار گذاشته اند.

بر اساس گزارش ارائه شده، مسوولین سفارت انگلیس در سه طرف خیابان بابی ساندز، نوفل لوشاتو و فردوسی سه‌پایه گذاشته و دوربین نصب کرده اند.

این سایت می‌گوید البته دوربین‌ها در حال حاضر به ظاهر سمت داخل سفارت تنظیم شده است اما گفته شده این کار خلاف است چون آنها در داخل خود سفارت می‌توانند پایه‌ها را نصب کنند و بیرون سفارت(تیر برق ها و محوطه پیاده رو) خاک آن کشور محسوب نمی‌شود.

ظاهراً از سوی برخی مراجع به سفارت انگلیس تذکّر هم داده شده اما هنوز پاسخی در این زمینه از سوی آنها ارائه نشده است.

سفارت بریتانیا در باغی وسیع به آدرس «شماره ۱۹۸ خیابان فردوسی» واقع شده‌اند.

پس از انعقاد توافق هسته‌ای برجام، در ۱ شهریور ۱۳۹۴، سفارت بریتانیا در تهران با حضور فیلیپ هموند، وزیر خارجه بریتانیا بازگشایی شد. همزمان با آن، سفارت ایران در لندن نیز با حضور افراد مختلفی از جمله اعضای هیئت دوستی ایران و انگلیس، بازگشایی شد.

مطالب بیشتری نیست