سال‌ها از تردد اتوبوس‌های قدیمی قرمزی که که در عکس می‌بینید می‌گذرد اما خبر رسیده تا چند روز دیگر، اتوبوسهای قرمز دوطبقه به تهران باز میگردند.

تعدادزیادی اتوبوسهای دوطبقه قرمز توریستی خریداری شده تا طی چند روز آینده، وارد تهران شده و گردش در شهر را برای توریستها خوشایند کنند.

این اتوبوسها را بخش خصوصی خریده و برای هر کدام ۱ میلیارد تومان هزینه شده است.

تا امروز دو اتوبوس ۳۰۲ قدیمی این وظیفه را بر دوش داشتند.

اتوبوسها در ایستگاههای ویژهای در منطقه ۱۱ و ۱۲ تهران، به عنوان بخش توریستی و تاریخی شهر در خدمت مسافران به تهران، یا تهرانیهایی که به پایتختگردی بخواهند بروند خواهند بود.

علی رفیعی، معاون گردشگری میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان تهران گفته این اتوبوسها ساخته کشور سوئد هستند.

مطالب بیشتری نیست