این عکس را پلیس منتشر کرده است تا اگر این افراد را میشناسید به پایگاه ششم پلیس آگاهی در خیابان پیروزی مراجعه کنید.

هر چهار نفر، زیر ۲۳ سال دارند و متهم هستند به اینکه با چاقو و قمه در مناطق شرق و جنوب شرق تهران زورگیری و سرقت کردهاند. آنها اینک دستگیر شدهاند.

زنی که شاکی نخست آنها بوده میگوید که در ۱۳ اردیبهشتماه امسال (۱۳۹۵)، مشغول پیادهروی در خیابان سوم نیروی هوایی بوده که ۲ موتورسیکلت با ۴ سرنشین جوان با تهدید چاقو و قمه، کیف پول او با محتویاتش یعنی زنجیر طلا، گوشی تلفن همراه و ۲۰۰ هزار تومان وجه نقد را سرقت کردهاند.

همزمان شکایتهای مشابهی شد که برای پلیس مسجل شد که مربوط به یک تیم مشترک است. آنها ۱۳ مرداد در تهراننو سوار بر یک هوندا ۱۲۵ و آپاچی سفید بودند که دستور ایست میشنوند ولی سرپیچی میکنند. خیابانها بسته میشود و آنها با رها کردن موتورسیکلتها پا به فرار میگذارند، شلیک هوایی پلیس، باعث دستگیری آنها میشود.

محل آشنایی این افراد، قهوهخانهای در محدوده خیابان فدائیان اسلام بوده است و در ابتدا گروه ۲ نفره بوده و سرقتهای خود را به این صورت انجام میدادهاند. سپس دو نفر دیگر، یعنی پسرخاله و دوست دو نفر اول به آنها ملحق میشوند و زورگیری، شکل جدیتری به خود میگیرد.

دستور انتشار بدون پوشش تصاویر هر ۴ متهم از سوی بازپرس شعبه سوم دادسرای ناحیه ۴ تهران صادر شده است. اگر آنها را میشناسید و یا شکایتی دارید میتوانید به خیابان پیروزی،نبرد شمالی، میدان نبرد، انتهای خیابان شهید بیدی مراجعه کنید.

مطالب بیشتری نیست