سایت فرارو در مطلبی آورده است: رفت و آمد ماشین‌ها برای بار دوم در طول یک هفته قفل شد؛  ترافیک در لغت یعنی رفت و آمد یا حرکت. اما این لغت برای دومین بار در طول یک هفته از معنی تهی شد. بسیاری از شهروندان تهرانی یکشنبه شب گذشته که قصد «ترافیک» در خیابان‌ها را داشتند با مسیرهای مسدود روبرو شدند. برخی می‌گفتند مسیری که همیشه سی دقیقه طول می‌کشیده را طی ۴ ساعت سپری کرده‌اند. مردمی که می‌خواستند به مهمانی یا مجلسی برسند یا حتی به شهری سفر کنند اما برای مدت زمانی بسیاری طولانی در خیابان‌های قفل شده گرفتار شدند.

اما در تجربه اخیر دیگر ترافیک محدود به شمال شهرنشینان نبود، جنوب شهری‌ها هم گرفتار شدند. شرق و غرب تهران هم قفل شده بود. هرچند در تجربه اولین بارش پاییزی عمدتا مناطق شمال و غرب تهران قفل شد و بسیاری آن را به بارش در مناطق شمالی تهران ربط می‌دادند اما یکشنبه شب همه تهران قفل بود و نقشه ترافیک تهران قرمز شده بود. هرچند شاید بسیاری تصور می‌کردند ترافیک یکشنبه همانند همه ترافیک‌های سنگین دیگر شب‌های تعطیلی است اما شدت و قفل شدگی آن نظرها را تغییر داد.

علی خاکساری، مدرس برنامه ریزی شهری معتقد است: «ترافیک تهران قطعا مسئله‌ای منطقه‌ای و شهری است؛ حتی ترافیک خیابانی در شهر هم به همان منطقه بستگی دارد و اینکه بخواهیم ترافیک را یک مسئله ملی جلوه دهیم و از بودجه ملی برای آن هزینه کنیم این نادرست است.»

وی در همین رابطه توضیح داد: «این در حالیست که با توجه به اینکه یک سری از فعالیت‌های ملی در تهران تصمیم‌گیری می‌شود، مردم دیگر شهرها در نتیجه برخی سیاست‌گذاری‌ها به تهران کشیده می‌شوند.» وی در همین رابطه اضافه کرد: «اگر بخواهیم به ترافیک تهران از زاویه دید ملی بنگریم بدان معنا خواهد بود که برای حل مشکل ترافیک در تهران باید از بودجه ملی هزینه کنیم.»

وی در بخش پایانی گفتگوی خود با فرارو اضافه کرد: «ما باید به دنبال توسعه کمی و کیفی حمل و نقل عمومی در کوتاه ترین زمان باشیم.» این استاد دانشگاه سپس به ارائه راه حل پرداخت و گفت: «اگر بخواهیم به ترافیک نگاه علمی و واقع‌گرایانه داشته باشیم راه حل این است که حمل و نقل عمومی را از نظر کمی و کیفی گسترش دهیم و هزینه‌های استفاده از خودروی شخصی را واقعی کنیم.»

این استاد دانشگاه که بر توسعه همزمان کمی و کیفی حمل و نقل عمومی تاکید دارد اضافه کر: «واقعی شدن هزینه‌های استفاده از خودروی شخصی یعنی پرداخت هزینه‌های سوخت، پارکینگ و آلودگی هوا و نظایر آن به طور واقعی» وی که در خصوص رسیدن راهکاری ویژه برای ترافیک تهران گفت: «حتی می‌توان به راه‌هایی نظیر قیمت بیشتر بنزین در شهر تهران مانند گران‌تر بودن مسکن در تهران نسبت به سایر شهرها اندیشید اما آنچه که روشن است نباید ترافیک تهران را از یک موضوع محلی یک مسئله ملی جلوه داد.»

مطالب بیشتری نیست