ریزش بخشی از زمین خیابان ولیعصر در تهران، حوالی پارک ساعی باعث به وجود آمدن یک مباحثه-منازعه در توییتر فارسی شده است.

ماجرا از آ‌ن‌جا شروع شد که آیدا احدیانی، یکی از توییتری‌های پر فالوور این موضوع را دستمایه یک متلک اجتماعی قرار داد و نوشت:‌

دیشب کوچه بغلی یکی به خاطر نشست خیابون افتاد توی چاه. خواستم توییت کنم ولی فکر کردم حیفه شما کلی زحمت کشیدین نشست زمین رو فقط مشکل ایران جلوه بدین.
پس از این توییت، واکنش‌های مثبت و منفی به او سرازیر شد. علیرغم ری‌توییت‌ها و حمایت‌ها، عده‌ای هم به تمسخر این توییت، به بازتولید موارد مشابهی با همین منطق پرداختند.

برای مثال، پوریا مقدس، نوشت: «دیشب اردوغان ۱۰ تا روزنامه رو پلمب کرد. خواستم توییت کنم ولی فکر کردم حیفه شما کلی زحمت کشیدین عدم آزادی رسانه‌ها رو فقط مشکل ایران جلوه بدین.»

اما در این‌جا این موضوع را هم از نظر نباید دور نگه داشت که این کمپین، در حقیقت توانسته با پیام‌های مثبت خود، به موضوع‌های مرتبط با به ویژه محیط زیست، به افزایش دغدغه‌های شهروندی در تهران کمک رساند. از جهت دیگر، فضای شبکه‌های اجتماعی پیش از این بیلبوردها تند و دوقطبی بوده است که شاید با چنین حرکاتی،به طور نسبی، تلطیف شود.

#فقط_مشکل_ایران

مطالب بیشتری نیست