این عکس مربوط به یک آرایشگاه مختلط در سال‌های دهه ۵۰ در تهران است.

 

مطالب بیشتری نیست