شهرک اکباتان یکی از معدود شعرک‌های اقماری تهران است که به خاطر برخورداری از زیرساختهای مناسب سکونت و خدمات و همچنین فرهنگ خاص ساکنینش مطلوب به سلیقه خیلی از افرادی است که به دنبال سکونت در یک شهرک پیشرفته در تهران هستند.

با جدول زیر نرخ خرید آپارتمان در این شهرو  شهرک همسایه اش مانند آپادانا و بیمه را می توانید بررسی کنید.

ekbatan-price-app

مطالب بیشتری نیست