رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران گفت: وقتی در حال توسعه مترو و افزایش سرعت آن هستیم باید در کنار آن شبکه‌های اتوبوسرانی نیز بهبود یابد.

احمد دنیامالی در گفت‌وگو با ایلنا درباره وضعیت ناوگان اتوبوسرانی تهران با اشاره به اینکه طی سال‌های ۹۰ تا ۹۵ هزار وچهارصد اتوبوس فرسوده از ناوگان اتوبوسرانی خارج و ۶۰۰ دستگاه اتوبوس جدید را وارد سیستم حمل و نقل اتوبوسی کردیم؛ گفت: از این تعداد ۱۳۰ دستگاه را بخش خصوصی و حدود ۸۰ دستگاه اتوبوس را از طریق منابع دولتی خریداری کردیم و مابقی نیز از منابع شهرداری خریداری شد.

وی با اشاره به اینکه طی پنج سال گذشته نتوانسته‌ایم از هیچیک از دولت‌ها در زمینه تامین اتوبوس کمک بگیریم؛ ادامه داد: در سال ۹۰ هفت هزار اتوبوس داشتیم که این تعداد در سال ۹۵ به شش هزار و ۲۰۰ دستگاه رسید. البته باید این را درنظر گرفت که اتوبوس‌های خریداری شده توسط منابع شهرداری عموماً دو و سه کابینه هستند.

دنیامالی با تاکید براینکه ظرفیت ۶۰۰ اتوبوس تزریق شده به ناوگان اتوبوسی تهران بالاتر از میزان ظرفیت ۱۴۰۰ اتوبوس خارج شده است؛ اظهار کرد:‌ اتوبوس‌های خارج شده از مدار عموماً تک کابین بودند لذا طی سال‌های ۹۰ تا ۹۵ تعداد اتوبوس‌های ما کم شد اما خوشبختانه ظرفیت اتوبوس‌های وارد شده به سیستم زیاد است.

رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران عنوان کرد: ما در شقوق حمل و نقلی خود تغییراتی ایجاد کرده و اقداماتی همچون راه‌اندازی خطوط BRT، استفاده از اتوبوس‌های دو و سه کابینه و مدیریت پیمایش را انجام داده‌ایم که این موضوع استفاده بهتر از ظرفیت را افزیش داده است.

وی با تاکید بر اینکه وضعیت ناوگان اتوبوسی ما قابل قبول نیست؛ خاطرنشان کرد: وقتی در حال توسعه مترو و افزایش سرعت آن هستیم باید در کنار آن شبکه‌های اتوبوسرانی نیز بهبود یابد و معتقدم تا زمانی که حوزه انبوه‌بری برای ما مهم است نباید درباره سایر شقوق حمل و نقلی که خیلی انبوه‌بر نیستند؛ صحبت کنیم.

مطالب بیشتری نیست