علیرضا دبیر در سیصد و یازدهمین جلسه شورا که در خصوص تبادل نظر اعضای شورا در خصوص لایحه مدیریت شهری برگزار شد، افزود: انتخاب شهرداران توسط مردم اقدامی در جهت دموکراسی است اما اگر قرار باشد شهردار اختیارات کامل نداشته باشد مشکلات بیشتری به وجود خواهد آمد .
وی اظهار داشت: در مدیریت یکپارچه شهری به طور قطع باید تهران، مشهد و یا شهرهای این چنینی متفاوت دیده شود چرا که ذینفعان اثرگذار در این شهرها مانند آستان قدس و یا آستان حضرت عبدالعظیم باید مد نظر قرار گیرند .
رییس کمیسون برنامه و بودجه همچنین با اشاره به بودجه شهرداری ها با لایحه فعلی، گفت: دولت برای تقدیم برنامه و بودجه به مجلس سه حالت را در نظر می گیرد ،یک حالت مصوبه تلفیق است ، یک حالت هم بر اساس آمال و آرزوی های دولت است. بر این اساس ما شاهد بوده ایم دولت ها هر کدام بدتر از دیگری به دنبال محدود کردن شوراها بودند و اگر نظر دولت در لایحه مدیریت شهری در مجلس به تصویب برسد شاهد کاهش بودجه شهرداری تهران به ۱۴ هزار میلیارد تومان خواهیم بود .
وی افزود: از طرفی اگر کاهش بودجه شهرداری با کاهش یا حذف درآمدهای پایدار همراه باشد مدیریت شهری در سراشیبی قرار خواهد گرفت و آن روز می بنیم که هر روز در هر محله یک ساختمان مانند قارچ بالا می رود .
دبیر گفت : در حال حاضر هزینه نگهداری یک شب تهران برابر یک میلیارد و سیصد و پنجاه میلیون تومان است که با حذف یا کاهش درامد های پایدار شهرداری قطعا با مشکل بزرگی مواجه خواهند شد .
وی اظهار داشت : ما باید تا می توانیم شهرداری را قدرتمند کنیم و این امر هم با تثبیت درآمد های پایدار میسر خواهد شد ، در حال حاضر در بحث صدور پروانه ما ۲ هزار میلیارد تومان از پیش بینی ها عقب هستیم و شهرداری برای جبران آن ملک می فروشد و این در حالی است که شهرداری در هزینه های نگهداشت هم دچار مشکل است .
دبیر افزود : این در حالی است که دیوان ۲۷ میلیارد تومان از درآمد های شهرداری را کم کرده و هر روز بر علیه شهرداری از دیوان حکم می گیرند .

مطالب بیشتری نیست