خیابان سی‌تیر، پاتوق کافه‌های سیار تهران می‌شود؟

کافه سیار در تهران، عکس از بهنوش فرجی، آیکافیکافه سیار در تهران، عکس از بهنوش فرجی، آیکافیکافه سیار در تهران، عکس از بهنوش فرجی، آیکافی

رسانهها در سالهای اخیر، خیابان تاریخی سی تیر را بیشتر به خاطر وجود مسجد و کلیسا و کنیسه در آن، عنوان خیابان ادیان مطرح کردهاند اما سایت آیکافی خبری منتشر کرده که چهره تازهای از این خیابان به ما نشان میدهد.

شهرداری تهران، تصمیم گرفته برنامهای تحت عنوان «شبهای مهربانی سیتیر» برگزار کند که تا نوروز لااقل ادامه خواهد داشت. در این برنامه، که فعلا از ۲۵ آذر تا ۵ دیماه «آزمایش شد»، در محدوده موزه ایران باستان، غرفههای خوراکی حضور داشتند و به گردشگران، خدمات ارائه کردند. نکته جالب اما حضور کافههای خیابانی در این بخش شهر تهران بود.

روز جمعه، کافههای سیار تهران به این جشنواره رفتند و با نوشیدنیهای گرم، چای و قهوه و مانند آن، از رهگذران پذیرایی کردهاند.

بر پایه گزارشی که آیکافی منتشر کرده است، تسلیمی، مدیر روابط عمومی این جشنواره گفته است که: «به همت شهرداری در منطقه دوازده این امکان فراهم شده که مردم به خیابان سی تیر بیایند و تفریح کمهزینه داشته باشند. سی تیر به خاطر موزهها و دیگر مکانهای تاریخی که دارد یکی از قطبهای گردشگری در تهران است و در آینده قرار است این خیابان از ابتدا تا خیابان سرهنگ سخایی بر روی ماشینها بسته شود و یک خیابان غذا یا فود استریت راهاندازی بشود. توریستهایی که در این منطقه ساکن میشوند شبها میتوانند به این خیابان بیایند و از غرفههای غذایی و کافهها خرید کنند

از جمله کافهسیارهای ماشینی که در این خیابان حضور یافتند میتوان به پین کافه، واگن کافی، نورلند کافه، کافه کومبی، کافه رئیس و کافی اکسپرس اشاره کرد.

در صورت ادامه چنین اتفاقاتی، دور نیست زمانی که تهران هم یک خیابان تفریحی با محوریت غذا، هم برای شهروندان و هم گردشگران داشته باشد. اگر این، یک طرح انتخاباتی نباشد…

مطالب بیشتری نیست