رئیس کمیته نظارت و حقوقی شورای شهر تهران با اشاره به وضعیت پروژه‌های نیمه تمام در شهر تهران گفت: بیشتر این پروژه‌ها رو به اتمام است و از سال قبل شهرداری را مکلف کردیم پروژه جدیدی آغاز نکند.

پرویز سروری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه از سال ۹۵ شهرداری تهران مکلف شد پروژه جدیدی را در شهر آغاز نکند، گفت: طبق بررسی‌های صورت گرفته، بسیاری از پروژه‌های نیمه تمام در ماه‌های قبل به پایان رسیده است؛ ضمن اینکه مابقی نیز در ماه‌های آتی به پایان می‌رسد.

وی ادامه داد: سال گذشته شورای شهر تهران جدولی را تهیه کرد که اولویت‌های ساخت و سازها مشخص و در اختیار شهرداری تهران قرار داده شد و تأکید شد که پروژه جدیدی آغاز نشود.

سروری، اقدام شورای شهر تهران را منطقی دانست و گفت: با این کار توانستیم از آغاز پروژه‌های نیمه تمام و غیر اولویت‌دار جلوگیری کنیم ضمن اینکه به شهرداری اجازه داده شد پروژه‌های اولویت‌دار را نیز انجام بدهد.

رئیس کمیته نظارت و حقوقی شورای شهر تهران خاطرنشان کرد: طبق بررسی‌های صورت گرفته، پروژه‌های نیمه تمام در حوزه مدیریت شهری کاهش پیدا کرده است و ۷۰ الی ۸۰ درصد از کار آنها انجام شده است و پیش‌بینی می‌شود طی ماه‌های آتی به پایان برسند.

مطالب بیشتری نیست