قائم مقام معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران از ورورد نسل جدید دو چرخه به شهر خبر داد.

حجتالله بهروز در واکنش به انتقاداتی که از شکست طرح استفاده از دوچرخه در حمل و نقل شهری تهران میشود با اشاره به عمر چهارساله این طرح به ایسنا گفت: « اجازه دهید برای اعلام موفق بودن یا نبودن این پروژه نیز زمانی طی شود؛ چراکه نباید توقع داشته باشیم تغییر فرهنگ استفاده از خودرو طی زمان کوتاهی به استفاده از دوچرخه تغییر کند

حجت الله بهروز در مورد آخرین وضعیت دوچرخه های شهر با بیان اینکه دوچرخه یکی از مدلهای حمل و نقل است که نیازمند فرهنگسازی و پذیرش از سوی مردم دارد، در مورد برخی استفادههای نابجا از رگهای دوچرخه تصریح کرد: «در زمان راه اندازی خطوط بی آر تی نیز شاهد رفتار و استفاده های نادرست اعم از تخریب و استفاده غیرمعقول بودیم؛ اما خوشبختانه به مرور زمان مردم رفتار مناسبی از خود بروز دادند

وی با اشاره به لزوم فرهنگسازی استفاده از دوچرخه برای تردد بعنوان یکی از مدلهای بین المللی حمل و نقلی گفت: «شهرداری تهران هزینه زیادی برای راه اندازی این مدل حمل و نقلی صرف کرده و حالا نیازمند تغییر رفتار و فرهنگسازی هستیم

بهروز با بیان اینکه با استقرار و استفاده از نسل اول دوچرخه در سطح شهر تجربه خوبی کسب شد، افزود: «نسل اول دوچرخهها توسط مردم مصرف شد و حالا زمان ورود نسل های جدید دوچرخه است  قائم مقام معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران در تشریح این خبر با بیان اینکه در حال حاضر بیش از ۱۰۰ خانه دوچرخه و بیش از ۷۰۰۰ دوچرخه در سطح شهر موجود است، ادامه داد: «دوچرخه های بهتر و راههای کنترلی بهتر و اتوماتیک در نظر گرفته شده است؛ اما همشهریان باید بپذیرند که دوچرخه برای آنها است

بهروز در پاسخ به برخی انتقادات مبنی بر ناموفق بودن پروژه دوچرخه در تهران گفت: «از چهار سال قبل تاکنون که دوچرخه ها به شهر وارد شدند شاهد استقبال مردم هستیم، بگونهای که روزانه صدها هزار متقاضی دوچرخه داریم و توانستیم تغییر فرهنگی در زمینه استقبال از دوچرخه ایجاد کنیم و بسیاری از مردم بهشخصه اقدام به خرید دوچرخه کردند و اجازه دهید برای اعلام موفق بودن یا نبودن این پروژه نیز زمانی طی شود؛ چراکه نباید توقع داشته باشیم تغییر فرهنگ استفاده از خودرو طی زمان کوتاهی به استفاده از دوچرخه تغییر کند؛ بلکه مردم باید بپذیرند که دوچرخه نیز یک مدل حمل و نقلی مهم و پاک است

شما چه تجربه‌ای از دوچرخه سواری در تهران دارید؟ برای تهران مدیایی‌ها در کامنت بنویسید.

مطالب بیشتری نیست