شهربانو امانی
نماینده مجلس پنجم و ششم

زهرا صدراعظم نوری
نخستین شهردار زن ایران

فاطمه راکعی
نماینده مجلس ششم

زهرا نژاد بهرام
فعال حوزه زنان

لیلا ارشد
مددکار اجتماعی

زهره آشتیانی
روزنامهنگار

ترانه یلدا
معمار و متخصص شهرسازی

نسرین وزیری
روزنامهنگار

آزاده تاج علی
روزنامه نگار

مرجان توحیدی
روزنامه نگار

الهام فخاری
فعال سیاسی اصلاحطلب

فاطمه دانشور
نماینده فعلی شورای شهر تهران

زهرا بهروز آذر
فعال حوزه زنان

فاطمه هاشمی
رئیس انجمن ام اس

آمنه شیرافکن
روزنامهنگار

ناهید مونسان
مدیر روابط عمومی بانک سرمایه

زهرا صفیاری
فعال سیاسی اصلاحطلب

هانیه گراییلی
نماینده مجلس دهم

[این فهرست تکمیل می‌شود.]

مطالب بیشتری نیست