گلنار وکیل گیلانی، رئیس فدراسیون چوگان، که در زمستان میهمان خندوانه بود و کمی چهره شناختهشدهتری از پیش به حساب میآید، از ترانه یلدا در انتخابات شورای شهر تهران حمایت کرده است.

با انتشار این خبر، و مرور حامیان ترانه یلدا، حامیان ترانه یلدا، به نظر متمولان تهرانی میآیند. آنهایی که نه مثل کمپپین شهر دیگر، اولویت دستفروشان ندارند، بلکه بیشتر چهرههای رسانهای «مستقل»‌تر، ولی نزدیک به جناح متمولان سیاسی هم هستند. اما از دیگر حامیان که بگذریم، بهتر است با حامی تازه ترانه یلدا آشنا شویم.

او دارای اکثریت خوبی در فدراسیون چوگان است و در آخرین رای گیری آن با ۱۳ رای از ۱۵ رای، به مدت ۴ سال برگزیده شده است. او به عنوان سومین بانوی ایرانی در پست ریاست فدراسیون‌های ورزشی فعالیت می‌کند.

تصویر گلنار وکیل گیلانی در برنامه خندوانه

حضور گلنار وکیل گیلانی در برنامه خندوانه

گلناز وکیل گیلانی میگوید چوگان یک ورزش همگانی نیست اما باید به استانهای بیشتری راه یابد، به خاطر همین بودجه زیادی باید صرف شود و اسبها تهیه شوند. چرا که به گواه تاریخ، زنان ایرانی در کنار مردان در میدانهای چوگان حضور داشتهاند و برای مردان، رقابت با این زنان کار آسانی نبوده است.

مطالب بیشتری نیست