اگرچه این روزها شاهد حمایت‌های بسیاری از افراد چهره از ترانه یلدا، برای شورای شهر تهران بوده‌ایم، اما انتقادها هم در حال مطرح شدن است.

پس از انتشار دیدگاه‌ها و برنامه‌های ترانه یلدا برای شورای شهر تهران، نادر فتوره‌چی، روزنامه‌نگار و منتقد اجتماعی، سوالاتی مطرح کرده و پاسخ‌هایی به این دیدگاه‌ها منتشر کرده است.

متن دیدگاه‌های ترانه یلدا را این‌جا می‌توانید بخوانید و با خود او در این نشانی آشنا شوید.

آن‌چه نادر فتوره چی از ترانه یلدا پرسیده است.

وقتی ترانه یلدا نوشته است به دنبال ایجاد شفافیت مالی در شهرداری تهران از طریق نظارت عمومی و اصلاح قوانین پاسخگو است و دنبال کاهش تدریجی شهرداری تهران از عوارض ساخت و ساز (تراکم فروشی) و جایگزینی آن با درآمدهای حاصل از عوارض ناشی از ایجاد رونق در اقتصاد شهر تهران، نادر فتورهچی پرسیده «قوانین پاسخگو؟ و اضافه کرده نظارت عمومی گنگ است. یعنی اسناد تخلف را در رسانهها منتشر میکنید؟ اگر نکردید چه؟ضمانت اجرایی این ادعا چیست؟»

فتورهچی میپرسد «کاهش تدریجی» یعنی «چقدر تدریجی؟ در چه بازه زمانیای؟ اگر بقیه اعضاء مخالف بودند چه میکنید؟»

اما انتقاد بعدی، به بخش دیگری از برنامهها و دیدگاههای رسمی ترانه یلدا بر میگردد که نوشته به دنبال جذب کمکهای دولتی بیشتر تا یک سوم هزینه شهرداری است. فتورهچی میپرسد: این اقدام مستلزم تغییر و اصلاح قوانین بالادستی در مجلس است. همچنین به دلیل «بار مالی» برای دولت، مستلزم ارائه متمم بودجه سالانه و تغییر قانون برنامه پنجساله و در نهایت تصویب آن هم در مجلس و هم در شورای نگهبان است. ضمانت اجرا و مکانیسم رسیدن به نتیجه از سوی شما برای طی کردن این مسیر چیست؟

دیدگاههای رسمی ترانه یلدا اما بخش دیگری دارد که درباره جلب مشارکت متخصصین، فرهنگیان و سمنها است. روزنامهنگار معترض، نادر فتورهچی اما سوال دیگری دارد. میپرسد جلب مشارکت متخصصن و فرهنگیان (معلمان یا هنرپیشهها و خوانندهها و اینها؟) در «برنامه ریزی» و «اداره فضاها» دقیقا چگونه است؟ مناقصه میگذارید؟ نهاد تاسیس میکنید؟ چه کار میکنید؟

در بخشی دیگر، شعار «چالاک سازی کوچکسازی و اصلاح فرآیندهای عملیاتی و سازمان اداری شهرداری تهران و کاهش هزینههای جاری» ذکر شده است که فتورهچی آن را این طور با طعنه پاسخ داده است: «این همان شعار حذف کاغذبازی نیست؟ گوشمان پر است، خانم.»

فتورهچی، دو مورد بعدی از دیدگاههای رسمی تازه منتشر شده را که عبارتند از« تقویت و همافزایی بین شهرداری و دولت در انجام پروژههای عمرانی شهر تهران» و «ترویج دیدگاه محله محوری در اقدامات و تشکیلات (تقویت نقش شورایاریها، «شعار توخالی» و «تکراری» خوانده و نوشته است: «طبق معمول فاقد ارائه «مسیر عمل» و «ضمانت اجرا»ست و ارز پرداختن بیشتر ندارد.

نظر شما درباره انتقادهای مطرح شده توسط نادر فتورهچی درباره برنامههای ترانه یلدا چیست؟ فکر میکنید ترانه یلدا، به این سوالات پاسخ خواهد داد؟

مطالب بیشتری نیست