پس از امید معماریان، مسیح علینژاد دومین روزنامه‌نگار سایت‌ها و شبکه‌های مخالف و ساکن خارج از ایران است که از شرکت در انتخابات شورای شهر و همچنین رای دادن به ترانه یلدا دفاع می‌کند.

او در اینستاگرام خود نوشته: باید کسانی را روانه بهشت کرد که برای شهرشان ترانهای نو بخوانند. نام این زن ترانه یلدا است. دکترای معماری از پلی تکنیک تورینو ایتالیا دارد، دیپلم شهرسازی از دانشگاه پاریس دارای سابقه چندین سال کار شهرسازی است. حای او در شورای شهر است یا عباس جدیدیها و رضازادهها؟‌ برای شورای شهری و محلی باید ارزش قائل شد و کسانی را روانه شورا کرد که شور و شعور ساختن داشته باشند.

مطالب بیشتری نیست