غرب تهران به زودی دارای یک مجتمع سینمایی تازه خواهد بود.

مسعود جعفری جوزانی، کارگردان مشهور گفته است شش سالن این مجموعه که سپنتا نام دارد در ماههای پیشرو و در مجموعه تجاری فرهنگی ارم شهرک غرب راهاندازی خواهد شد. سه سالن باقیمانده، ۶ ماه دیگر کارشان را آغاز خواهند کرد.

از دیگر بخشهای مجموعه سینمایی سپنتا میتوان به شهرکتاب، گالری هنری و مجموعههای بازی کودکان و نوجوانان اشاره کرد.

پس از سپنتای تهران، قرار است در کرج هم یک سپنتای دیگر ساخته شود.

سپنتای تهران در حوالی میدان صنعت (شهرک غرب)قرار دارد.

مطالب بیشتری نیست