چندی پیش،‌ نقدی خواندیم از نادر فتوره‌ چی، معترض ایرانی، بر دیدگاه‌های اعلام شده توسط ترانه یلدا، معمار کاندیدای شورای شهر تهران. حالا ناصر کرمی، نقد و یادداشتی نوشته‌است، بر نقدِ نادر فتوره‌چی که در فیس‌بوک او منتشر شده است. ناصر کرمی، نقد فتوره‌چی را بسیار غیرانسانی و زننده توصیف کرده است.

با هم می‌خوانیم:

پراکنده گاهی مطالبی از نادر فتوره چی میخواندم. همین جا در فیسبوک. بدم نمی آمد. تصورم این بوده پشت این لحن عاصی ستیزنده یک وجه انسانی هست.

در دفاع از تهیدستان. تا اینکه دوستی این مطلب را برایم فرستاد. دیشب. حیرت کردم جدا. این همه بدگمانی، بدزبانی، بداندیشی و بدانگاری… واقعا چرا؟ ترانه یلدا را بیشتر از بیست سال است که می شناسم. می شود گفت به صورت پاره وقت در مقطعی همکار هم بوده ایم.

برای کار در زمینه طرح جامع شهر تهران. جز او ویکی دو نفر دیگر (مثلا سیما کوبان) کمتر کسی را می شناسم که واقعا علمی و روشمند در باره هویت شهر تهران کار کرده باشد. از سوی دیگر روشنفکری پیشرو و نوگرا بوده است همیشه. منتقد تئاتر است و سالها در این باره هم نوشته است.

نقش او در تدوین طرح جامع شهر تهران غیر قابل انکار است. پابه پای بزرگانی مثل میرمیران و شفاهی و شفیق و … نزدیک سی سال در این عرصه کوشیده است. همیشه هم مستقل و فارغ از زدوبندهای مرسوم. و می دانیم چقدر سخت است مستقل بودن و حرف خود را زدن.

آن هم زنی که مثلا اصرار داشت وسط تهران در شرکتی نیمه خصوصی با دهها کارمند و ارباب رجوع روسری سر نکند. قطعا برای برنامه ریزی در باره شهر تهران ترانه یلدا یک مرجع است. یعنی خیلی بیشتر از یک کارشناس مطلع یا مجرب. او یک مرجع است.

اما لحن آقای فتوره چی و کامنت های مخاطبانش را در این متن ببینید. کسانی که سرانگشتی از برنامه ریزی شهری نمی دانند به خودشان حق داده اند بدوبیراه بگویند به یلدا. گفته اند چرا به او می گویند دکتر؟

آقای فتوره چی! اصرار بر دکتر نامیده شدن عمدتا رفتار کسانی است که جز عنوان دکتر هیچ چیز دیگری ندارند و یا آنها که این مدرک را تازه گرفته اند و یا اینکه اصلا آن را ندارند. از یک مرحله ای به بعد “دکتر” بودن برای کسی که در بالاترین سطح حوزه حرفه اش کار می کند اساسا مضحک است.

ترانه یلدا هرگز احتیاجی به اینجور تقلب های مضحک (که می دانیم از فرط ابتذال حالا دیگر نتیجه عکس میدهد) ندارد. اتفاقا برای من جالب بوده که در جلسات مطلقا رسمی و اداری که همه با طمطراق و غلیظ عنوان و موقعیت خودشان را ذکر می کردند ترانه یلدا همیشه اصرار داشت خیلی فروتنانه فقط بگوید ترانه هستم.

افسرده و غمگینم کردید آقای فتوره چی. در باره ترانه یلدا خیلی غیر انسانی نوشته اید. دوستانه پیشنهاد می کنم از او عذرخواهی کنید.

مطالب بیشتری نیست