در شبکه‌های اجتماعی، تصویری تبلیغی از لیلا ارشد، مددکار و فعال اجتماعی پخش شده که از او در آن به عنوان «مدیر و موسس خانه خورشید» نام برده شده است.

در این پوستر، که برای همایشی در دانشگاه علم و صنعت طراحی شده است او عضو هیات موسس انجمن حمایت از حقوق کودکان و عضو هیات موسس کانون مشارکت در پاکسازی میدان مین معرفی شده است.

اما یک کاربر توییتری به نام Serpico رفته و روزنامه رسمی مربوط به انجمن حمایت از حقوق کودکان را یافته و در کنار این پوستر گذاشته و می‌نویسد «ولی در آگهی تاسیس این انجمن اسم ایشان وجود ندارد.»

برای شناخت کامل تر لیلا ارشد این متن را در تهران‌مدیا بخوانید.

 

مطالب بیشتری نیست