خسرو صالحی موسس و رئیس هیات مدیره توانمندسازی انجمن‌های کودکان کار و خیابان (تاک سرزمین من)، عضو هیات موسس و مدیرعامل شبکه یاری کودکان کار و خیابان و نماینده سازمان‌های مردم‌ نهاد در مجمع ملی کنوانسیون حقوق کودک است. او دارای مدرک کارشناسی روان‌شناسی کودک و کارشناسی ارشد علوم اجتماعی است. صالحی همچنین مؤسس و مدیرگروه تحقیق و پژوهش بانک اطلاعات کودکان کار و خیابان، پژوهشگر در زمینه کودکان کار و مسئول پانل تحقیقاتی کودکان کار و خیابان در یونیسف بوده است.

صالحی به امید ایجاد ارتباطی موثر و مستمر با سمن‌ها و برقراری ارتباطشان با نهادهای مدیریت شهری پا به عرصه انتخابات گذاشته است. یکی از اهداف مشخص او جلوگیری از استخدام کودکان به دست پیمان‌کاران شهرداری و توقف همکاری شهرداری با پیمانکاران متخلف است.

مطالب بیشتری نیست