یک دسترسی توییتری، آب و هوای تهران را به صورت لحظهای به اطلاع کاربران آنلاین میرساند.

اگر یک کاربر توییتری باشید میدانید که تعدادی از دسترسیها هستند که هدف اطلاع رسانی در زمینه خاصی را مرور میکنند.

شرکت تولید نرمافزار سیب، یک اپلیکیشن دارد که کارش ارائه اطلاعات آب و هوایی تهران به کاربران است. اما لازم نیست حتما این نرمافزار را نصب کنید تا در فضای اینترنتی از آب و هوای پایخت ایران مطلع باشید، با فالو کردن این دسترسی توییتری، هر وقت تغییری در آب و هوا گزارش شود، به سرعت و لابلای توییتهایی که در تایملاین میخوانید، از این مساله هم مطلع میشوید.

دما، میزان شاخص کیفیت هوا و مقدار سلامت آن برای افراد معیارها و پارامترهایی است که در اطلاعرسانی این اکانت گنجانده میشوند.

شرکت ارائه کننده این خدمات، جدای این اپلیکیشن و فعالیت، اپلیکیشن رسمی برنامه ۹۰، سایت ارانیکو، فیدیلیو و نت برگ را هم در کارنامه دارد.

 

مطالب بیشتری نیست