بدین وسیله به اطلاع کلیه اهالی محترم شهر تهران، ری و تجریش تابع بخش مرکزی شهرستان تهران،
شهرستان تهران میرساند،با توجه به برگزاری انتخابات پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا
در روز جمعه مورخ ۲۹/۰۲/۱۳۹۶، نتایج شمارش آراء نامزدهای انتخابات شورای اسلامی این شهر به ترتیب
دارندگان بیشترین رای به شرح ذیل می باشد:

۱ _آقای محسن هاشمی بهرمانی نام پدر اکبر دارای ۱۷۵۶۰۸۶ رای
۲ _آقای مرتضی الویری نام پدر محمدتقی دارای ۱۴۱۱۰۶۸ رای
۳ _آقای احمد مسجدجامعی نام پدر مصطفی دارای ۱۴۰۵۹۹۴ رای
۴ _خانم شهربانو امانی انگنه نام پدر رسول دارای ۱۲۹۶۶۵۷ رای
۵ _آقای محمدجواد حق شناس نام پدر حسین دارای ۱۲۸۸۶۱۱ رای
۶ _خانم بهاره آروین نام پدر حسین دارای ۱۲۸۵۲۳۷ رای
۷ _آقای سیدابراهیم امینی نام پدر سیدحسن دارای ۱۲۶۵۸۶۸ رای
۸ _آقای افشین حبیب زاده کلی نام پدر پرویز دارای ۱۲۳۲۹۴۷ رای
۹ _آقای سیدآرش حسینی میلانی نام پدر میرداود دارای ۱۲۳۰۷۲۲ رای
۱۰ _آقای حسن خلیل آبادی نام پدر محمد دارای ۱۲۲۸۴۷۷ رای
۱۱ _آقای علی اعطا نام پدر محمد دارای ۱۲۱۶۲۰۹ رای
۱۲ _خانم زهرا صدراعظم نوری نام پدر رضا دارای ۱۲۰۶۱۵۹ رای
۱۳ _آقای محمد سالاری نام پدر غلامرضا دارای ۱۱۸۸۸۷۴ رای
۱۴ _آقای سیدحسن رسولی نام پدر سید جلال دارای ۱۱۸۶۶۰۲ رای
۱۵ _خانم ناهید خداکرمی نام پدر رضا دارای ۱۱۷۲۷۸۲ رای
۱۶ _آقای مجید فراهانی نام پدر محمدرضا دارای ۱۱۷۱۶۰۹ رای
۱۷ _خانم زهرا نژادبهرام نام پدر جمشید دارای ۱۱۳۳۰۴۸ رای
۱۸ _آقای سیدمحمود میرلوحی جوآبادی نام پدر سید رضا دارای ۱۱۲۱۲۳۷ رای
۱۹ _خانم الهام فخاری نام پدر حسین دارای ۱۱۱۲۱۲۶ رای
۲۰ _آقای محمد علیخانی نام پدر قدرت الله دارای ۱۰۷۰۰۲۵ رای
۲۱ _آقای بشیر نظری نام پدر خلیل دارای ۱۰۶۶۸۱۳ رای
۲۲ _آقای مهدی چمران نام پدر حسن دارای ۶۵۶۱۳۶ رای
۲۳ _آقای علیرضا دبیر نام پدر رکن الدین دارای ۵۲۸۶۰۳ رای
۲۴ _آقای حبیب کاشانی نام پدر رضا دارای ۴۷۳۴۸۸ رای
۲۵ _آقای مرتضی طلائی نام پدر باقر دارای ۴۶۸۴۲۸ رای
۲۶ _آقای جلال ملکی نام پدر حسن دارای ۴۵۵۲۸۶ رای
۲۷ _خانم الهه راستگو نام پدر نصرت الله دارای ۴۴۴۶۳۵ رای
۲۸ _آقای محسن پیرهادی نام پدر علی اکبر دارای ۴۴۲۲۳۳ رای
۲۹ _آقای پرویز سروری نام پدر رمضانعلی دارای ۴۰۷۲۶۹ رای
۳۰ _آقای اقبال شاکری نام پدر علیمراد دارای ۳۸۱۱۸۳ رای
۳۱ _خانم زهره سادات لاجوردی نام پدر سید اسداله دارای ۳۶۸۷۴۸ رای
۳۲ _آقای رضا تقی پورانوری نام پدر محمود دارای ۳۶۸۶۸۳ رای
۳۳ _آقای مجتبی شاکری نام پدر غلام دارای ۳۶۵۷۶۷ رای
۳۴ _آقای غلامرضا قاسمیان نام پدر حسن دارای ۳۶۴۰۸۱ رای
۳۵ _آقای هادی ذاکری نام پدر غلامرضا دارای ۳۶۳۰۴۱ رای
۳۶ _آقای حمزه شکیب نام پدر اسد دارای ۳۵۲۱۰۳ رای
۳۷ _آقای عبدالمقیم ناصحی نام پدر احمد دارای ۳۴۹۸۳۳ رای
۳۸ _آقای سیدعلی ریاض نام پدر سیداحمد دارای ۳۴۶۳۸۲ رای
۳۹ _آقای مهدی اقراریان نام پدر پرویز دارای ۳۳۹۷۴۰ رای
۴۰ _خانم سوده نجفی نام پدر اکبر دارای ۳۳۹۲۴۸ رای
۴۱ _آقای ابوالفضل قناعتی نام پدر فضل اله دارای ۳۳۷۸۷۲ رای
۴۲ _آقای بابک نگاهداری نام پدر محمد حسین دارای ۳۱۷۹۶۶ رای
۴۳ _آقای یاشار سلطانی نقده نام پدر مهدی دارای ۲۵۶۴۲۴ رای
۴۴ _آقای حسین راغ فر نام پدر محمد دارای ۱۳۱۲۰۷ رای
۴۵ _آقای محمدمهدی تندگویان نام پدر محمدجواد دارای ۱۲۸۶۰۴ رای
۴۶ _آقای محسن سرخو نام پدر موسی دارای ۱۰۹۱۶۷ رای
۴۷ _آقای اسمعیل دوستی نام پدر اسد دارای ۹۲۷۱۱ رای
۴۸ _آقای احمد حکیمی پور نام پدر مراد على دارای ۹۱۰۲۴ رای
۴۹ _آقای محمدعلی زم نام پدر غلامرضا دارای ۷۹۱۵۴ رای
۵۰ _آقای هادی ساعی بنه کهل نام پدر ولى دارای ۶۶۴۴۶ رای
۵۱ _آقای علیرضا علی خانی نام پدر ابراهیم دارای ۵۷۲۶۷ رای
۵۲ _آقای عباس جدیدی نام پدر محمد دارای ۵۶۳۹۵ رای
۵۳ _خانم فاطمه دانشور نام پدر عزت اله دارای ۵۱۴۰۰ رای
۵۴ _آقای احمد دنیامالی نام پدر رجب دارای ۴۵۷۳۷ رای
۵۵ _آقای عبدالحسین الله کرم نام پدر حسینعلى دارای ۳۷۲۷۹ رای
۵۶ _آقای میثم مظفر نام پدر حسین دارای ۳۶۹۸۱ رای
۵۷ _خانم آمنه شیرافکن فدیهه نام پدر علی اصغر دارای ۳۳۷۳۹ رای
۵۸ _آقای خسرو صالحی نام پدر على اصغر دارای ۳۲۹۷۵ رای
۵۹ _آقای حسین رضازاده نام پدر مجتبى دارای ۳۲۷۴۳ رای
۶۰ _آقای تورج فرهادی نام پدر محمد دارای ۲۸۷۷۵ رای
۶۱ _خانم زهراترانه یلدا نام پدر احمد دارای ۲۴۵۲۸ رای
۶۲ _آقای رسول جماعتی نام پدر رضا دارای ۲۴۰۴۷ رای
۶۳ _آقای محمد عالی خانی نام پدر محمدرضا دارای ۱۸۱۵۱ رای
۶۴ _آقای محمد شاهی عربلو نام پدر حسین دارای ۱۶۳۶۶ رای
۶۵ _آقای علی علیخانی نام پدر على اکبر دارای ۱۴۳۸۵ رای
۶۶ _آقای علیرضا فغانی نام پدر محمد دارای ۱۳۱۵۸ رای
۶۷ _آقای سیدمناف هاشمی نام پدر محمد دارای ۱۳۰۸۵ رای
۶۸ _خانم افسانه اقبال نیا نام پدر حسین دارای ۱۲۷۸۵ رای
۶۹ _آقای جعفر سالاری نام پدر فرج اله دارای ۱۲۵۱۲ رای
۷۰ _آقای سیدمحمدجواد میرقوامی نام پدر مهدی دارای ۱۲۲۷۵ رای
۷۱ _آقای آندرانیک سیمونی نام پدر طاطاوس دارای ۱۱۷۰۲ رای
۷۲ _آقای علی نوذرپور نام پدر صفدر دارای ۱۰۱۵۶ رای
۷۳ _آقای جلیل نیک زادثمرین نام پدر یوسف دارای ۹۴۳۲ رای
۷۴ _آقای سیدمحمود علی زاده طباطبائی نام پدر سید على اکبر دارای ۹۳۷۲ رای
۷۵ _آقای مسعود هاشمی نام پدر مسلم دارای ۹۰۳۷ رای
۷۶ _آقای محسن نایبی نام پدر على اصغر دارای ۸۹۱۳ رای
۷۷ _آقای پیام محبی نام پدر محمد على دارای ۸۷۰۸ رای
۷۸ _آقای حبیب اله فراهانی نام پدر عبدالرحمن دارای ۸۴۳۸ رای
۷۹ _خانم زهره خسروی نام پدر فریدون دارای ۸۴۲۹ رای
۸۰ _آقای ایوب فرامرزی نام پدر آیت اله دارای ۸۱۰۷ رای
۸۱ _آقای مهدی وکیل پور نام پدر جعفر دارای ۷۹۳۸ رای
۸۲ _آقای داود عسگری نام پدر فتح الله دارای ۷۷۸۳ رای
۸۳ _آقای علیرضا فرهمندی نام پدر حسین دارای ۷۷۶۱ رای
۸۴ _آقای رضا خدابخش نام پدر قربانعلی دارای ۷۳۴۳ رای
۸۵ _آقای داود تاجران نام پدر رضا دارای ۷۱۹۹ رای
۸۶ _آقای علیرضا نوباوه ءوطن نام پدر سیروس دارای ۷۱۹۲ رای
۸۷ _آقای بهزاد اشتری نام پدر ابوالفضل دارای ۷۱۷۰ رای
۸۸ _آقای ظهیر علی مرادی نام پدر ضیاالدین دارای ۶۷۷۸ رای
۸۹ _آقای آرمن نظریان نام پدر ادیک دارای ۶۶۳۴ رای
۹۰ _آقای مهدی فرنیان نام پدر کیوان دارای ۶۳۳۷ رای
۹۱ _آقای عباس کریمی نام پدر غلامرضا دارای ۶۲۴۰ رای
۹۲ _آقای سیدمهدی هاشمی نام پدر سید جعفر دارای ۶۱۵۱ رای
۹۳ _آقای محمد حقانی نام پدر على رضا دارای ۶۱۴۹ رای
۹۴ _آقای احمد نیک بختیان فینی نام پدر محمود دارای ۵۹۰۱ رای
۹۵ _آقای علی کفائی محمدنژاد نام پدر نصرت اله دارای ۵۸۲۰ رای
۹۶ _آقای رضا جلالی نام پدر علی اکبر دارای ۵۷۶۵ رای
۹۷ _آقای آرا شاوردیان نام پدر نظر دارای ۵۷۴۱ رای
۹۸ _آقای سیدعبدالحسین مختابادامرئی نام پدر سید مهدی دارای ۵۷۳۲ رای
۹۹ _آقای ابوالفضل مشکینی نام پدر رضا دارای ۵۷۱۵ رای
۱۰۰ _آقای حسن بیادی نام پدر احمد على دارای ۵۶۷۹ رای
۱۰۱ _آقای علیرضا ملکی نام پدر مالک دارای ۵۶۵۴ رای
۱۰۲ _آقای سیدمرتضی محمودی نام پدر سید داود دارای ۵۵۰۹ رای
۱۰۳ _آقای مهدی رمضانی نام پدر حسین دارای ۵۲۸۶ رای
۱۰۴ _آقای سیدعلی خلیلی نام پدر میرمحمد دارای ۵۰۴۱ رای
۱۰۵ _آقای سالار سرور نام پدر حسین دارای ۴۹۹۸ رای
۱۰۶ _آقای سیداکبر رسولی نام پدر سید عطاالله دارای ۴۷۸۵ رای
۱۰۷ _آقای دلاور صیامی نام پدر عوضعلی دارای ۴۷۸۱ رای
۱۰۸ _آقای عیسی کاکوئی دینکی نام پدر اسحق دارای ۴۷۵۵ رای
۱۰۹ _آقای حسین طالب زاده نام پدر سیف الله دارای ۴۷۰۷ رای
۱۱۰ _خانم سولماز رضائی نام پدر حجت اله دارای ۴۶۹۳ رای
۱۱۱ _آقای بیژن خطیبی نام پدر محسن دارای ۴۶۸۷ رای
۱۱۲ _آقای سعید تقی پور نام پدر رضا دارای ۴۶۷۸ رای
۱۱۳ _آقای جواد ملکی نام پدر مجید دارای ۴۶۶۲ رای
۱۱۴ _آقای علی محمد مبصرآزاد نام پدر احمد دارای ۴۴۷۹ رای
۱۱۵ _خانم پروانه بهرام نژاد نام پدر بختیار دارای ۴۴۲۲ رای
۱۱۶ _آقای محمدهادی جامعی نام پدر محمدمهدی دارای ۴۳۳۳ رای
۱۱۷ _خانم ملیحه باقری نام پدر محسن دارای ۴۲۸۶ رای
۱۱۸ _آقای مهدی آرامش نام پدر مروت دارای ۴۲۲۱ رای
۱۱۹ _آقای مجتبی طلائی نام پدر اسماعیل دارای ۴۰۶۵ رای
۱۲۰ _خانم مهسا فراهانی نام پدر حبیب اله دارای ۴۰۵۸ رای
۱۲۱ _آقای علی داستانی نام پدر طهماسب دارای ۴۰۴۱ رای
۱۲۲ _آقای سیدعلی قائم مقامی نام پدر سید مهدی دارای ۳۹۷۱ رای
۱۲۳ _آقای رحیم ملک نیا نام پدر روضان دارای ۳۸۷۰ رای
۱۲۴ _آقای حسام عقبائی نام پدر مجتبی دارای ۳۷۱۱ رای
۱۲۵ _آقای کامران زارعیان نام پدر علیرضا دارای ۳۶۱۶ رای
۱۲۶ _آقای علی اصغر خانی نام پدر تقى دارای ۳۵۹۱ رای
۱۲۷ _آقای علیرضا رجائی نام پدر غلامرضا دارای ۳۵۶۲ رای
۱۲۸ _آقای علی نظری نام پدر کریم دارای ۳۵۵۵ رای
۱۲۹ _آقای داود عباس زاده نام پدر سرخوش دارای ۳۵۵۰ رای
۱۳۰ _آقای علیرضا پناهیان نام پدر رضا دارای ۳۴۹۳ رای
۱۳۱ _آقای وحید نصیری نام پدر حبیب اله دارای ۳۴۸۸ رای
۱۳۲ _آقای امیر قاسمی نام پدر احمد دارای ۳۴۴۰ رای
۱۳۳ _آقای روزبه فخاری نام پدر بیژن دارای ۳۴۲۸ رای
۱۳۴ _آقای حسین جان بزرگی نام پدر عباسعلى دارای ۳۴۲۵ رای
۱۳۵ _آقای سیدفاضل موسوی نام پدر سید ابراهیم دارای ۳۴۲۳ رای
۱۳۶ _آقای محمدرضا بهمئی نام پدر حسین دارای ۳۴۲۲ رای
۱۳۷ _آقای غلامرضا محمدنژادفردقره لر نام پدر ممى دارای ۳۴۰۸ رای
۱۳۸ _آقای رجب پناهی نام پدر قنبر دارای ۳۳۶۵ رای
۱۳۹ _آقای مهدی ربیعی سروش نام پدر بهرام دارای ۳۳۲۴ رای
۱۴۰ _آقای یداله حبیبی نام پدر قاسم دارای ۳۳۱۰ رای
۱۴۱ _آقای سیدحسین حسینی نژاد نام پدر سیدمحمود دارای ۳۲۷۷ رای
۱۴۲ _آقای محمد امانی مهر نام پدر هاشم دارای ۳۲۷۴ رای
۱۴۳ _خانم لیلاء ارشد نام پدر سید ابراهیم دارای ۳۲۵۷ رای
۱۴۴ _خانم ملیحه مزینانی نام پدر علی دارای ۳۲۴۷ رای
۱۴۵ _آقای علیرضا سلطانی نام پدر کاظم دارای ۳۲۳۴ رای
۱۴۶ _آقای هادی قیومی نام پدر حسین دارای ۳۲۱۸ رای
۱۴۷ _خانم فاطمه سادات هاشمی نام پدر سید محمد دارای ۳۲۰۸ رای
۱۴۸ _آقای سیدمحمد خلیلی نام پدر سید محمود دارای ۳۱۸۳ رای
۱۴۹ _آقای صدرالدین علی پور نام پدر یوسف دارای ۳۱۸۲ رای
۱۵۰ _آقای علی محبی راد نام پدر سعادت على دارای ۳۱۸۱ رای
۱۵۱ _آقای مهدی خورشیدی نام پدر شاپور دارای ۳۱۷۶ رای
۱۵۲ _آقای سیدمجتبی شفیعی بهنمیری نام پدر سیدعسکری دارای ۳۱۶۹ رای
۱۵۳ _آقای عباسعلی ذاکری نام پدر محمد حسن دارای ۳۱۶۳ رای
۱۵۴ _آقای بابک شهریاری نام پدر پرویز دارای ۳۱۳۱ رای
۱۵۵ _آقای حمید علمشاهی نام پدر محرمعلی دارای ۳۱۰۵ رای
۱۵۶ _خانم پریسا الوندی نام پدر محمدباقر دارای ۳۰۴۷ رای
۱۵۷ _آقای عباس تقی پور نام پدر امراله دارای ۳۰۴۷ رای
۱۵۸ _آقای محمدرضا ایرانمنش نام پدر على اکبر دارای ۳۰۳۸ رای
۱۵۹ _آقای سیدمحمد موسوی نام پدر سید کاظم دارای ۳۰۲۹ رای
۱۶۰ _آقای محمد معتقدلاریجانی نام پدر حبیب اله دارای ۳۰۰۹ رای
۱۶۱ _خانم سیده الناز قاسمی نام پدر سیدیحیی دارای ۲۹۸۳ رای
۱۶۲ _آقای روح الله کاکاوند نام پدر بگ مراد دارای ۲۹۷۸ رای
۱۶۳ _خانم فاطمه فراهانی نام پدر عباس دارای ۲۹۷۴ رای
۱۶۴ _آقای جواد هاشمی نام پدر ابوالقاسم دارای ۲۹۵۷ رای
۱۶۵ _آقای علی محمدغریبانی نام پدر محرم دارای ۲۹۴۴ رای
۱۶۶ _آقای کریم رستمی پول نام پدر صادق دارای ۲۹۲۵ رای
۱۶۷ _آقای علیرضا خلیفهء نام پدر فریبرز دارای ۲۹۱۷ رای
۱۶۸ _آقای مهدی روانشادنیا نام پدر عباس دارای ۲۹۰۳ رای
۱۶۹ _آقای نیک روز علیزاده نام پدر علی داد دارای ۲۸۸۵ رای
۱۷۰ _آقای محسن امینی ارمکی نام پدر ذبیح الله دارای ۲۸۳۹ رای
۱۷۱ _آقای فرشید مقدم سلیمی نام پدر حمید دارای ۲۸۳۴ رای
۱۷۲ _آقای علیرضا زینی وند نام پدر نورمحمد دارای ۲۸۲۴ رای
۱۷۳ _آقای جعفر امانی نام پدر یعقوبعلى دارای ۲۸۱۹ رای
۱۷۴ _خانم مریم حضرتی آقاباقر نام پدر عوض دارای ۲۸۰۸ رای
۱۷۵ _آقای غلامرضا زارع کهن نام پدر على نقى دارای ۲۷۶۱ رای
۱۷۶ _خانم زهرا صدرالدینی احمدیانی نام پدر علی دارای ۲۷۴۶ رای
۱۷۷ _آقای ابراهیم درستی نام پدر احمد دارای ۲۷۳۹ رای
۱۷۸ _خانم الهه استادی نام پدر ایرج دارای ۲۷۳۷ رای
۱۷۹ _خانم ماریه شریفی سرائی نام پدر هادی دارای ۲۷۰۹ رای
۱۸۰ _خانم معصومه سمیعی نام پدر حسین رضا دارای ۲۶۹۲ رای
۱۸۱ _آقای سیدداود میرمحمدی نام پدر سید على دارای ۲۶۹۰ رای
۱۸۲ _آقای علیرضا صدرائی نام پدر حسن دارای ۲۶۵۵ رای
۱۸۳ _آقای حمید نیلی احمدآبادی نام پدر جعفر دارای ۲۶۴۹ رای
۱۸۴ _آقای محمود هادی زاده نام پدر رجب على دارای ۲۶۳۸ رای
۱۸۵ _آقای علی اصغر طاهری نام پدر صفت اله دارای ۲۶۳۳ رای
۱۸۶ _آقای سیدمحمود ابوالمعالی حسینی نام پدر سیدمحسن دارای ۲۶۲۹ رای
۱۸۷ _آقای حسین رسول پناه نام پدر سلمان دارای ۲۶۲۲ رای
۱۸۸ _آقای شعبانعلی بیدکی نام پدر زینل دارای ۲۶۱۶ رای
۱۸۹ _آقای قباد ملائی نام پدر صالح دارای ۲۶۱۵ رای
۱۹۰ _آقای مهدی شیرکوند نام پدر اسداله دارای ۲۶۱۱ رای
۱۹۱ _آقای سیدمحمد سیدیان نام پدر سیدحسین دارای ۲۶۰۳ رای
۱۹۲ _آقای رضا بخشنده نام پدر امیر على دارای ۲۵۸۸ رای
۱۹۳ _آقای جواد درویش وند نام پدر حیدر بک دارای ۲۵۸۴ رای
۱۹۴ _خانم فاطمه سادات هاشمی دولابی نام پدر سیدعلی دارای ۲۵۷۳ رای
۱۹۵ _آقای علیرضا امینی نام پدر هوشنگ دارای ۲۵۵۸ رای
۱۹۶ _خانم آزاده تاج علی نام پدر عزیزاله دارای ۲۵۲۶ رای
۱۹۷ _خانم مریم حکیمی نام پدر داود دارای ۲۴۹۶ رای
۱۹۸ _آقای اسماعیل گودرزی نام پدر تیمور دارای ۲۴۹۰ رای
۱۹۹ _آقای عباس سیدزاده نام پدر جبار دارای ۲۴۵۵ رای
۲۰۰ _آقای بهروز اقدس پور نام پدر میرصالح دارای ۲۴۵۲ رای
۲۰۱ _خانم لیلا حافظی زعفرانلو نام پدر فریدون دارای ۲۴۵۰ رای
۲۰۲ _آقای غلامحسین خورشیدی نام پدر عباسعلی دارای ۲۴۱۳ رای
۲۰۳ _آقای داود فراهانی نام پدر حسین دارای ۲۳۷۵ رای
۲۰۴ _آقای غلامرضا کریمی نام پدر ابوالحسن دارای ۲۳۶۰ رای
۲۰۵ _آقای میثم دایی نائینی نام پدر غلامحسین دارای ۲۳۵۷ رای
۲۰۶ _آقای مجتبی قاسمی نام پدر حسین دارای ۲۳۴۶ رای
۲۰۷ _آقای کاوه آهنگری نمین نام پدر جاوید دارای ۲۳۲۷ رای
۲۰۸ _خانم سهیلا بهمنی نام پدر محمدنقى دارای ۲۳۱۰ رای
۲۰۹ _آقای غلامرضا محمدخانی نام پدر محمدجعفر دارای ۲۳۰۴ رای
۲۱۰ _آقای مجید افخمی نام پدر مشمول خدائی دارای ۲۲۶۱ رای
۲۱۱ _آقای امیر بهرام نژاد نام پدر اسداله دارای ۲۲۵۵ رای
۲۱۲ _آقای مهدی انوری راد نام پدر هوشنگ دارای ۲۲۴۴ رای
۲۱۳ _آقای محمدمهدی سالاریه نام پدر محمد دارای ۲۲۳۳ رای
۲۱۴ _آقای سیدمحمد قدمگاهی نام پدر سید على دارای ۲۲۳۱ رای
۲۱۵ _آقای مهدی خلیلی نام پدر علی اصغر دارای ۲۲۳۱ رای
۲۱۶ _خانم منیژه خدادوست نام پدر بهرام دارای ۲۲۲۶ رای
۲۱۷ _آقای محمداسماعیل مداحی نام پدر محمد تقی دارای ۲۲۰۰ رای
۲۱۸ _آقای اصغر دالوندی نام پدر محمدحسین دارای ۲۱۹۶ رای
۲۱۹ _آقای محمد حاجی علیخانی نام پدر حسن دارای ۲۱۸۳ رای
۲۲۰ _آقای محمدرضا زندمقدم نام پدر غلامعلى دارای ۲۱۷۵ رای
۲۲۱ _آقای عبدالله سمامی نام پدر ابوالقاسم دارای ۲۱۷۵ رای
۲۲۲ _آقای حمید خداوردی نام پدر صفر دارای ۲۱۷۳ رای
۲۲۳ _آقای نامدار ندافی نام پدر ایمانعلى دارای ۲۱۴۹ رای
۲۲۴ _آقای احسان کاشانی نام پدر محمدعلى دارای ۲۱۴۹ رای
۲۲۵ _آقای سیدبشیر مشعشعی نام پدر سید فتح الله دارای ۲۱۲۷ رای
۲۲۶ _آقای مهدی تقی پوررونقی نام پدر بمانعلی دارای ۲۱۱۸ رای
۲۲۷ _آقای محمدمهدی فیض آبادی نام پدر عباس دارای ۲۱۰۷ رای
۲۲۸ _آقای محمدرضا جورکش نام پدر کاظم دارای ۲۰۹۲ رای
۲۲۹ _آقای سیداحمد نبوی نام پدر سیدعلی دارای ۲۰۹۲ رای
۲۳۰ _آقای مهدی شایسته نام پدر غلامرضا دارای ۲۰۷۲ رای
۲۳۱ _آقای سیدکاظم نصیری نام پدر سید حبیب الله دارای ۲۰۵۸ رای
۲۳۲ _خانم ناهید صحرائی قمش نام پدر صفر دارای ۲۰۵۲ رای
۲۳۳ _آقای جعفر نصیری نام پدر قربانعلی دارای ۲۰۳۴ رای
۲۳۴ _آقای حسین کاکاوندقلعه نوئی نام پدر نورالله دارای ۲۰۳۲ رای
۲۳۵ _آقای ناصر قاجاری نام پدر منصور دارای ۲۰۲۸ رای
۲۳۶ _آقای مجتبی جوادی نام پدر غلامحسین دارای ۲۰۲۶ رای
۲۳۷ _آقای علی صداقت نام پدر محمد دارای ۲۰۲۵ رای
۲۳۸ _آقای حیدر جهان بخش نام پدر محمدعلی دارای ۲۰۱۸ رای
۲۳۹ _آقای احمد شریف نام پدر یحیى دارای ۲۰۰۵ رای
۲۴۰ _آقای امیر امانی نام پدر امان الله دارای ۱۹۹۹ رای
۲۴۱ _آقای محمد توکلی نام پدر احمد دارای ۱۹۹۸ رای
۲۴۲ _آقای ابراهیم امامی نام پدر قاسم دارای ۱۹۹۲ رای
۲۴۳ _خانم فاطمه هاشمی نام پدر میر عبدلحسین دارای ۱۹۹۱ رای
۲۴۴ _آقای بهمن بیات نام پدر نعمت اله دارای ۱۹۹۱ رای
۲۴۵ _آقای هاشم الهیارپور نام پدر علی دارای ۱۹۸۹ رای
۲۴۶ _آقای حسین قلی نوازاصل امامڃائی نام پدر کریم دارای ۱۹۸۹ رای
۲۴۷ _آقای ابوالقاسم عبدالکریمی نام پدر محمد دارای ۱۹۷۰ رای
۲۴۸ _آقای سیدمهدی رضوی نام پدر سید دارای ۱۹۵۷ رای
۲۴۹ _آقای علی حیدری نام پدر اسمعیل دارای ۱۹۵۵ رای
۲۵۰ _آقای سیدعباس احمدی نام پدر سید مرتضى دارای ۱۹۴۸ رای
۲۵۱ _آقای سعید عباسی نام پدر احمد دارای ۱۹۳۶ رای
۲۵۲ _آقای مهدی نجفی نام پدر مسلم دارای ۱۹۳۰ رای
۲۵۳ _آقای علیرضا عدلی نام پدر منوچهر دارای ۱۹۲۹ رای
۲۵۴ _خانم سمانه زرین قلم تولمی نام پدر محمود دارای ۱۹۲۵ رای
۲۵۵ _آقای مجید افتخاری نام پدر محمد دارای ۱۹۲۴ رای
۲۵۶ _آقای عبداله شاکری نام پدر غلامحسین دارای ۱۹۱۲ رای
۲۵۷ _آقای علی اصغر قربانعلی زاده نام پدر شوق اله دارای ۱۹۰۸ رای
۲۵۸ _خانم میترا تیموری نام پدر ملک حسن دارای ۱۹۰۶ رای
۲۵۹ _آقای سیدحسین مرتضوی نام پدر سیدقدیر دارای ۱۸۹۴ رای
۲۶۰ _خانم زینب حاجی خداکرمی نام پدر جواد دارای ۱۸۹۲ رای
۲۶۱ _خانم آزیتا رجبی نام پدر جواد دارای ۱۸۸۷ رای
۲۶۲ _آقای مرتضی سرداری نام پدر رضاعلی دارای ۱۸۷۶ رای
۲۶۳ _آقای عبدالحسین اعتمادی نام پدر قنبرعلى دارای ۱۸۷۴ رای
۲۶۴ _آقای علیرضا منصوری نام پدر محمدتقى دارای ۱۸۷۱ رای
۲۶۵ _آقای محمدرضا محمدی نام پدر عزیزالله دارای ۱۸۶۵ رای
۲۶۶ _آقای آرش سلام زاده نام پدر قاسم دارای ۱۸۵۸ رای
۲۶۷ _آقای رضا شهبازی نام پدر محمد دارای ۱۸۵۲ رای
۲۶۸ _خانم سباالسادات شمس الدین دهخوارقانی نام پدر سیدمحمد دارای ۱۸۴۷ رای
۲۶۹ _آقای حسن چشمی نام پدر محمدحسین دارای ۱۸۳۶ رای
۲۷۰ _آقای مهدی قاسمی نام پدر اسحق دارای ۱۸۲۴ رای
۲۷۱ _آقای علی اکبر زینلی اوزمڃلوئی نام پدر اسدالله دارای ۱۷۹۹ رای
۲۷۲ _آقای هدایت نیک نژادصومعه نام پدر خسرو دارای ۱۷۸۴ رای
۲۷۳ _آقای محمد داودی نام پدر نبی اله دارای ۱۷۸۴ رای
۲۷۴ _آقای محمود رضائیان نام پدر عبدالرزاق دارای ۱۷۷۴ رای
۲۷۵ _آقای محمد تقی زاده نام پدر هوشنگ دارای ۱۷۷۰ رای
۲۷۶ _آقای فریدون درگاهی نام پدر على دارای ۱۷۷۰ رای
۲۷۷ _آقای حسن مختاری نام پدر مصطفى دارای ۱۷۵۶ رای
۲۷۸ _آقای علی حامدی نام پدر علی اصغر دارای ۱۷۵۳ رای
۲۷۹ _آقای سیدامیرمهدی احمدپناه نام پدر سید کریم دارای ۱۷۴۵ رای
۲۸۰ _آقای امیرعباس مصدق خاقان نام پدر محمدرضا دارای ۱۷۳۱ رای
۲۸۱ _خانم مریم اوتادی نام پدر عباسعلى دارای ۱۷۲۶ رای
۲۸۲ _آقای علی مظفری نام پدر امیر مظفر دارای ۱۷۲۱ رای
۲۸۳ _آقای محمدعلی ناصری کوچه بیوک نام پدر محمدرضا دارای ۱۷۱۱ رای
۲۸۴ _آقای کاظم بروغنی نام پدر مسلم دارای ۱۷۰۴ رای
۲۸۵ _خانم صدیقه سرلک نام پدر احمد دارای ۱۶۹۵ رای
۲۸۶ _آقای حسین دهباشی نام پدر علی اکبر دارای ۱۶۸۵ رای
۲۸۷ _آقای حامد کمیلی نام پدر علی اکبر دارای ۱۶۷۴ رای
۲۸۸ _خانم معصومه کارگربنه کهل نام پدر على دارای ۱۶۷۲ رای
۲۸۹ _خانم عاطفه بحیرائی نام پدر سعدی دارای ۱۶۷۲ رای
۲۹۰ _خانم مهرناز عطاران نام پدر داود دارای ۱۶۶۹ رای
۲۹۱ _آقای علیرضا اصغری نام پدر داود دارای ۱۶۶۴ رای
۲۹۲ _خانم فاطمه وحید نام پدر مطلب دارای ۱۶۵۴ رای
۲۹۳ _آقای فرهاد پورمحمدسخا نام پدر فریدون دارای ۱۶۵۳ رای
۲۹۴ _آقای مرتضی قاسمی نام پدر ناد على دارای ۱۶۴۶ رای
۲۹۵ _آقای مسعود جهان بخش نام پدر احمد دارای ۱۶۳۴ رای
۲۹۶ _آقای حمیدرضا امانی نام پدر الماس دارای ۱۶۲۲ رای
۲۹۷ _آقای حکمت امیری نام پدر على دارای ۱۶۲۲ رای
۲۹۸ _آقای سیدعلی حسینی شیدا نام پدر سیدعلی اصغر دارای ۱۶۲۱ رای
۲۹۹ _آقای محمدرضا زینلی نام پدر خضر دارای ۱۶۱۶ رای
۳۰۰ _آقای محمدحسن عرب پور نام پدر محمد دارای ۱۶۱۲ رای
۳۰۱ _آقای منوچهر دانش مایه نام پدر محمد دارای ۱۶۱۰ رای
۳۰۲ _آقای رسول مهرپرور نام پدر یحیی قلی دارای ۱۶۰۵ رای
۳۰۳ _آقای غلامرضا یوسفیان نام پدر عظیم دارای ۱۶۰۳ رای
۳۰۴ _آقای محمود تیموری نام پدر مهرعلی دارای ۱۵۹۰ رای
۳۰۵ _آقای احمد کوثری نام پدر محسن دارای ۱۵۸۵ رای
۳۰۶ _آقای سیدمحسن طباطبائی مزدآبادی نام پدر سیدآقا دارای ۱۵۸۳ رای
۳۰۷ _آقای محمدرضا فردین نام پدر حسین دارای ۱۵۷۹ رای
۳۰۸ _آقای آرش خدابنده لو نام پدر یوسف رضا دارای ۱۵۷۳ رای
۳۰۹ _خانم فاطمه سلیمی نام پدر على اصغر دارای ۱۵۷۳ رای
۳۱۰ _آقای محمدجعفر خسروی نام پدر على ناز دارای ۱۵۷۰ رای
۳۱۱ _خانم نسرین خدامرادی نام پدر رجبعلى دارای ۱۵۶۲ رای
۳۱۲ _آقای امیررضا عبدی نام پدر جلال دارای ۱۵۶۱ رای
۳۱۳ _آقای تراب آقاپور نام پدر جمال دارای ۱۵۶۰ رای
۳۱۴ _خانم فرزانه باقری نام پدر شیرویه دارای ۱۵۴۹ رای
۳۱۵ _آقای مهدی خورشیدی آزاد نام پدر احمد دارای ۱۵۴۹ رای
۳۱۶ _آقای رضا اسفندیاری نام پدر محمدطاهر دارای ۱۵۴۵ رای
۳۱۷ _آقای علیرضا منصوریان نام پدر محمدحسین دارای ۱۵۴۴ رای
۳۱۸ _آقای داود خضرائی وژده صادقی نام پدر محمد دارای ۱۵۴۴ رای
۳۱۹ _آقای سیداحمد حسینی نام پدر سیدمهدی دارای ۱۵۴۰ رای
۳۲۰ _آقای علی اکبر مسعودی نام پدر محمد دارای ۱۵۴۰ رای
۳۲۱ _آقای اسماعیل صالحی نام پدر ابوالحسن دارای ۱۵۳۸ رای
۳۲۲ _آقای مرتضی خوشبخت سنگجوئی نام پدر یحیی دارای ۱۵۳۳ رای
۳۲۳ _آقای عبدالکریم چوبساز نام پدر هاشم دارای ۱۵۲۹ رای
۳۲۴ _خانم آی تای شکیبافر نام پدر محمد دارای ۱۵۱۳ رای
۳۲۵ _آقای سیامک صبوری نام پدر رحیم دارای ۱۵۰۸ رای
۳۲۶ _آقای علی اصغر آرامش نام پدر محمد دارای ۱۵۰۷ رای
۳۲۷ _خانم مریم زمانی اصل نام پدر رضا دارای ۱۵۰۶ رای
۳۲۸ _آقای هادی ملکی نام پدر ابوالقاسم دارای ۱۴۹۲ رای
۳۲۹ _آقای حمیدرضا امیرجلالی نام پدر حسن دارای ۱۴۸۷ رای
۳۳۰ _آقای هوشنگ شهبازی نام پدر سیف اله دارای ۱۴۸۶ رای
۳۳۱ _خانم لیلا آسانی نام پدر جلیل دارای ۱۴۸۲ رای
۳۳۲ _آقای سعید کفاش نام پدر حسیثن دارای ۱۴۷۴ رای
۳۳۳ _آقای حسین افشارزاده نام پدر محمد دارای ۱۴۷۴ رای
۳۳۴ _آقای علی توسطی نام پدر حسن دارای ۱۴۷۱ رای
۳۳۵ _آقای کیومرث بشیریه نام پدر احمد دارای ۱۴۷۱ رای
۳۳۶ _خانم الهام بهمنی نیا نام پدر احمد دارای ۱۴۵۳ رای
۳۳۷ _آقای سیدکاظم خادمی نام پدر سید احمد دارای ۱۴۴۹ رای
۳۳۸ _آقای سعید امام دوست نام پدر علی دارای ۱۴۳۷ رای
۳۳۹ _آقای بهزاد روشنی نام پدر کریم دارای ۱۴۳۳ رای
۳۴۰ _آقای علی شهابی نام پدر محمود دارای ۱۴۲۷ رای
۳۴۱ _آقای ابراهیم حسینیان امجد نام پدر محمدرضا دارای ۱۴۲۶ رای
۳۴۲ _آقای امیرحسین ابوالفتحی نام پدر ولى دارای ۱۴۲۶ رای
۳۴۳ _آقای وحید بخشی ثمرین نام پدر ماشااله دارای ۱۴۲۴ رای
۳۴۴ _آقای پیمان حدادی نام پدر عبداله دارای ۱۴۲۱ رای
۳۴۵ _خانم رقیه میرزائی نام پدر نعمت اله دارای ۱۴۲۰ رای
۳۴۶ _آقای حیدر خلیلی نام پدر حسین دارای ۱۴۱۴ رای
۳۴۷ _آقای کورش فرجی نام پدر حجه اله دارای ۱۴۱۱ رای
۳۴۸ _خانم رعنا آقاپورعلی آباد نام پدر صادق دارای ۱۴۱۱ رای
۳۴۹ _آقای جواد تن زاده نام پدر جمشید دارای ۱۴۰۰ رای
۳۵۰ _خانم فرزانه سجادی نام پدر سید حسین دارای ۱۳۹۷ رای
۳۵۱ _آقای سیدمحمد خاتمی نام پدر سید فتاح دارای ۱۳۸۷ رای
۳۵۲ _آقای داود نظام آبادی نام پدر محمد صادق دارای ۱۳۸۵ رای
۳۵۳ _آقای سیدحبیب صفوی نام پدر سیدجلیل دارای ۱۳۷۵ رای
۳۵۴ _آقای عباس نوروزی نام پدر رحمت اله دارای ۱۳۷۲ رای
۳۵۵ _آقای سیدرضا ابوالقاسمی نام پدر سیدمهدی دارای ۱۳۶۵ رای
۳۵۶ _خانم طاهره همیز نام پدر حسین دارای ۱۳۶۰ رای
۳۵۷ _آقای علی ملکی نام پدر حسینعلى دارای ۱۳۵۶ رای
۳۵۸ _آقای محمد افخمی نام پدر على دارای ۱۳۵۱ رای
۳۵۹ _آقای هادی ریوندی نام پدر رجبعلى دارای ۱۳۴۶ رای
۳۶۰ _آقای کاظم رضائی نام پدر رمضان دارای ۱۳۴۳ رای
۳۶۱ _آقای عرفان معتضد نام پدر هوشنگ دارای ۱۳۴۳ رای
۳۶۲ _آقای فرشید جوادی نام پدر عمران دارای ۱۳۳۴ رای
۳۶۳ _آقای علیرضا عباسی نام پدر ابواحسن دارای ۱۳۲۹ رای
۳۶۴ _آقای مدبر یارمحمدی نام پدر بختیار دارای ۱۳۲۹ رای
۳۶۵ _آقای مهدی نصرتی نام پدر على دارای ۱۳۲۳ رای
۳۶۶ _آقای محسن رضائی نام پدر ولی دارای ۱۳۱۹ رای
۳۶۷ _آقای شهاب احمدی نام پدر نادر دارای ۱۳۱۷ رای
۳۶۸ _آقای محمدرضا ذاکری جزئی نام پدر حسین دارای ۱۳۱۴ رای
۳۶۹ _آقای عادل بابائی نام پدر زیارتعلی دارای ۱۳۱۲ رای
۳۷۰ _آقای اسمعیل خیاطی نام پدر محمود دارای ۱۳۰۷ رای
۳۷۱ _آقای محمدهادی مؤذن جامی نام پدر حسین جان دارای ۱۳۰۷ رای
۳۷۲ _خانم نوشین اعظمی نام پدر على اکبر دارای ۱۳۰۱ رای
۳۷۳ _آقای حسین مرجانی نام پدر فضل اله دارای ۱۳۰۰ رای
۳۷۴ _خانم فرانک رسولی نام پدر حسین دارای ۱۲۹۷ رای
۳۷۵ _آقای محمد ابراهیمیان نام پدر هاشم دارای ۱۲۹۴ رای
۳۷۶ _آقای کرامت اله زیاری نام پدر حبیب اله دارای ۱۲۸۶ رای
۳۷۷ _آقای روح اله احمدزاده کرمانی نام پدر عباس دارای ۱۲۶۵ رای
۳۷۸ _آقای امیرحسین حسین زاده نام پدر مسعود دارای ۱۲۶۱ رای
۳۷۹ _خانم زهره ایروانی نام پدر قاسم دارای ۱۲۵۷ رای
۳۸۰ _آقای امین روشن نام پدر نصرت اله دارای ۱۲۵۶ رای
۳۸۱ _آقای مرتضی بابائی نام پدر خدارحم دارای ۱۲۵۵ رای
۳۸۲ _آقای حمید سجادی هزاوه نام پدر سیدجعفر دارای ۱۲۵۳ رای
۳۸۳ _آقای علی خدابخش نام پدر فرج الله دارای ۱۲۵۱ رای
۳۸۴ _آقای محمدابراهیم آئینه وند نام پدر محمدعیسى دارای ۱۲۴۱ رای
۳۸۵ _آقای نوید شریفی پور نام پدر على محمد دارای ۱۲۳۸ رای
۳۸۶ _خانم منیژه فتحی نام پدر ابراهیم دارای ۱۲۳۶ رای
۳۸۷ _آقای محمدرضا دادرس نام پدر اسمعیل دارای ۱۲۳۳ رای
۳۸۸ _آقای وحید شعبانیان ثمرین نام پدر جعفر دارای ۱۲۳۲ رای
۳۸۹ _خانم زهرا آب جام نام پدر یوسف دارای ۱۲۲۸ رای
۳۹۰ _آقای اصغر رضائی نام پدر عباس دارای ۱۲۲۷ رای
۳۹۱ _آقای کاظم وحیدی دانا نام پدر اکبر دارای ۱۲۲۲ رای
۳۹۲ _خانم فاطمه اقبالیان نام پدر علیرضا دارای ۱۲۱۶ رای
۳۹۳ _خانم زهرا گودرزی نام پدر امیر دارای ۱۲۱۲ رای
۳۹۴ _آقای محمدرضا میرزائی نام پدر ماشاءالله دارای ۱۲۰۸ رای
۳۹۵ _آقای ابوالفضل محمدی نام پدر اسدالله دارای ۱۲۰۸ رای
۳۹۶ _آقای حسام الدین شیخیان ثمرین نام پدر وفادار دارای ۱۲۰۷ رای
۳۹۷ _آقای علیرضا دلالت نام پدر اسماعیل دارای ۱۲۰۳ رای
۳۹۸ _خانم نیلوفر اردم نام پدر محمدعلی دارای ۱۲۰۲ رای
۳۹۹ _آقای سیدحسن موسوی نام پدر سیدعلی نقی دارای ۱۲۰۱ رای
۴۰۰ _آقای احمد هادیان نام پدر قدرت اله دارای ۱۲۰۰ رای
۴۰۱ _آقای فرهاد خلج نام پدر مرادعلى دارای ۱۱۹۷ رای
۴۰۲ _آقای امیرحسام الدین آرمان پور نام پدر مهرداد دارای ۱۱۹۵ رای
۴۰۳ _آقای حسن باصری نام پدر حسین دارای ۱۱۹۴ رای
۴۰۴ _آقای افشین رزاقی نام پدر ابوالحسن دارای ۱۱۹۳ رای
۴۰۵ _آقای محمد قاسمی نژاد نام پدر علی دارای ۱۱۹۱ رای
۴۰۶ _آقای علی پاکدل نام پدر حبیب دارای ۱۱۸۹ رای
۴۰۷ _آقای امیر علائی فلاحتی نام پدر اکبر دارای ۱۱۸۷ رای
۴۰۸ _آقای محمد غفاری نام پدر عابدین دارای ۱۱۸۶ رای
۴۰۹ _آقای ابراهیم اصغرزاده نام پدر اسد دارای ۱۱۸۲ رای
۴۱۰ _آقای علی اکبر حسین نژاد نام پدر جلیل دارای ۱۱۸۰ رای
۴۱۱ _خانم مریم السادات خرم دره خلدی نام پدر سیدکاظم دارای ۱۱۷۶ رای
۴۱۲ _آقای رحمت کوهزادی نام پدر صفراله دارای ۱۱۵۹ رای
۴۱۳ _آقای مجتبی سرهنگی کادیجانی نام پدر مجطبى سرهنگى دارای ۱۱۵۷ رای
۴۱۴ _آقای عبدالرحیم نظری نام پدر احمد دارای ۱۱۵۷ رای
۴۱۵ _آقای محمد سلیمانپور نام پدر هادی دارای ۱۱۵۶ رای
۴۱۶ _خانم الهام آب نیکی نام پدر حسن دارای ۱۱۵۳ رای
۴۱۷ _خانم زهرا کولیوند نام پدر قربانعلی دارای ۱۱۵۲ رای
۴۱۸ _خانم مریم سلطانی نام پدر هاشم دارای ۱۱۴۶ رای
۴۱۹ _آقای محمد بیطرفان نام پدر محمود دارای ۱۱۴۲ رای
۴۲۰ _آقای سیدحسن قائمی نیری نام پدر میر صالح دارای ۱۱۴۱ رای
۴۲۱ _آقای رمضان عبدالحسینی نام پدر علی دارای ۱۱۳۹ رای
۴۲۲ _آقای حبیب پوشپارس نام پدر على دارای ۱۱۳۵ رای
۴۲۳ _آقای حسین امیری چرمخوران سفلی نام پدر داود دارای ۱۱۳۳ رای
۴۲۴ _خانم مهناز طالبی نام پدر زمان دارای ۱۱۳۲ رای
۴۲۵ _آقای امیر بهمنی نام پدر محمود دارای ۱۱۲۳ رای
۴۲۶ _آقای جمشید وزیری نام پدر مسعود دارای ۱۱۲۱ رای
۴۲۷ _آقای سعید سروش زاده نام پدر عبداله دارای ۱۱۲۰ رای
۴۲۸ _آقای حسین سعادت نما نام پدر محمد دارای ۱۱۱۷ رای
۴۲۹ _خانم سودابه امیراحمدی نام پدر حسن دارای ۱۱۱۵ رای
۴۳۰ _آقای قباد دیناری نام پدر آقا جان دارای ۱۱۱۴ رای
۴۳۱ _آقای سیدمصطفی میرزاطباطبائی نام پدر سید ابراهیم دارای ۱۱۱۴ رای
۴۳۲ _آقای علیرضا محمدیان نام پدر هدایت دارای ۱۱۱۳ رای
۴۳۳ _آقای پرویز علیزاده نام پدر اسماعیل دارای ۱۱۰۹ رای
۴۳۴ _خانم لادن رنجبرحقیقی نام پدر محمد حسن دارای ۱۱۰۸ رای
۴۳۵ _آقای محمد یارمحمدی نام پدر فضلعلى دارای ۱۱۰۵ رای
۴۳۶ _آقای علی محمد مینائی نام پدر قاسم دارای ۱۱۰۴ رای
۴۳۷ _آقای سیدمحمود میریان نام پدر سید محمد على دارای ۱۱۰۰ رای
۴۳۸ _آقای هاشم واعظی نام پدر عزیز دارای ۱۰۹۶ رای
۴۳۹ _آقای بهزاد کتیرائی نام پدر غریب دارای ۱۰۹۶ رای
۴۴۰ _آقای شهرام قیامی حور نام پدر رشید دارای ۱۰۹۲ رای
۴۴۱ _خانم اشرف تشکری نام پدر اصغر دارای ۱۰۹۱ رای
۴۴۲ _آقای فرهاد صفائی فراهانی نام پدر قاسم دارای ۱۰۸۸ رای
۴۴۳ _آقای محمد حسن پورخوئینی نام پدر حسین دارای ۱۰۸۵ رای
۴۴۴ _آقای رحیم باکری نام پدر ابراهیم دارای ۱۰۸۴ رای
۴۴۵ _آقای احمد عبدالملکی نام پدر محمدحسن دارای ۱۰۸۳ رای
۴۴۶ _خانم سارا امیدی نام پدر محمد دارای ۱۰۸۳ رای
۴۴۷ _آقای مهدی نکونام نام پدر محمدرضا دارای ۱۰۸۲ رای
۴۴۸ _خانم معصومه امیری نام پدر بهلول دارای ۱۰۷۹ رای
۴۴۹ _آقای محسن نکونام نام پدر محمدحسین دارای ۱۰۷۸ رای
۴۵۰ _آقای هادی حائری نام پدر قاسم دارای ۱۰۷۷ رای
۴۵۱ _آقای فرزین ریخته گر نام پدر مهدی دارای ۱۰۷۷ رای
۴۵۲ _آقای محسن پالاش نام پدر براتعلى دارای ۱۰۷۴ رای
۴۵۳ _آقای شهرام احمدزاده نام پدر حسن دارای ۱۰۷۱ رای
۴۵۴ _آقای امیرحسین بیگ زاده نام پدر خداورن دارای ۱۰۶۷ رای
۴۵۵ _آقای حسین عظیمی حصاری نام پدر صمد دارای ۱۰۶۵ رای
۴۵۶ _آقای یعقوب نریمانی ابر نام پدر نجف دارای ۱۰۶۳ رای
۴۵۷ _آقای ناصر رهبر نام پدر حبیب دارای ۱۰۶۳ رای
۴۵۸ _آقای فرهاد افشار نام پدر محمدنبى دارای ۱۰۵۸ رای
۴۵۹ _آقای محمدحسین آریانمهر نام پدر امین اله دارای ۱۰۵۷ رای
۴۶۰ _آقای سامان راستین نام پدر مسعود دارای ۱۰۵۷ رای
۴۶۱ _آقای محسن لیاقت نام پدر محمد دارای ۱۰۵۵ رای
۴۶۲ _آقای رضا قنبرنژاد نام پدر محمد دارای ۱۰۵۵ رای
۴۶۳ _آقای حامد منادی نوری نام پدر علی دارای ۱۰۵۰ رای
۴۶۴ _آقای عباس حصارکی نام پدر علی اصغر دارای ۱۰۴۶ رای
۴۶۵ _آقای رضا حیدریون نام پدر مجتبى دارای ۱۰۴۳ رای
۴۶۶ _خانم جمیله سالارآملی نام پدر غلامرضا دارای ۱۰۴۱ رای
۴۶۷ _آقای علی نقوی نام پدر احمدعلى دارای ۱۰۳۷ رای
۴۶۸ _آقای کورش طهماسبی نام پدر عباس دارای ۱۰۳۵ رای
۴۶۹ _آقای روح اله فرخی کشکولی نام پدر صفر على دارای ۱۰۳۴ رای
۴۷۰ _خانم زهرا افخم رضائی نام پدر على دارای ۱۰۳۲ رای
۴۷۱ _خانم مریم جوادی نام پدر رجب دارای ۱۰۳۱ رای
۴۷۲ _آقای محمدرضا عیوض تازه کند نام پدر التفات دارای ۱۰۲۸ رای
۴۷۳ _آقای مجتبی بدیعی نام پدر حسن دارای ۱۰۲۸ رای
۴۷۴ _آقای سیدمحمدعلی موسوی درچه نام پدر سید قاسم دارای ۱۰۲۷ رای
۴۷۵ _آقای فرید نیلی نام پدر محمد دارای ۱۰۲۵ رای
۴۷۶ _آقای محمد حاجی اسفندیاری نام پدر اله کرم دارای ۱۰۲۵ رای
۴۷۷ _خانم فائزه سادات هاشمی ریزی نام پدر سیدشمس الدین دارای ۱۰۲۳ رای
۴۷۸ _آقای علی اصغر راعی حصار نام پدر صمد دارای ۱۰۲۳ رای
۴۷۹ _آقای فریدون شجیعی نام پدر کریم دارای ۱۰۲۲ رای
۴۸۰ _آقای علیرضا برنجی باقری نام پدر مسعود دارای ۱۰۲۱ رای
۴۸۱ _آقای سیدمحمد اعلائی نام پدر سید سعید دارای ۱۰۱۲ رای
۴۸۲ _آقای علی اله وردی نام پدر محمد دارای ۱۰۱۱ رای
۴۸۳ _آقای محمدعلی طالبی نام پدر محمد دارای ۱۰۱۱ رای
۴۸۴ _آقای داود وحید نام پدر محمد دارای ۱۰۱۰ رای
۴۸۵ _خانم توران ایرانی نام پدر سعید دارای ۱۰۰۹ رای
۴۸۶ _آقای محمد مقدم فر نام پدر علی دارای ۱۰۰۴ رای
۴۸۷ _آقای سیدحسین میرهادی نام پدر سیدعلی دارای ۱۰۰۳ رای
۴۸۸ _آقای مرتضی امامی نام پدر نورمحمد دارای ۱۰۰۱ رای
۴۸۹ _آقای علی کاغذلو نام پدر ولى دارای ۱۰۰۰ رای
۴۹۰ _خانم لیدا افشار نام پدر غلامرضا دارای ۹۹۵ رای
۴۹۱ _آقای امیر ساعدی داریان نام پدر علی اشرف دارای ۹۹۴ رای
۴۹۲ _آقای علی اربابی نام پدر على اکبر دارای ۹۹۳ رای
۴۹۳ _خانم فاطمه نجفی نام پدر محمدعلی دارای ۹۹۲ رای
۴۹۴ _خانم مینا نوروزی نام پدر رحمت اله دارای ۹۹۱ رای
۴۹۵ _آقای مرتضی غضنفری نام پدر غلامرضا دارای ۹۹۰ رای
۴۹۶ _خانم ملیحه اسلامی نام پدر یوسف دارای ۹۸۹ رای
۴۹۷ _خانم اعظم صفری نام پدر غلامرضا دارای ۹۸۷ رای
۴۹۸ _آقای حسن حسین زاده نام پدر على اکبر دارای ۹۸۷ رای
۴۹۹ _آقای محمدرضا پیرمحمدی نام پدر محمدرضا دارای ۹۸۱ رای
۵۰۰ _آقای علیرضا افشاری نام پدر احسان اله دارای ۹۸۱ رای
۵۰۱ _آقای سیدمهدی حسینی طباطبائی نام پدر سیدمحمد دارای ۹۸۱ رای
۵۰۲ _آقای سعید کاظمی نام پدر مسلم دارای ۹۷۸ رای
۵۰۳ _خانم حسنیه منصوریه نام پدر منصور دارای ۹۷۷ رای
۵۰۴ _خانم شادی نراقیان نام پدر علی اکبر دارای ۹۷۷ رای
۵۰۵ _آقای احسان شاکرمی نام پدر رفیع دارای ۹۷۵ رای
۵۰۶ _خانم شهلا آزادی نام پدر قدرت دارای ۹۷۴ رای
۵۰۷ _آقای یوسف نجفی نام پدر على دارای ۹۷۲ رای
۵۰۸ _آقای علی سلطانی فرد نام پدر محمدحسین دارای ۹۷۲ رای
۵۰۹ _آقای حمید ملکی نام پدر سراصلان دارای ۹۷۱ رای
۵۱۰ _آقای ناصر نوری نام پدر علی دارای ۹۶۸ رای
۵۱۱ _خانم زهرا پاشا نام پدر ناصر دارای ۹۶۷ رای
۵۱۲ _خانم زهرا دارابی نام پدر سلمان دارای ۹۶۴ رای
۵۱۳ _آقای سیدمحمدعلی دریاباری نام پدر آقاسیدصدر دارای ۹۶۴ رای
۵۱۴ _آقای علی دشتی نام پدر عباس دارای ۹۶۴ رای
۵۱۵ _خانم آرزو عطائی نام پدر محمد دارای ۹۶۱ رای
۵۱۶ _آقای عباس ابراهیمی نام پدر جواد دارای ۹۶۰ رای
۵۱۷ _آقای غلامرضا سلطانی نام پدر سلطان على دارای ۹۵۹ رای
۵۱۸ _آقای محمد نظری نام پدر عباس دارای ۹۵۹ رای
۵۱۹ _آقای مجید قبادی فرد نام پدر علی دارای ۹۵۸ رای
۵۲۰ _آقای حسین سلیمانی نام پدر محسن دارای ۹۵۷ رای
۵۲۱ _آقای مجید بیک محمدلوئی نام پدر قربان على دارای ۹۵۶ رای
۵۲۲ _آقای علی ریاحی نام پدر موسی دارای ۹۵۴ رای
۵۲۳ _خانم ملیحه طالبیان نام پدر محمد دارای ۹۵۲ رای
۵۲۴ _خانم منصوره السادات موسویان نام پدر سیدمحمد دارای ۹۵۱ رای
۵۲۵ _آقای محمدمیرزا بیرانوند نام پدر على دارای ۹۴۹ رای
۵۲۶ _آقای محمدرضا ریاحی نام پدر ابوالقاسم دارای ۹۴۵ رای
۵۲۷ _آقای رحمن رحمن زاد نام پدر ابراهیم دارای ۹۴۴ رای
۵۲۸ _آقای شهرام آب برین نام پدر بهرام دارای ۹۴۳ رای
۵۲۹ _خانم زهرا نصیرزاده نام پدر عوضعلى دارای ۹۴۳ رای
۵۳۰ _خانم زهرا علی دائی احمدی نام پدر رضا دارای ۹۴۲ رای
۵۳۱ _آقای علی اصغر عبادی نام پدر محمدعلى دارای ۹۳۸ رای
۵۳۲ _آقای منصور الهیاری نام پدر روح اله دارای ۹۳۶ رای
۵۳۳ _آقای مهدی فاطمی رئوف نام پدر علی رضا دارای ۹۳۵ رای
۵۳۴ _آقای عبداله لطفی نام پدر مظاهر دارای ۹۳۱ رای
۵۳۵ _خانم زهرا انصاری نام پدر رستم دارای ۹۲۹ رای
۵۳۶ _آقای احمد تیربند نام پدر حسین دارای ۹۲۸ رای
۵۳۷ _آقای ایمان فرهی آشتیانی نام پدر علی اصغر دارای ۹۲۴ رای
۵۳۸ _خانم زینب حقی نام پدر جلال دارای ۹۲۰ رای
۵۳۹ _آقای امیراسماعیل دربانی نام پدر عبدالرحمان دارای ۹۱۹ رای
۵۴۰ _خانم فاطمه یوسفی نام پدر غلامحسین دارای ۹۱۸ رای
۵۴۱ _خانم الهه کاشانی نام پدر محمدرضا دارای ۹۱۸ رای
۵۴۲ _آقای حمید رحمانی نام پدر محسن دارای ۹۱۶ رای
۵۴۳ _آقای امیر تاجیک خواص نام پدر مصطفی دارای ۹۱۵ رای
۵۴۴ _آقای علی نورپور نام پدر محمدحسین دارای ۹۱۳ رای
۵۴۵ _آقای علی اکبر نوری نام پدر غلامرضا دارای ۹۱۲ رای
۵۴۶ _خانم اکرم صادقی نام پدر ابراهیم دارای ۹۱۱ رای
۵۴۷ _خانم فاطمه نعمت اللهی نام پدر عبدالصمد دارای ۹۰۸ رای
۵۴۸ _آقای ناصر شهرکی نام پدر غلامحسین دارای ۹۰۷ رای
۵۴۹ _خانم فاطمه شریفیان نام پدر یدالله دارای ۹۰۱ رای
۵۵۰ _آقای محمدرضا شفیعی نام پدر مسلم دارای ۹۰۰ رای
۵۵۱ _آقای حسین امیدوار نام پدر فتح على دارای ۸۹۹ رای
۵۵۲ _آقای حسن برزگر نام پدر توفیق دارای ۸۹۸ رای
۵۵۳ _آقای مرتضی سبحانی نیا نام پدر حسین دارای ۸۹۶ رای
۵۵۴ _آقای عباس رادان نام پدر امامعلى دارای ۸۹۶ رای
۵۵۵ _خانم مینا ذبیحی نام پدر علی دارای ۸۹۶ رای
۵۵۶ _خانم تهمینه دانیالی نام پدر حسینعلی دارای ۸۹۵ رای
۵۵۷ _خانم مریم خاکسار نام پدر حسن دارای ۸۹۴ رای
۵۵۸ _آقای بهنام خاتمی نام پدر محمد دارای ۸۹۳ رای
۵۵۹ _آقای علیرضا رام روز نام پدر یعقوب دارای ۸۹۱ رای
۵۶۰ _آقای طه علی الیجانی اصلی نام پدر رضا دارای ۸۹۰ رای
۵۶۱ _آقای قاسم برغمدی نام پدر رضا دارای ۸۹۰ رای
۵۶۲ _آقای جعفر بهرامی نام پدر صفرعلی دارای ۸۸۶ رای
۵۶۳ _آقای رضا رضائی نام پدر على دارای ۸۸۵ رای
۵۶۴ _خانم فرحناز جلویاری نام پدر تیمور دارای ۸۸۵ رای
۵۶۵ _آقای مقداد قشقائی نام پدر محمد حسن دارای ۸۸۵ رای
۵۶۶ _آقای رضا احدی نام پدر محمد اسماعیل دارای ۸۸۴ رای
۵۶۷ _خانم مریم کلانتری نام پدر رضا دارای ۸۸۲ رای
۵۶۸ _آقای شمس الدین نیک منش نام پدر محمد علی دارای ۸۸۰ رای
۵۶۹ _آقای مجیدرضا مهرآسا نام پدر خانعلی دارای ۸۷۹ رای
۵۷۰ _آقای علی اکبری نام پدر ابوالفتح دارای ۸۷۷ رای
۵۷۱ _خانم مریم صفری نام پدر داود دارای ۸۷۴ رای
۵۷۲ _آقای محمدرضا ابراهیمی نام پدر حسین دارای ۸۷۲ رای
۵۷۳ _آقای بهنام چهرازی نام پدر اسمعیل دارای ۸۷۲ رای
۵۷۴ _آقای ابراهیم حاتمی نام پدر قربان دارای ۸۶۸ رای
۵۷۵ _خانم زینب زاهد نام پدر علی اکبر دارای ۸۶۷ رای
۵۷۶ _آقای مهدی عسگری نام پدر صفر دارای ۸۶۷ رای
۵۷۷ _آقای رضا آخوندی نام پدر شاپور دارای ۸۶۷ رای
۵۷۸ _آقای حسین قاسمپورفارسانی نام پدر عبدالکریم دارای ۸۶۳ رای
۵۷۹ _آقای پرویز یاراحمدی نام پدر علی دارای ۸۶۳ رای
۵۸۰ _آقای عباس حسن زاده علی آبادی نام پدر محمد قلى دارای ۸۶۳ رای
۵۸۱ _آقای محسن میرزاخانی نام پدر ابراهیم دارای ۸۵۹ رای
۵۸۲ _آقای حجت درخشان فر نام پدر محمود دارای ۸۵۷ رای
۵۸۳ _آقای خلیل عبدی نام پدر علی جان دارای ۸۵۳ رای
۵۸۴ _خانم فاطمه تلخاب لو نام پدر اصغر دارای ۸۵۳ رای
۵۸۵ _آقای مجید رئیسی نام پدر اصغر دارای ۸۴۹ رای
۵۸۶ _آقای داود آقابابائی نام پدر رحیم دارای ۸۴۸ رای
۵۸۷ _آقای سیدعلی میرباقری نام پدر سید مجتبى دارای ۸۴۷ رای
۵۸۸ _آقای حمیدرضا سیفی نام پدر محمدباقر دارای ۸۴۶ رای
۵۸۹ _آقای محمد قائمی نام پدر حیدرعلی دارای ۸۴۶ رای
۵۹۰ _آقای رضا حصیرچی نام پدر خداداد دارای ۸۴۵ رای
۵۹۱ _خانم آزیتا فکور نام پدر عباس دارای ۸۴۵ رای
۵۹۲ _آقای مصطفی ریخته گرها نام پدر محسن دارای ۸۴۵ رای
۵۹۳ _آقای سیدمحمدهادی معصومی نام پدر سید بهزاد دارای ۸۴۴ رای
۵۹۴ _آقای وحید گلمکانی نام پدر محمد على دارای ۸۴۳ رای
۵۹۵ _خانم سودابه رادفرد نام پدر على دارای ۸۴۱ رای
۵۹۶ _آقای عزیز فرهادی نام پدر خانقلى دارای ۸۴۰ رای
۵۹۷ _آقای رضا قاسمی نام پدر محمود دارای ۸۳۶ رای
۵۹۸ _آقای مسعود رضائی نام پدر عزت اله دارای ۸۳۵ رای
۵۹۹ _آقای حسن خسروی نام پدر محمد صادق دارای ۸۳۲ رای
۶۰۰ _آقای محمدرضا پزشکی نام پدر ناصر دارای ۸۳۰ رای
۶۰۱ _آقای حسین رضائی نام پدر على دارای ۸۲۸ رای
۶۰۲ _آقای محمدهادی واعظی آشتیانی نام پدر محمد رضا دارای ۸۲۶ رای
۶۰۳ _خانم اورینب احمدی نام پدر حسین دارای ۸۲۶ رای
۶۰۴ _آقای جواد سیفی نام پدر علی دارای ۸۲۴ رای
۶۰۵ _آقای حسین نقی شاه حسینی نام پدر على دارای ۸۲۳ رای
۶۰۶ _آقای ایرج قادری نام پدر عزت اله دارای ۸۲۱ رای
۶۰۷ _آقای دانیال احمدیار نام پدر سالار دارای ۸۲۱ رای
۶۰۸ _آقای سلمان زبردست نام پدر علی اصغر دارای ۸۱۹ رای
۶۰۹ _آقای حسن مولائی نام پدر امین اله دارای ۸۱۸ رای
۶۱۰ _آقای رضا خانمیرزائی نام پدر محمد دارای ۸۱۸ رای
۶۱۱ _خانم فاطمه سنگی نام پدر محمود دارای ۸۱۵ رای
۶۱۲ _خانم فاطمه فولادی نام پدر میرزاعلى دارای ۸۱۴ رای
۶۱۳ _آقای مرتضی حاجی نژاد نام پدر علی اکبر دارای ۸۱۳ رای
۶۱۴ _آقای عباس عبداللهی نام پدر محمد تقى دارای ۸۱۲ رای
۶۱۵ _آقای عباسعلی حقانی نسب نام پدر غلامرضا دارای ۸۱۲ رای
۶۱۶ _آقای حمیدرضا اشراقی نام پدر حسین دارای ۸۰۵ رای
۶۱۷ _آقای افشین میرزائی نام پدر منصور دارای ۸۰۵ رای
۶۱۸ _آقای علی اکبر محمدزاده نام پدر حسینجان دارای ۸۰۳ رای
۶۱۹ _آقای مهدی شهبازی نام پدر نصراله دارای ۸۰۱ رای
۶۲۰ _خانم زهرا سلیمی نام پدر جلیل دارای ۸۰۱ رای
۶۲۱ _آقای نوید بیات نام پدر محمود دارای ۷۹۹ رای
۶۲۲ _آقای حجت نقوی نام پدر اصغر دارای ۷۹۸ رای
۶۲۳ _خانم شمسی سهیلی وندآذر نام پدر یوسف دارای ۷۹۸ رای
۶۲۴ _آقای افشار پزش کیان نام پدر سیامک دارای ۷۹۷ رای
۶۲۵ _آقای یوسف آقائی نام پدر احسن الله دارای ۷۹۶ رای
۶۲۶ _آقای نادر حسن پور نام پدر غلامحسن دارای ۷۹۵ رای
۶۲۷ _آقای داود فدائی نام پدر محمد دارای ۷۹۴ رای
۶۲۸ _آقای امین آصفی نام پدر بهمن دارای ۷۹۳ رای
۶۲۹ _خانم پروین درگاهی خانقاه نام پدر عبدالحسین دارای ۷۹۲ رای
۶۳۰ _آقای داود بابالو نام پدر غلامعلى دارای ۷۹۱ رای
۶۳۱ _آقای فتح الله ملکی نام پدر محمد دارای ۷۹۰ رای
۶۳۲ _آقای حسین افکاری نام پدر منوچهر دارای ۷۹۰ رای
۶۳۳ _آقای مهدی خیرالهی نام پدر یحیى دارای ۷۸۹ رای
۶۳۴ _خانم مینا مشگین پور نام پدر خسرو دارای ۷۸۸ رای
۶۳۵ _آقای بشیر بشارتی نام پدر عباسعلی دارای ۷۸۸ رای
۶۳۶ _آقای حمید حسینی نام پدر حسین دارای ۷۸۸ رای
۶۳۷ _خانم فهیمه یوسف وند نام پدر علی محمد دارای ۷۸۷ رای
۶۳۸ _آقای محمد محمدی نژاد نام پدر یوسف دارای ۷۸۶ رای
۶۳۹ _آقای علی سامانی مجد نام پدر خدامراد دارای ۷۸۶ رای
۶۴۰ _آقای کامبیز بابائی نعمتی نام پدر حسین دارای ۷۸۵ رای
۶۴۱ _آقای معصومعلی تقی پور نام پدر حاتم دارای ۷۸۵ رای
۶۴۲ _آقای احمد صادقی نام پدر سید مرتضی دارای ۷۸۵ رای
۶۴۳ _خانم شیوا بهارستانی نام پدر منوچهر دارای ۷۸۴ رای
۶۴۴ _خانم شبنم حیرانی نام پدر قنبرعلی دارای ۷۸۴ رای
۶۴۵ _آقای بهراد فرهمند نام پدر اصلان دارای ۷۷۸ رای
۶۴۶ _خانم ندا فرامرزیان بروجنی نام پدر اسمعیل دارای ۷۷۶ رای
۶۴۷ _آقای سیامک دولتی آغمیونی نام پدر على دارای ۷۷۵ رای
۶۴۸ _آقای احمدرضا خزائی نام پدر قربان دارای ۷۷۵ رای
۶۴۹ _آقای محرم صفائی میاندشتی نام پدر حسن دارای ۷۷۳ رای
۶۵۰ _خانم شیما شریفی کوشا نام پدر اسداله دارای ۷۷۲ رای
۶۵۱ _خانم شهزاد بحرالعلومی نام پدر سیدحسین دارای ۷۷۲ رای
۶۵۲ _آقای مهدی استاجی نام پدر عباس دارای ۷۷۱ رای
۶۵۳ _آقای مهدی کلامی نام پدر عباس دارای ۷۷۱ رای
۶۵۴ _خانم زهرا نادری نام پدر غلامعلى دارای ۷۷۱ رای
۶۵۵ _آقای امیرحسین حقایقی جدی نام پدر رضا دارای ۷۷۰ رای
۶۵۶ _خانم زهرا اسماعیلی فر نام پدر سیف اله دارای ۷۶۹ رای
۶۵۷ _آقای رضا مالکی فرد نام پدر علی اکبر دارای ۷۶۸ رای
۶۵۸ _خانم مارال اسکندری نام پدر غلامرضا دارای ۷۶۷ رای
۶۵۹ _آقای علی حسنی نام پدر حبیب اله دارای ۷۶۴ رای
۶۶۰ _آقای احمد آذریان نام پدر حسین دارای ۷۶۳ رای
۶۶۱ _آقای محمدرضا دلیر نام پدر اقامعلى دارای ۷۶۲ رای
۶۶۲ _آقای سیدجلال میرکاظمی نام پدر سیدرضا دارای ۷۶۱ رای
۶۶۳ _خانم فتانه سبزه علی نام پدر احمد دارای ۷۶۰ رای
۶۶۴ _آقای محمد دالوند نام پدر ابراهیم دارای ۷۶۰ رای
۶۶۵ _خانم تکتم کاشانی نام پدر احمد دارای ۷۶۰ رای
۶۶۶ _آقای ناصر جلالی نام پدر خیراله دارای ۷۵۸ رای
۶۶۷ _آقای نوید کرمی نام پدر رجبعلى دارای ۷۵۵ رای
۶۶۸ _خانم نرگس زندی روان نام پدر اسمعیل دارای ۷۵۲ رای
۶۶۹ _خانم مریم محمدی نام پدر عباد دارای ۷۴۹ رای
۶۷۰ _آقای نبی زارعی عبدالی نام پدر ملک نیاز دارای ۷۴۷ رای
۶۷۱ _آقای علیرضا محمدزاده فردفینی نام پدر محمد دارای ۷۴۶ رای
۶۷۲ _خانم لیلا محمدی نام پدر ماشاءاله دارای ۷۴۶ رای
۶۷۳ _آقای سیدجواد هاشمی محمودآبادی نام پدر سیدآقا دارای ۷۴۵ رای
۶۷۴ _آقای سیدرضا تهامی نام پدر سیدمحمد دارای ۷۴۵ رای
۶۷۵ _آقای محمود صادقی نام پدر حسین دارای ۷۴۴ رای
۶۷۶ _آقای علی رضا اظهری نام پدر مهدی دارای ۷۴۳ رای
۶۷۷ _آقای مهرداد کارگری نام پدر نوازاله دارای ۷۴۰ رای
۶۷۸ _آقای سیدجواد هاشمی فشارکی نام پدر سیدحسین دارای ۷۴۰ رای
۶۷۹ _آقای مهدی جواهریان نام پدر رجبعلى دارای ۷۴۰ رای
۶۸۰ _خانم فریبا سعیدی نام پدر غلامحسین دارای ۷۳۹ رای
۶۸۱ _آقای سیدعلیرضا آراسته نژاد نام پدر سیدحسن دارای ۷۳۹ رای
۶۸۲ _آقای صادق قوامی جمال نام پدر علی دارای ۷۳۸ رای
۶۸۳ _آقای حسن بوچانی نام پدر حسین دارای ۷۳۶ رای
۶۸۴ _خانم مینا باقری پور نام پدر حسن دارای ۷۳۶ رای
۶۸۵ _آقای علی شیخی ایمن نام پدر اسداله دارای ۷۳۵ رای
۶۸۶ _آقای ابوذر باقری نام پدر غلامعلی دارای ۷۳۵ رای
۶۸۷ _آقای مسعود آرین نام پدر صفر دارای ۷۳۳ رای
۶۸۸ _آقای محمد کرباسڃی نام پدر اکبرآقا دارای ۷۳۲ رای
۶۸۹ _آقای عباس ابراهیمی نام پدر محمدرضا دارای ۷۳۱ رای
۶۹۰ _آقای علیرضا هداوندخانی نام پدر مجید دارای ۷۳۱ رای
۶۹۱ _خانم معصومه ولی پوری نام پدر ولى اله دارای ۷۳۱ رای
۶۹۲ _آقای عباس یزدی نام پدر حسن دارای ۷۲۸ رای
۶۹۳ _آقای خلیل حیات مقدم نام پدر ابراهیم دارای ۷۲۷ رای
۶۹۴ _آقای میثم کهکی نام پدر غلامحسین دارای ۷۲۷ رای
۶۹۵ _آقای سعید بهبهانی نام پدر محمد على دارای ۷۲۴ رای
۶۹۶ _خانم نسیم زمانی نام پدر اکبر دارای ۷۲۳ رای
۶۹۷ _آقای مرتضی نجاری الموتی نام پدر وجیهه اله دارای ۷۲۰ رای
۶۹۸ _آقای موسی شیخ نام پدر حسین دارای ۷۲۰ رای
۶۹۹ _آقای محسن نظرپور نام پدر مهدی دارای ۷۱۹ رای
۷۰۰ _آقای محمد امامی کورنده نام پدر محمود دارای ۷۱۷ رای
۷۰۱ _آقای مهدی ژیان نام پدر محمد صادق دارای ۷۱۶ رای
۷۰۲ _خانم نگین ناصری نام پدر على حسن دارای ۷۱۶ رای
۷۰۳ _آقای مجید عباسی نام پدر محمود دارای ۷۱۵ رای
۷۰۴ _آقای فرهاد باقری نام پدر سیروس دارای ۷۱۵ رای
۷۰۵ _آقای مسعود اصلانی نام پدر فریدون دارای ۷۱۴ رای
۷۰۶ _آقای محمد نیکروش نام پدر هوشنگ دارای ۷۱۱ رای
۷۰۷ _آقای محمدرضا پروینی نام پدر بخشعلى دارای ۷۱۱ رای
۷۰۸ _آقای مهدی جعفری نام پدر عبدالرضا دارای ۷۱۰ رای
۷۰۹ _آقای حامد افراسیابی نام پدر محمد دارای ۷۰۹ رای
۷۱۰ _آقای سیداحمد موسوی نام پدر میرجلال دارای ۷۰۹ رای
۷۱۱ _آقای عباس عقبائی نام پدر قدرت الله دارای ۷۰۸ رای
۷۱۲ _آقای علیرضا پرورش نام پدر ابوالقاسم دارای ۷۰۸ رای
۷۱۳ _آقای مجتبی کهنگی نام پدر نور اله دارای ۷۰۸ رای
۷۱۴ _آقای محمد صادقی نام پدر محمدعلی دارای ۷۰۶ رای
۷۱۵ _خانم مریم رنجبر نام پدر اکبر دارای ۷۰۶ رای
۷۱۶ _آقای کیاوش پرهیزکار نام پدر حسین دارای ۷۰۴ رای
۷۱۷ _آقای علیرضا نوری نام پدر نوراله دارای ۷۰۲ رای
۷۱۸ _آقای علی اکبر خسروی زاده نام پدر حسین دارای ۷۰۰ رای
۷۱۹ _آقای عنایت اله قره داغی نام پدر خیرالله دارای ۷۰۰ رای
۷۲۰ _آقای انور خیرآبادی نام پدر فرضلی دارای ۷۰۰ رای
۷۲۱ _آقای محمدرضا آریا نام پدر ناصر دارای ۶۹۹ رای
۷۲۲ _آقای محمدامین صافی نام پدر محمد طاهر دارای ۶۹۷ رای
۷۲۳ _آقای روح اله طاهری نام پدر صفدر دارای ۶۹۶ رای
۷۲۴ _آقای کاوه آزاده نام پدر بزرگ دارای ۶۹۶ رای
۷۲۵ _آقای وحید شریعتمداری نام پدر عبدالحمید دارای ۶۹۵ رای
۷۲۶ _آقای میثم نیک زاده انزابی نام پدر محمود دارای ۶۹۲ رای
۷۲۷ _آقای احسان عبداللهی پور نام پدر علیرضا دارای ۶۹۱ رای
۷۲۸ _آقای منصور اوجاقی نام پدر عزیزالله دارای ۶۹۱ رای
۷۲۹ _خانم مریم عربی نام پدر ابوالفضل دارای ۶۹۱ رای
۷۳۰ _آقای مجید احمدی نام پدر على اکبر دارای ۶۸۹ رای
۷۳۱ _خانم سمانه محمدی نام پدر ابوالفضل دارای ۶۸۸ رای
۷۳۲ _خانم زینب سلیمانی برچلوئی نام پدر محمد صادق دارای ۶۸۸ رای
۷۳۳ _آقای رضا اسکندری نام پدر روح اله دارای ۶۸۷ رای
۷۳۴ _آقای سروش کیمه چی نام پدر ابراهیم دارای ۶۸۶ رای
۷۳۵ _آقای جابر منیرپور نام پدر فرض اله دارای ۶۸۲ رای
۷۳۶ _آقای ابوالفضل شهریاری نام پدر حسن دارای ۶۸۱ رای
۷۳۷ _آقای حسین حقانی نام پدر محمدعلى دارای ۶۸۰ رای
۷۳۸ _آقای مجتبی صادقی نام پدر داود دارای ۶۸۰ رای
۷۳۹ _آقای مهدی حرمتی نام پدر زین العابدین دارای ۶۸۰ رای
۷۴۰ _آقای اسفندیار جاسمی زرکانی نام پدر حسن دارای ۶۸۰ رای
۷۴۱ _آقای امیر سهراب نام پدر اکبر دارای ۶۷۸ رای
۷۴۲ _آقای سیدسهراب حسینی نام پدر سید مجید دارای ۶۷۷ رای
۷۴۳ _آقای سیدمهدی تاج آبادی نام پدر سیدمحمد دارای ۶۷۶ رای
۷۴۴ _آقای ابوطالب زمانی نام پدر حسن دارای ۶۷۵ رای
۷۴۵ _آقای مهدی یار صادقی نام پدر حسین دارای ۶۷۴ رای
۷۴۶ _خانم زهرا عبدلی اربط نام پدر خداکرم دارای ۶۷۲ رای
۷۴۷ _آقای حسن محتشم نام پدر على اکبر دارای ۶۷۱ رای
۷۴۸ _آقای مسعود معمائی نام پدر ابراهیم دارای ۶۶۹ رای
۷۴۹ _آقای سیدمجتبی پیشوائی نام پدر سید محمد جواد دارای ۶۶۹ رای
۷۵۰ _آقای کامیار آهن کوب نام پدر گودرز دارای ۶۶۸ رای
۷۵۱ _آقای علی کاظمی نام پدر ناصر دارای ۶۶۷ رای
۷۵۲ _آقای محمدامین عسگری نیا نام پدر احمد دارای ۶۶۷ رای
۷۵۳ _آقای رامین فارسی نام پدر غلامرضا دارای ۶۶۷ رای
۷۵۴ _آقای محمدعلی پیوند نام پدر محمدرضا دارای ۶۶۶ رای
۷۵۵ _آقای افشین برادران سقرلو نام پدر علی دارای ۶۶۶ رای
۷۵۶ _خانم سولماز یعقوبی نام پدر یوسفعلی دارای ۶۶۶ رای
۷۵۷ _خانم زینب کافی نام پدر یداله دارای ۶۶۵ رای
۷۵۸ _خانم ویدا رهنما نام پدر حسنعلی دارای ۶۶۵ رای
۷۵۹ _آقای مجید تاجیک نام پدر شمس اله دارای ۶۶۵ رای
۷۶۰ _خانم سمیه حیدری نام پدر محمد علی دارای ۶۶۵ رای
۷۶۱ _آقای میثم کربلائی آقاجانی نام پدر قدرت اله دارای ۶۶۴ رای
۷۶۲ _آقای رامین پولادرگ نام پدر علی دارای ۶۶۴ رای
۷۶۳ _آقای محمدعلی سرشارتهرانی نام پدر عبادالله دارای ۶۶۴ رای
۷۶۴ _آقای بهرام همتی نام پدر حیدر دارای ۶۶۳ رای
۷۶۵ _خانم ندا حسینی نام پدر حسن دارای ۶۶۳ رای
۷۶۶ _خانم فاطمه واعظ جوادی نام پدر اسماعیل دارای ۶۶۳ رای
۷۶۷ _خانم مهدیه حمزه ئی نام پدر على اصغر دارای ۶۶۲ رای
۷۶۸ _آقای علی اردشیر نام پدر على مردان دارای ۶۶۱ رای
۷۶۹ _خانم مریم صالحی نام پدر عباسعلی دارای ۶۶۰ رای
۷۷۰ _آقای محسن نادری پیکام نام پدر محمد دارای ۶۵۷ رای
۷۷۱ _آقای سیدجلال محمدی اشتیانی نام پدر کمال دارای ۶۵۶ رای
۷۷۲ _آقای علیرضا بیدی نام پدر اصغر دارای ۶۵۶ رای
۷۷۳ _آقای سعید غلامی نام پدر ولى اله دارای ۶۵۵ رای
۷۷۴ _آقای ارسلان سبحانی نام پدر هوشنگ دارای ۶۵۳ رای
۷۷۵ _آقای سیدرضا کاظمی موسوی نام پدر سیدعبدالوهاب دارای ۶۵۳ رای
۷۷۶ _آقای محمد صادقی نام پدر حسن دارای ۶۵۲ رای
۷۷۷ _خانم ژما جواهری پور نام پدر صمد دارای ۶۵۲ رای
۷۷۸ _خانم مریم درویش نام پدر شعبان دارای ۶۵۱ رای
۷۷۹ _آقای پوریا زارعی رجل نام پدر فرج دارای ۶۵۰ رای
۷۸۰ _آقای محمدعلی راد نام پدر مولا دارای ۶۵۰ رای
۷۸۱ _خانم سحر امینی جوره خان نام پدر نعمت اله دارای ۶۴۹ رای
۷۸۲ _خانم زهرا باقری نام پدر امامعلی دارای ۶۴۹ رای
۷۸۳ _آقای سیدآقا خاتمی کلور نام پدر میرمحمد دارای ۶۴۸ رای
۷۸۴ _آقای غلامحسن ناصری نام پدر جعفر دارای ۶۴۷ رای
۷۸۵ _خانم فرشته محمدی نام پدر ملک حسین دارای ۶۴۳ رای
۷۸۶ _آقای مصطفی نادری نژاد نام پدر مصطفى دارای ۶۴۳ رای
۷۸۷ _آقای علی محمدباقر نام پدر محمد دارای ۶۴۲ رای
۷۸۸ _خانم سهیلا تنها نام پدر عرب دارای ۶۴۲ رای
۷۸۹ _آقای سیدمیثم مطهری نام پدر سیدمحمد دارای ۶۴۲ رای
۷۹۰ _آقای امید احمدی نام پدر محمدتقی دارای ۶۳۹ رای
۷۹۱ _خانم بهاره حیدری نام پدر جعفر دارای ۶۳۹ رای
۷۹۲ _خانم مژگان شریفی نام پدر رحمت اله دارای ۶۳۹ رای
۷۹۳ _آقای علی عمیم نام پدر ابراهیم دارای ۶۳۹ رای
۷۹۴ _خانم زرین تاج کفایتی نام پدر مرتضى دارای ۶۳۹ رای
۷۹۵ _آقای امیر محبی نام پدر کاظم دارای ۶۳۸ رای
۷۹۶ _خانم فاطمه خدابخشی نام پدر حسین دارای ۶۳۸ رای
۷۹۷ _آقای رسول آقائی نام پدر یوسف دارای ۶۳۷ رای
۷۹۸ _آقای اصغر رضانژاد نام پدر عوض دارای ۶۳۶ رای
۷۹۹ _خانم بهار جهان بخش نام پدر رضا دارای ۶۳۶ رای
۸۰۰ _خانم الهام ارفعی آذر نام پدر اصحابعلی دارای ۶۳۴ رای
۸۰۱ _آقای طاهر غلامی نام پدر غلامعلى دارای ۶۳۴ رای
۸۰۲ _خانم فاطمه شریعتی نام پدر حمزه دارای ۶۳۳ رای
۸۰۳ _خانم صدیقه زهره نظری اردبیلی نام پدر محمد حسین دارای ۶۳۳ رای
۸۰۴ _خانم لیلا مجدانی نام پدر بهمن دارای ۶۳۳ رای
۸۰۵ _آقای کیارش یزدان فر نام پدر علی اکبر دارای ۶۳۱ رای
۸۰۶ _آقای سید محمود میرزمانی بافقی نام پدر سید علی اکبر دارای ۶۳۱ رای
۸۰۷ _خانم فاطمه اصفهانی نام پدر ابوالقاسم دارای ۶۲۹ رای
۸۰۸ _آقای حمیدرضا کریمی نام پدر رضا دارای ۶۲۸ رای
۸۰۹ _خانم لیلا کریمی نام پدر محمد دارای ۶۲۷ رای
۸۱۰ _خانم لعبت تقوی نام پدر عبدی دارای ۶۲۶ رای
۸۱۱ _خانم سارا پاکزاداصل نام پدر غلامعلی دارای ۶۲۶ رای
۸۱۲ _آقای محمدرضا حسین پور نام پدر حیدر دارای ۶۲۶ رای
۸۱۳ _آقای منوچهر جبارزاده ممقانی نام پدر نقدعلى دارای ۶۲۶ رای
۸۱۴ _آقای مصطفی تاجیک نام پدر علی دارای ۶۲۶ رای
۸۱۵ _آقای کاظم سلیمی نام پدر محمد دارای ۶۲۵ رای
۸۱۶ _آقای محمدرضا مهدلوترکمانی نام پدر حسین دارای ۶۲۵ رای
۸۱۷ _آقای علیرضا افشار نام پدر اکبر دارای ۶۲۴ رای
۸۱۸ _آقای امین آزادبخت نام پدر جعفر دارای ۶۲۴ رای
۸۱۹ _آقای شهرام عسکری پورجزی نام پدر قدرت اله دارای ۶۲۳ رای
۸۲۰ _آقای مهداد فرجی نام پدر محمد دارای ۶۲۳ رای
۸۲۱ _آقای علی حکمت سروش نام پدر شعبانعلى دارای ۶۲۱ رای
۸۲۲ _خانم ساناز قنبری آرا نام پدر محمود دارای ۶۲۱ رای
۸۲۳ _آقای علیرضا سلمانی نام پدر غلامرضا دارای ۶۲۱ رای
۸۲۴ _آقای محمد پارسی نام پدر مهدی دارای ۶۲۱ رای
۸۲۵ _آقای رحمت ابراهیمی نام پدر عیسى دارای ۶۲۰ رای
۸۲۶ _آقای یاشار تقی زادگان نام پدر محمد دارای ۶۱۷ رای
۸۲۷ _خانم معصومه باکوچی نوش آبادی نام پدر عباس دارای ۶۱۶ رای
۸۲۸ _آقای همایون اسدی نام پدر مرید دارای ۶۱۵ رای
۸۲۹ _خانم پریسا توکلی نام پدر علی عباس دارای ۶۱۴ رای
۸۳۰ _خانم بهاره ارغند نام پدر رسول دارای ۶۱۳ رای
۸۳۱ _خانم رویا جعفری نام پدر صفر دارای ۶۱۳ رای
۸۳۲ _آقای ابوالفضل خادمیان طرقی نام پدر حسین دارای ۶۱۲ رای
۸۳۳ _آقای جمشید یوسفی نام پدر علی اکبر دارای ۶۱۲ رای
۸۳۴ _خانم نسرین مؤمنی نام پدر محمدعلى دارای ۶۱۱ رای
۸۳۵ _آقای مسعود ایمانی نام پدر قادر دارای ۶۰۹ رای
۸۳۶ _آقای علیرضا ابراهیم نام پدر ابوالحسن دارای ۶۰۹ رای
۸۳۷ _آقای سیدامیرحسین طباطبائی نام پدر سید بها’الدین دارای ۶۰۸ رای
۸۳۸ _خانم فاطمه اسفندیاری نام پدر احمد دارای ۶۰۵ رای
۸۳۹ _آقای مجتبی صادقی گنجه نام پدر حسین دارای ۶۰۵ رای
۸۴۰ _آقای سعید فردوسی زاده نائینی نام پدر قدرت الله دارای ۶۰۴ رای
۸۴۱ _آقای مسعود صاحبی شاهد نام پدر حشمت دارای ۶۰۳ رای
۸۴۲ _آقای شهرام اسدی نام پدر محمد دارای ۶۰۳ رای
۸۴۳ _آقای نوید سه پنج نام پدر پرویز دارای ۶۰۲ رای
۸۴۴ _آقای اکبر اصلانی نام پدر محمد دارای ۶۰۲ رای
۸۴۵ _خانم حکیمه برهمن نام پدر احمد دارای ۶۰۰ رای
۸۴۶ _خانم ساناز قدسی وند نام پدر معرفت دارای ۶۰۰ رای
۸۴۷ _خانم زهرا جانی نام پدر على نقى دارای ۵۹۹ رای
۸۴۸ _خانم هاجر زرچنی نام پدر عباس دارای ۵۹۸ رای
۸۴۹ _آقای بهروز نقویان نام پدر محمد مهدی دارای ۵۹۷ رای
۸۵۰ _آقای محمدرضا کاتوزیان نام پدر مصطفی دارای ۵۹۶ رای
۸۵۱ _آقای طاهر شریفی نام پدر جوانشیر دارای ۵۹۶ رای
۸۵۲ _خانم الهام پیغمبری نام پدر حسین دارای ۵۹۵ رای
۸۵۳ _آقای مهدی رحیمی نام پدر محمد ابراهیم دارای ۵۹۵ رای
۸۵۴ _آقای اسمعیل ابراهیمی نام پدر احمدقلى دارای ۵۹۴ رای
۸۵۵ _آقای حسن ریاحی نام پدر مسعود دارای ۵۹۴ رای
۸۵۶ _آقای اکبر غفاری کریم آباد نام پدر قربانعلی دارای ۵۹۳ رای
۸۵۷ _آقای محمدمهدی روشناس نام پدر رحیم دارای ۵۹۲ رای
۸۵۸ _آقای مجید باروت کوب زاده نام پدر حسن دارای ۵۹۱ رای
۸۵۹ _خانم پریسا جلالوند نام پدر پرویز دارای ۵۸۸ رای
۸۶۰ _آقای محمدجواد آخوندی نام پدر ابراهیم دارای ۵۸۸ رای
۸۶۱ _آقای علی صارمی نام پدر سیاوش دارای ۵۸۷ رای
۸۶۲ _آقای سیدابوالقاسم یوسف نام پدر سید یوسف دارای ۵۸۷ رای
۸۶۳ _آقای احسان مسگران نام پدر عبدالله دارای ۵۸۶ رای
۸۶۴ _آقای نجف محمودی نام پدر عبادالله دارای ۵۸۴ رای
۸۶۵ _آقای سیدحسین موسوی نام پدر سید محمد مهدی دارای ۵۸۳ رای
۸۶۶ _آقای عباس خدنگی زواره نام پدر محمد دارای ۵۸۳ رای
۸۶۷ _آقای پرویز نصیری نام پدر اعتماد دارای ۵۸۱ رای
۸۶۸ _آقای محمد باقری نام پدر حسین دارای ۵۸۰ رای
۸۶۹ _خانم حدیث صانعی یارند نام پدر رضا دارای ۵۷۹ رای
۸۷۰ _آقای سیداحمد شفیعی نام پدر سیدحسین دارای ۵۷۸ رای
۸۷۱ _آقای حسین رضائی نام پدر رضا دارای ۵۷۸ رای
۸۷۲ _آقای مهدی محرابی نام پدر براتعلی دارای ۵۷۶ رای
۸۷۳ _آقای رضا وهابی نام پدر ابوالحسن دارای ۵۷۵ رای
۸۷۴ _خانم مژگان دست فال نام پدر روح اله دارای ۵۷۴ رای
۸۷۵ _خانم فریبا یارندی نام پدر سیدمرتضی دارای ۵۷۴ رای
۸۷۶ _آقای رسول کوهپایه زاده اصفهانی نام پدر نعمت الله دارای ۵۷۴ رای
۸۷۷ _آقای حمید رومیانی نام پدر محمدمیرزا دارای ۵۷۴ رای
۸۷۸ _آقای عبدالله لطفی نام پدر غلامرضا دارای ۵۷۳ رای
۸۷۹ _خانم زهرا رضائی دستجرده ئی نام پدر على اکبر دارای ۵۷۳ رای
۸۸۰ _خانم رقیه رحیمی شادهی نام پدر شیرزاد دارای ۵۷۳ رای
۸۸۱ _آقای سیدمهدی شیرمردی نام پدر سید ابوالفتح دارای ۵۷۲ رای
۸۸۲ _آقای سیدحسین موسوی نام پدر سیداصغر دارای ۵۷۱ رای
۸۸۳ _آقای بهرام کاظمی نام پدر حسین دارای ۵۶۹ رای
۸۸۴ _خانم افروز فرخی نام پدر محمد دارای ۵۶۸ رای
۸۸۵ _آقای محمد منتظرفرج نام پدر على دارای ۵۶۷ رای
۸۸۶ _آقای رسول اشرفی پور نام پدر حسن دارای ۵۶۷ رای
۸۸۷ _آقای صفت الله قاسمی نام پدر عبدالله دارای ۵۶۶ رای
۸۸۸ _آقای پیرو تمدن نام پدر ایرج دارای ۵۶۶ رای
۸۸۹ _آقای محمدتقی نجفی نام پدر على دارای ۵۶۵ رای
۸۹۰ _آقای محمد واعظی جزه نام پدر عباس دارای ۵۶۵ رای
۸۹۱ _آقای علی بیابانی قلیڃی نام پدر اقبال دارای ۵۶۵ رای
۸۹۲ _آقای سیدشهاب موسوی جن قشلاقی نام پدر میرخلیل دارای ۵۶۳ رای
۸۹۳ _آقای بهزاد قربانی نام پدر عربعلى دارای ۵۶۳ رای
۸۹۴ _آقای امیر اصغری نام پدر اسماعیل دارای ۵۶۲ رای
۸۹۵ _آقای سعیدرضا عینعلی نام پدر محمدتقی دارای ۵۶۲ رای
۸۹۶ _آقای سعید حقی نام پدر محمد على دارای ۵۶۲ رای
۸۹۷ _خانم زهرا جزایری نام پدر عبدالجبار دارای ۵۶۲ رای
۸۹۸ _آقای سلمان جوادیان نام پدر جمشید دارای ۵۶۰ رای
۸۹۹ _آقای مهدی نیکورزم نام پدر حشمت اله دارای ۵۵۷ رای
۹۰۰ _خانم مریم سلمانی نام پدر بهمن دارای ۵۵۶ رای
۹۰۱ _خانم نوریه شادالوئی نام پدر فتاح دارای ۵۵۵ رای
۹۰۲ _آقای علی اسلامی نام پدر محمدزکی دارای ۵۵۵ رای
۹۰۳ _آقای رضا بصیری نام پدر مجید دارای ۵۵۴ رای
۹۰۴ _آقای مجید اسدی نام پدر ابراهیم دارای ۵۵۴ رای
۹۰۵ _آقای علی قاسمی جندابه نام پدر حسن دارای ۵۵۳ رای
۹۰۶ _آقای مسلم خوش بیان نام پدر غلامرضا دارای ۵۵۳ رای
۹۰۷ _خانم مهدیه خاکی صدیق نام پدر محسن دارای ۵۵۲ رای
۹۰۸ _آقای رضا دزواره رسنانی نام پدر رحیم دارای ۵۵۱ رای
۹۰۹ _آقای شهاب حسین زاده نام پدر خسرو دارای ۵۵۰ رای
۹۱۰ _آقای سیدامیرحسین دربندی نام پدر سیدعلی دارای ۵۵۰ رای
۹۱۱ _خانم سالومه زریه نام پدر داریوش دارای ۵۵۰ رای
۹۱۲ _آقای ناصر نادری نام پدر محمود دارای ۵۴۹ رای
۹۱۳ _آقای احمد پناهی نام پدر جمشید دارای ۵۴۹ رای
۹۱۴ _آقای علیرضا ژرفی قلعه جوقی نام پدر کریم دارای ۵۴۸ رای
۹۱۵ _آقای محمد بارگاهی نام پدر منصور دارای ۵۴۶ رای
۹۱۶ _آقای وحید مشایخی نام پدر فضل اله دارای ۵۴۵ رای
۹۱۷ _آقای حسین کاردان نام پدر نعمت دارای ۵۴۴ رای
۹۱۸ _خانم زهرا هدایت زاده نام پدر علی رضا دارای ۵۴۴ رای
۹۱۹ _آقای حسین عبدی نام پدر نایب على دارای ۵۴۳ رای
۹۲۰ _خانم زهرا قلی زاده ماشکی نام پدر حسن دارای ۵۴۲ رای
۹۲۱ _آقای امیرحسین حسین پور نام پدر علیرضا دارای ۵۴۲ رای
۹۲۲ _آقای سیدعلی رضوی ازناوه نام پدر آقا نظام دارای ۵۴۱ رای
۹۲۳ _آقای ناصر شکوهی بیدهندی نام پدر عباس دارای ۵۴۰ رای
۹۲۴ _آقای بهرام ابراهیمی ترکمانی نام پدر رضى دارای ۵۳۹ رای
۹۲۵ _خانم سمیه جهانیان نام پدر محمود دارای ۵۳۹ رای
۹۲۶ _آقای بهرام آزادی نام پدر ابوالقاسم دارای ۵۳۹ رای
۹۲۷ _خانم طاهره عیدی نام پدر اسداله دارای ۵۳۹ رای
۹۲۸ _آقای علی کریمی روزبهانی نام پدر عبد الاحد دارای ۵۳۸ رای
۹۲۹ _آقای افشین زهتاب آذری نام پدر هاشم دارای ۵۳۸ رای
۹۳۰ _آقای محمد یوسفی نام پدر منصور دارای ۵۳۷ رای
۹۳۱ _آقای علی محمدی نام پدر حسین دارای ۵۳۶ رای
۹۳۲ _خانم فریناز نجاری مهربانی نام پدر اله وردی دارای ۵۳۶ رای
۹۳۳ _آقای علی ناظم نام پدر حسین دارای ۵۳۳ رای
۹۳۴ _خانم الناز مطلبی نام پدر مالک ازدر دارای ۵۳۳ رای
۹۳۵ _خانم زهرا باقری نام پدر اسد دارای ۵۳۳ رای
۹۳۶ _آقای محمدرضا بورنگ نام پدر مولاقلی دارای ۵۳۲ رای
۹۳۷ _آقای هاشم باروتی نام پدر ابراهیم دارای ۵۳۲ رای
۹۳۸ _آقای هوشمند سفیدی نام پدر داود دارای ۵۳۲ رای
۹۳۹ _خانم نجمین دهقان توران پشتی نام پدر حسین دارای ۵۳۲ رای
۹۴۰ _خانم زینب احمدی نام پدر عباس دارای ۵۳۱ رای
۹۴۱ _خانم مریم حدادی نام پدر غلامرضا دارای ۵۳۱ رای
۹۴۲ _آقای غلامرضا جعفری نام پدر حبیب اله دارای ۵۳۰ رای
۹۴۳ _آقای امان اله حسنی نام پدر شعبان دارای ۵۳۰ رای
۹۴۴ _آقای ایمان سعادت نام پدر على دارای ۵۲۹ رای
۹۴۵ _آقای وحید ستایش فر نام پدر على دارای ۵۲۸ رای
۹۴۶ _خانم فرزانه شوقی لیسار نام پدر میرزین العابدین دارای ۵۲۶ رای
۹۴۷ _خانم بتول سادات موسوی نام پدر یحی دارای ۵۲۵ رای
۹۴۸ _آقای محمد رضاپور نام پدر حسین دارای ۵۲۳ رای
۹۴۹ _آقای تورج علی عنصری نام پدر محمد على دارای ۵۲۳ رای
۹۵۰ _خانم عزت تقدیری نام پدر على اکبر دارای ۵۲۲ رای
۹۵۱ _آقای امیر دورانی نام پدر مهدی دارای ۵۲۲ رای
۹۵۲ _آقای ابوالقاسم یادگاری نام پدر ظهیرالله دارای ۵۲۱ رای
۹۵۳ _آقای مهدی شکوری نام پدر فتحعلى دارای ۵۲۱ رای
۹۵۴ _خانم نیرالسادات موسویان نام پدر سیدمحمد دارای ۵۲۱ رای
۹۵۵ _آقای غفور مددی نام پدر اسماعیل دارای ۵۲۰ رای
۹۵۶ _آقای سیدجلال ساداتیان نام پدر على اکبر دارای ۵۲۰ رای
۹۵۷ _آقای محمد دولت آبادی نام پدر علی اکبر دارای ۵۲۰ رای
۹۵۸ _آقای علی محمد قاضی زاهدی نام پدر مصطفى دارای ۵۱۸ رای
۹۵۹ _خانم فاطمه نادری فر نام پدر علیرضا دارای ۵۱۸ رای
۹۶۰ _آقای سخاوت بی غم چورپاچای نام پدر امیرقلی دارای ۵۱۸ رای
۹۶۱ _آقای علی شیخ اردبیلی نام پدر اسداله دارای ۵۱۸ رای
۹۶۲ _خانم حمیرا آزادخانی نام پدر ابوالفضل دارای ۵۱۷ رای
۹۶۳ _خانم بهار قاسمی نام پدر عباس دارای ۵۱۶ رای
۹۶۴ _آقای مقداد ترابی کڃوسنگی نام پدر علی دارای ۵۱۶ رای
۹۶۵ _خانم مهناز اقامحمدی نام پدر آبس دارای ۵۱۵ رای
۹۶۶ _خانم مژگان باقری نام پدر ابوالقاسم دارای ۵۱۵ رای
۹۶۷ _آقای قاسم رمضانی نام پدر احمد دارای ۵۱۵ رای
۹۶۸ _آقای مهرداد ارمان نام پدر خیران دارای ۵۱۴ رای
۹۶۹ _آقای سیدرضا حسینی نام پدر سیدمحمد دارای ۵۱۴ رای
۹۷۰ _آقای حنیف محمودزاده نام پدر یحیی دارای ۵۱۳ رای
۹۷۱ _آقای رضا شهابی نام پدر علی دارای ۵۱۱ رای
۹۷۲ _خانم معصومه رحیمی نام پدر صفر على دارای ۵۱۰ رای
۹۷۳ _آقای سیدحسین مصطفوی نام پدر سید حسن دارای ۵۱۰ رای
۹۷۴ _آقای محمد پناهی نام پدر حسن دارای ۵۰۸ رای
۹۷۵ _خانم شیرین السادات امامی نام پدر سید مرتضى دارای ۵۰۸ رای
۹۷۶ _آقای مجتبی کرماجانی نام پدر امامعلی دارای ۵۰۷ رای
۹۷۷ _آقای احمد زنگانه نام پدر ولى دارای ۵۰۶ رای
۹۷۸ _آقای محمدرضا محمدیوسفی نام پدر حسن دارای ۵۰۵ رای
۹۷۹ _خانم سمیه کرمانی نام پدر حجت الله دارای ۵۰۵ رای
۹۸۰ _آقای حسین خدمتی نام پدر حسن دارای ۵۰۴ رای
۹۸۱ _آقای حمید آقابابائی نام پدر محمد دارای ۵۰۴ رای
۹۸۲ _آقای آرش جوانمرد نام پدر محمد على دارای ۵۰۲ رای
۹۸۳ _خانم مینا قلیچ خان نام پدر حسین داد دارای ۵۰۲ رای
۹۸۴ _آقای محمدمهدی منافی نام پدر هادی دارای ۵۰۲ رای
۹۸۵ _آقای محمدمهدی ملکی نام پدر ایرج دارای ۵۰۱ رای
۹۸۶ _خانم سمیه بیگی نام پدر علی دارای ۵۰۱ رای
۹۸۷ _خانم معصومه ابراهیم زاده نام پدر رضا دارای ۴۹۹ رای
۹۸۸ _خانم اکرم حسن پور نام پدر کریم دارای ۴۹۹ رای
۹۸۹ _آقای محمدیعقوب یوسفی هشجین نام پدر خانعلی دارای ۴۹۸ رای
۹۹۰ _آقای ولی الله مختارتبارفرد نام پدر رحمن دارای ۴۹۸ رای
۹۹۱ _آقای مهران پورمهرانی نام پدر على دارای ۴۹۸ رای
۹۹۲ _خانم توتان عربشاهی نام پدر محمدتقی دارای ۴۹۸ رای
۹۹۳ _آقای ناصر پورغلامی نام پدر خلیل دارای ۴۹۶ رای
۹۹۴ _خانم راحله خودآموز نام پدر آقا کیشى دارای ۴۹۶ رای
۹۹۵ _آقای داود خوشنویسان نام پدر حسن دارای ۴۹۵ رای
۹۹۶ _آقای علیرضا مداحی نام پدر صفر على دارای ۴۹۵ رای
۹۹۷ _آقای حامد گلشنی اصل نام پدر محمدرضا دارای ۴۹۵ رای
۹۹۸ _آقای احسان شامانی نام پدر اسمعیل دارای ۴۹۴ رای
۹۹۹ _آقای حامد قهرمانیان نام پدر حسن دارای ۴۹۴ رای
۱۰۰۰ _خانم زهرا خدابخشی نام پدر عباس دارای ۴۹۲ رای
۱۰۰۱ _خانم زهرا یزدانی نام پدر اسحق دارای ۴۹۲ رای
۱۰۰۲ _آقای مرتضی امیری نام پدر على محمد دارای ۴۹۱ رای
۱۰۰۳ _خانم مطهره خداخواه نام پدر حسن دارای ۴۹۰ رای
۱۰۰۴ _آقای مجید یزدانی نام پدر نصرت اله دارای ۴۹۰ رای
۱۰۰۵ _آقای سیدمرتضی بیاتی نام پدر سید هاشم دارای ۴۹۰ رای
۱۰۰۶ _آقای مهدی احمدی نام پدر حسن دارای ۴۸۹ رای
۱۰۰۷ _آقای ابراهیم سجادی زند نام پدر محمد دارای ۴۸۹ رای
۱۰۰۸ _آقای منصور کمالی نام پدر فتح اله دارای ۴۸۸ رای
۱۰۰۹ _آقای مهدی جوان نام پدر علی اصغر دارای ۴۸۸ رای
۱۰۱۰ _خانم آزیتا کریمی نام پدر محمد دارای ۴۸۷ رای
۱۰۱۱ _آقای بهروز رضائی نام پدر الهیار دارای ۴۸۷ رای
۱۰۱۲ _آقای مهدی اکبری نام پدر ملک دارای ۴۸۷ رای
۱۰۱۳ _آقای علی هزاوه نام پدر حسین دارای ۴۸۶ رای
۱۰۱۴ _آقای رسول زکی پورکرگانی نام پدر علی بابا دارای ۴۸۶ رای
۱۰۱۵ _آقای سیدحامد قاسمی نام پدر سیدمحمد دارای ۴۸۶ رای
۱۰۱۶ _آقای اشکان دهقان نام پدر مهران دارای ۴۸۵ رای
۱۰۱۷ _آقای علیرضا نیکمراد نام پدر على دارای ۴۸۵ رای
۱۰۱۸ _آقای منوچهر نیکی ملکی نام پدر محمد جعفر دارای ۴۸۳ رای
۱۰۱۹ _آقای مهدی جوانمرد نام پدر بهرام دارای ۴۸۳ رای
۱۰۲۰ _آقای مولاکرم کولیوند نام پدر عباسقلى دارای ۴۸۲ رای
۱۰۲۱ _آقای مهدی میرزا نام پدر اسمعیل دارای ۴۸۱ رای
۱۰۲۲ _خانم محبوبه رحمتی نام پدر قدمعلی دارای ۴۸۱ رای
۱۰۲۳ _آقای سعید رمضانی دولابی نام پدر محمدابراهیم دارای ۴۸۰ رای
۱۰۲۴ _آقای حسن صادقی نام پدر حیدر دارای ۴۷۸ رای
۱۰۲۵ _خانم شهلا اکبرخان زاده نام پدر یزدان پور دارای ۴۷۷ رای
۱۰۲۶ _آقای رضا سلیمانی نام پدر داریوش دارای ۴۷۷ رای
۱۰۲۷ _آقای اصغر سلحشوری نام پدر محمدباقر دارای ۴۷۷ رای
۱۰۲۸ _آقای رضا بهروزی نام پدر محمدرضا دارای ۴۷۶ رای
۱۰۲۹ _آقای مهدی فروتن نام پدر عبداله دارای ۴۷۵ رای
۱۰۳۰ _خانم منیره اخوان نام پدر على دارای ۴۷۵ رای
۱۰۳۱ _خانم مرضیه احمدی نام پدر ذبیح الله دارای ۴۷۵ رای
۱۰۳۲ _خانم فاطمه ذوالفقاری نام پدر نلاصر دارای ۴۷۴ رای
۱۰۳۳ _آقای محمدحسن ارضی نام پدر محمدحسین دارای ۴۷۴ رای
۱۰۳۴ _آقای محمدعلی پرستاری نام پدر مصطفى دارای ۴۷۴ رای
۱۰۳۵ _آقای امیرحسین کشاورزخرامه نام پدر عزیز محمد دارای ۴۷۲ رای
۱۰۳۶ _خانم نفیسه نیک بخت نام پدر مسیح الله دارای ۴۷۲ رای
۱۰۳۷ _آقای علیرضا غفوری نام پدر ناصر دارای ۴۷۱ رای
۱۰۳۸ _خانم ویدا حیدری کریم آباد نام پدر بساطعلى دارای ۴۷۱ رای
۱۰۳۹ _آقای محمدحسین جمالی آشتیانی نام پدر حسین دارای ۴۷۱ رای
۱۰۴۰ _خانم زهراسادات سلیمان زاده نام پدر سیدمحمد دارای ۴۷۱ رای
۱۰۴۱ _آقای امید نادری نوری نام پدر احمد دارای ۴۷۱ رای
۱۰۴۲ _آقای حسین محمدی آراسته نام پدر محمدعلی دارای ۴۷۰ رای
۱۰۴۳ _آقای حسین کریمی افشار نام پدر تارودی دارای ۴۷۰ رای
۱۰۴۴ _آقای میثم قربانی نام پدر قادر دارای ۴۶۹ رای
۱۰۴۵ _آقای علی مرادی نام پدر مروت دارای ۴۶۹ رای
۱۰۴۶ _آقای علی فرهمندپور نام پدر حسین دارای ۴۶۹ رای
۱۰۴۷ _آقای سیدمهدی طباطبائی قدس نام پدر سیدمحمد دارای ۴۶۸ رای
۱۰۴۸ _آقای محمدعلی عباس زاده دیباور نام پدر علیرضا دارای ۴۶۸ رای
۱۰۴۹ _خانم سمانه الهیان نام پدر علی دارای ۴۶۶ رای
۱۰۵۰ _آقای امین خسرویار نام پدر احمد دارای ۴۶۶ رای
۱۰۵۱ _آقای محسن میرزائی مرکیه نام پدر ناصر دارای ۴۶۵ رای
۱۰۵۲ _آقای هادی سبحانی نیا نام پدر علی دارای ۴۶۴ رای
۱۰۵۳ _آقای سیدمحمدصادق موسوی نام پدر سیدمحمدعلی دارای ۴۶۴ رای
۱۰۵۴ _آقای آرش ملاعلی نام پدر ابوالقاسم دارای ۴۶۳ رای
۱۰۵۵ _آقای علی یازرلو نام پدر محمد دارای ۴۶۳ رای
۱۰۵۶ _آقای محمد کیانی نام پدر مسعود دارای ۴۶۲ رای
۱۰۵۷ _آقای فرید رضائی علی کمر نام پدر عبدالعلى دارای ۴۶۲ رای
۱۰۵۸ _آقای کمال رنجبرپیرایواتلو نام پدر میکائیل دارای ۴۶۲ رای
۱۰۵۹ _آقای علی تشکری نام پدر عباس دارای ۴۶۱ رای
۱۰۶۰ _آقای حشمت اله کریمی نام پدر عزت الله دارای ۴۶۱ رای
۱۰۶۱ _آقای محمدحسن برزگررحیمی نام پدر علی دارای ۴۶۱ رای
۱۰۶۲ _آقای مصطفی بروجردی نام پدر محمدابراهیم دارای ۴۶۰ رای
۱۰۶۳ _آقای محمدرضا شادی پور نام پدر حسین دارای ۴۵۹ رای
۱۰۶۴ _آقای حامد سرلک نام پدر محمدعلی دارای ۴۵۸ رای
۱۰۶۵ _آقای مهدی علی مددی نام پدر خلیل دارای ۴۵۸ رای
۱۰۶۶ _آقای رضا لک نام پدر غلام حسن دارای ۴۵۷ رای
۱۰۶۷ _آقای مسعود معصومی نام پدر وجیه الله دارای ۴۵۷ رای
۱۰۶۸ _آقای سیدناصر مصطفوی نام پدر سیدحسن دارای ۴۵۵ رای
۱۰۶۹ _آقای مجید شرافتی نژاد نام پدر حمیدرضا دارای ۴۵۵ رای
۱۰۷۰ _خانم مریم مبارکی نام پدر یحیى دارای ۴۵۴ رای
۱۰۷۱ _آقای محمد محقق ده آبادی نام پدر محمود دارای ۴۵۴ رای
۱۰۷۲ _آقای مصطفی دقیانوس نام پدر غلامرضا دارای ۴۵۳ رای
۱۰۷۳ _آقای علی محمد قادری نام پدر محمد دارای ۴۵۳ رای
۱۰۷۴ _آقای علی آل بویه نام پدر حسین دارای ۴۵۳ رای
۱۰۷۵ _آقای محمدرضا قلیچ نام پدر عبدالخالق دارای ۴۵۳ رای
۱۰۷۶ _آقای محسن اسلامی قرائتی نام پدر عباسعلى اسلامى قرائتى دارای ۴۵۲ رای
۱۰۷۷ _آقای کاظم فدائی دارستانی نام پدر عبدالرحیم دارای ۴۵۲ رای
۱۰۷۸ _آقای امیر استاد نام پدر محمد حسین دارای ۴۵۲ رای
۱۰۷۹ _آقای رحیم عباسی کلی نام پدر یونس دارای ۴۵۲ رای
۱۰۸۰ _آقای سیدداود اخوان کاظمی نام پدر سیدمحمد دارای ۴۵۰ رای
۱۰۸۱ _آقای مازیار فلاحی نام پدر سعید دارای ۴۵۰ رای
۱۰۸۲ _آقای علی رضا عصمت نام پدر حسین دارای ۴۵۰ رای
۱۰۸۳ _آقای سعید حاجتی نام پدر حمدالله دارای ۴۴۹ رای
۱۰۸۴ _آقای محمود داودی فر نام پدر علی محمد دارای ۴۴۸ رای
۱۰۸۵ _آقای فریدون بخشی نام پدر مسیح دارای ۴۴۷ رای
۱۰۸۶ _آقای ایرج خوشنودزاده نام پدر اسماعیل دارای ۴۴۷ رای
۱۰۸۷ _خانم نرجس شرکت توسلی نام پدر رضا دارای ۴۴۷ رای
۱۰۸۸ _آقای کورش مقدم نام پدر زین العابدین دارای ۴۴۶ رای
۱۰۸۹ _آقای فرهاد کولی نیا نام پدر محمد ابراهیم دارای ۴۴۶ رای
۱۰۹۰ _آقای حسین هاشمی فر نام پدر آقامهدی دارای ۴۴۵ رای
۱۰۹۱ _آقای سیدمسعود هاشمی نام پدر سیدمهدی دارای ۴۴۴ رای
۱۰۹۲ _خانم سیده طاهره معنوی نام پدر سیدمحمد دارای ۴۴۴ رای
۱۰۹۳ _آقای حسین صالحی نام پدر ابوالفضل دارای ۴۴۴ رای
۱۰۹۴ _آقای محمدکاظم جهانگیری نام پدر سیف اله دارای ۴۴۳ رای
۱۰۹۵ _آقای حمیدرضا خداداد نام پدر علی اکبر دارای ۴۴۳ رای
۱۰۹۶ _آقای کریم بیات نام پدر صفی اله دارای ۴۴۱ رای
۱۰۹۷ _آقای میلاد احمدی بریس نام پدر رستم دارای ۴۴۱ رای
۱۰۹۸ _خانم سمانه السادات امامی طباطبائی نام پدر سیدامین اله دارای ۴۴۰ رای
۱۰۹۹ _خانم سیده سمانه موسوی نام پدر سید مجید دارای ۴۴۰ رای
۱۱۰۰ _آقای علی زرقانی شیراز نام پدر اصغر دارای ۴۳۹ رای
۱۱۰۱ _آقای صادق محبی نام پدر قهرمان دارای ۴۳۹ رای
۱۱۰۲ _آقای داود بیتاء نام پدر فواد دارای ۴۳۹ رای
۱۱۰۳ _آقای محمدرضا امیرحسینی نام پدر بیوک دارای ۴۳۸ رای
۱۱۰۴ _آقای سیدحسن نجات نام پدر سیدمحمدعلی دارای ۴۳۸ رای
۱۱۰۵ _آقای رضا نوری نام پدر سعید دارای ۴۳۷ رای
۱۱۰۶ _آقای داود توانا نام پدر ابراهیم دارای ۴۳۷ رای
۱۱۰۷ _آقای بهداد آهنگری نام پدر غفار دارای ۴۳۷ رای
۱۱۰۸ _خانم زهرا پیوند نام پدر سهراب دارای ۴۳۷ رای
۱۱۰۹ _آقای محمدرضا پرگلی نام پدر محمدجواد دارای ۴۳۶ رای
۱۱۱۰ _آقای غلامرضا حسینی نام پدر صفرعلى دارای ۴۳۵ رای
۱۱۱۱ _خانم شهلا فانی مشاتی نام پدر محمد على دارای ۴۳۵ رای
۱۱۱۲ _آقای محمد طاهری نام پدر حسن دارای ۴۳۵ رای
۱۱۱۳ _آقای محمد شهریاری پور نام پدر عبداله دارای ۴۳۵ رای
۱۱۱۴ _آقای مهدی اخترکاوان نام پدر على اکبر دارای ۴۳۴ رای
۱۱۱۵ _آقای محمد احمدی نام پدر ابراهیم دارای ۴۳۴ رای
۱۱۱۶ _خانم مهناز رحمانی نام پدر رحمن دارای ۴۳۳ رای
۱۱۱۷ _آقای علی جباری مطلق نام پدر محمود دارای ۴۳۲ رای
۱۱۱۸ _آقای هدایت نصرالهی ماتک نام پدر رضا دارای ۴۳۱ رای
۱۱۱۹ _آقای مسعود امراللهی نام پدر داود دارای ۴۳۱ رای
۱۱۲۰ _خانم منصوره شهریاری احمدی نام پدر عبدالحسیبن دارای ۴۳۱ رای
۱۱۲۱ _آقای سهراب اشرفی نام پدر داراب دارای ۴۳۰ رای
۱۱۲۲ _خانم ندا قاسم پورآبادیان نام پدر محمد دارای ۴۲۸ رای
۱۱۲۳ _آقای میرموسی آقایاری کردکندی نام پدر سیدشمس الدین دارای ۴۲۷ رای
۱۱۲۴ _آقای سیدرسول رحمتی نام پدر سیدمرتضی دارای ۴۲۷ رای
۱۱۲۵ _آقای هانی محمدپورزرندی نام پدر مسلم دارای ۴۲۷ رای
۱۱۲۶ _آقای محمدرضا فروغی نام پدر سلطانعلى دارای ۴۲۶ رای
۱۱۲۷ _آقای فرزاد میرفردی نام پدر دریا دارای ۴۲۶ رای
۱۱۲۸ _آقای هادی ارباب نام پدر امیر دارای ۴۲۶ رای
۱۱۲۹ _خانم اعظم برون نام پدر فتح اله دارای ۴۲۵ رای
۱۱۳۰ _خانم آرزو نفر نام پدر حسین علی دارای ۴۲۴ رای
۱۱۳۱ _آقای محمدعلی شریفات محمدی نام پدر احمد دارای ۴۲۴ رای
۱۱۳۲ _آقای حسن ابراهیمی دهج نام پدر کهزاد دارای ۴۲۲ رای
۱۱۳۳ _آقای علیرضا سیادتان نام پدر سیدنورالدین دارای ۴۲۲ رای
۱۱۳۴ _آقای مسعود طالقانی نام پدر حسین دارای ۴۲۲ رای
۱۱۳۵ _آقای عباس حیدری نام پدر قربانعلى دارای ۴۲۱ رای
۱۱۳۶ _آقای محمدجواد زندی نام پدر بهروز دارای ۴۲۱ رای
۱۱۳۷ _آقای محمد شعبانی نام پدر حاجی قربان دارای ۴۲۱ رای
۱۱۳۸ _آقای محمدمهدی سلیمی نام پدر سلیم دارای ۴۲۰ رای
۱۱۳۹ _آقای هادی حاجی آقابزرگی نام پدر اصغر دارای ۴۲۰ رای
۱۱۴۰ _آقای محمد لوائی نام پدر حسن دارای ۴۱۷ رای
۱۱۴۱ _آقای غلامحسین شاه علی نام پدر مسیب دارای ۴۱۷ رای
۱۱۴۲ _آقای مهدی عاشری نام پدر ضیاالدین دارای ۴۱۵ رای
۱۱۴۳ _آقای علی علی نسب ملکی نام پدر امید على دارای ۴۱۵ رای
۱۱۴۴ _خانم سیده زینب میرسلیمانی نام پدر سید على اکبر دارای ۴۱۵ رای
۱۱۴۵ _آقای مصطفی رشیدی نام پدر مراد دارای ۴۱۳ رای
۱۱۴۶ _آقای شهرام قوچی نام پدر محمد على دارای ۴۱۳ رای
۱۱۴۷ _آقای مجید اسدی نام پدر محرم على دارای ۴۱۲ رای
۱۱۴۸ _آقای علی علی زاده نام پدر محسن دارای ۴۱۲ رای
۱۱۴۹ _خانم فاطمه حقیری لیمودهی نام پدر على اکبر دارای ۴۱۲ رای
۱۱۵۰ _آقای مهدی صدیق نام پدر جواد دارای ۴۱۲ رای
۱۱۵۱ _آقای مهدی حاجی وند نام پدر محمدحسین دارای ۴۱۱ رای
۱۱۵۲ _آقای جواد مظاهری پور نام پدر على اصغر دارای ۴۱۱ رای
۱۱۵۳ _خانم آرزو براتی نام پدر محمد حسین دارای ۴۱۱ رای
۱۱۵۴ _خانم سمانه زارع مجتهدی نام پدر حسین دارای ۴۱۱ رای
۱۱۵۵ _خانم افسر افشاری نادری نام پدر محمدعلى دارای ۴۱۰ رای
۱۱۵۶ _آقای محمد بهرام پور نام پدر علی اصغر دارای ۴۰۹ رای
۱۱۵۷ _آقای محمود حدادی نام پدر عباسعلى دارای ۴۰۹ رای
۱۱۵۸ _خانم فرشته غفاری نام پدر حسن دارای ۴۰۹ رای
۱۱۵۹ _آقای محمدرضا مقصودلو نام پدر ابراهیم دارای ۴۰۸ رای
۱۱۶۰ _آقای سیدحامد موسوی نام پدر ابوالحسن دارای ۴۰۷ رای
۱۱۶۱ _آقای علی رضا نوری نام پدر محمدعلی دارای ۴۰۷ رای
۱۱۶۲ _آقای شاهرخ یوسفی نام پدر محمود دارای ۴۰۶ رای
۱۱۶۳ _آقای حسین ابراهیم گل نام پدر علی محمد دارای ۴۰۶ رای
۱۱۶۴ _آقای محمد محمدی نام پدر حسن على دارای ۴۰۵ رای
۱۱۶۵ _خانم مهرنوش جدیدی نام پدر حبیب دارای ۴۰۵ رای
۱۱۶۶ _آقای سیدهاشم موسوی ندوشن نام پدر سیدمحمد دارای ۴۰۴ رای
۱۱۶۷ _آقای سیدحامد محتشمی پور نام پدر سید مصطفى دارای ۴۰۴ رای
۱۱۶۸ _آقای مجتبی اعلائی نام پدر محمد دارای ۴۰۴ رای
۱۱۶۹ _آقای آرش محجوب روش نام پدر حسن دارای ۴۰۴ رای
۱۱۷۰ _آقای ابراهیم زمانی نام پدر هدایت اله دارای ۴۰۴ رای
۱۱۷۱ _آقای رضا افروز نام پدر محمد دارای ۴۰۳ رای
۱۱۷۲ _آقای حمید اوستاخ نام پدر حسن دارای ۴۰۳ رای
۱۱۷۳ _خانم سمیرا حکمتی نسب نام پدر احمد دارای ۴۰۳ رای
۱۱۷۴ _آقای جواد شهلائی باقری نام پدر علی دارای ۴۰۳ رای
۱۱۷۵ _آقای غلامرضا تیزفهم فرد نام پدر محمدحسین دارای ۴۰۳ رای
۱۱۷۶ _آقای حسین مجیدی نام پدر خداداد دارای ۴۰۲ رای
۱۱۷۷ _خانم طاهره عیدی زاده نام پدر محمود دارای ۴۰۲ رای
۱۱۷۸ _آقای امیر احمدی نام پدر حسن دارای ۴۰۱ رای
۱۱۷۹ _خانم شهرزاد پاکزاد نام پدر ناصر دارای ۴۰۰ رای
۱۱۸۰ _آقای حمیدرضا مشایخی نام پدر احمد رضا دارای ۴۰۰ رای
۱۱۸۱ _خانم اکرم لبیب زاده نام پدر محمدرضا دارای ۴۰۰ رای
۱۱۸۲ _خانم فاطمه رضوان نام پدر ناصر دارای ۳۹۹ رای
۱۱۸۳ _آقای جهانشاه رستمی زاده نام پدر غلامرضا دارای ۳۹۸ رای
۱۱۸۴ _خانم زهره فیضی نام پدر احمد دارای ۳۹۸ رای
۱۱۸۵ _آقای بیژن ولی الهی نام پدر سلطان محمد دارای ۳۹۸ رای
۱۱۸۶ _آقای رضا خوبی نام پدر ابوالقاسم دارای ۳۹۷ رای
۱۱۸۷ _خانم فاطمه عسکری نام پدر بهمن دارای ۳۹۷ رای
۱۱۸۸ _آقای محمد کاظمی گورتی نام پدر قاسم دارای ۳۹۷ رای
۱۱۸۹ _آقای کریم عبداللهی نام پدر على دارای ۳۹۶ رای
۱۱۹۰ _خانم طاهره نجف پورنوائی نام پدر فرج اله دارای ۳۹۶ رای
۱۱۹۱ _آقای محسن صادقی نام پدر محمدحسین دارای ۳۹۵ رای
۱۱۹۲ _آقای اسکندر مددی نام پدر امامعلی دارای ۳۹۵ رای
۱۱۹۳ _خانم مهسا قربانی نام پدر احمد دارای ۳۹۴ رای
۱۱۹۴ _خانم زهرا رجبی وحید نام پدر حمید دارای ۳۹۴ رای
۱۱۹۵ _آقای محمدرضا بیهقی نام پدر حمید رضا دارای ۳۹۴ رای
۱۱۹۶ _آقای سعید نیکخواه بهرامی نام پدر عبداله دارای ۳۹۳ رای
۱۱۹۷ _آقای داریوش مهدوی نام پدر مسیح دارای ۳۹۳ رای
۱۱۹۸ _خانم سعیده شیخی نام پدر خسرو دارای ۳۹۲ رای
۱۱۹۹ _آقای مجید مهری نام پدر محمد دارای ۳۹۲ رای
۱۲۰۰ _آقای مهدی شرافتی نام پدر محمد قلى دارای ۳۹۲ رای
۱۲۰۱ _آقای رضا علیشاهی نام پدر محمد دارای ۳۹۲ رای
۱۲۰۲ _آقای حسن برزگر نام پدر فرزندعلی دارای ۳۹۲ رای
۱۲۰۳ _خانم شهلا ابراهیم پورقوی نام پدر رحمن دارای ۳۹۱ رای
۱۲۰۴ _خانم میترا عزیزی نام پدر اکبر دارای ۳۹۱ رای
۱۲۰۵ _آقای حسین میری رامشه نام پدر محمد دارای ۳۹۰ رای
۱۲۰۶ _خانم مریم اسداللهی سهی نام پدر عباس دارای ۳۹۰ رای
۱۲۰۷ _آقای محمدرضا سلطانی نام پدر کاظم دارای ۳۹۰ رای
۱۲۰۸ _آقای منوچهر بیات نام پدر حسین دارای ۳۹۰ رای
۱۲۰۹ _آقای محمدتقی شیرازی نام پدر علیرضا دارای ۳۸۹ رای
۱۲۱۰ _آقای احمدرضا مظاهری نام پدر کیومرث دارای ۳۸۸ رای
۱۲۱۱ _خانم فاطمه سادات طباطبائی فخر نام پدر سیدفیاض دارای ۳۸۸ رای
۱۲۱۲ _خانم اعظم لطفی نام پدر والی دارای ۳۸۸ رای
۱۲۱۳ _خانم فرشته ترک نام پدر علی محمد دارای ۳۸۸ رای
۱۲۱۴ _آقای مجید هنرجو نام پدر غلامحسین دارای ۳۸۸ رای
۱۲۱۵ _آقای محمدحسن امیری نام پدر هوشنگ دارای ۳۸۶ رای
۱۲۱۶ _خانم سارا فدائی نام پدر محرم دارای ۳۸۶ رای
۱۲۱۷ _آقای سیدمحمد شجاعت الحسینی نام پدر سید مهدی دارای ۳۸۶ رای
۱۲۱۸ _آقای سعید بختیاری نام پدر قدرت دارای ۳۸۵ رای
۱۲۱۹ _آقای باقر عین اله زاده نام پدر محمدولى دارای ۳۸۴ رای
۱۲۲۰ _آقای سیدسجاد موسوی نام پدر سید محمود دارای ۳۸۴ رای
۱۲۲۱ _آقای محمود محمدی نام پدر محمدحسین دارای ۳۸۳ رای
۱۲۲۲ _آقای سعید اسکندریان نام پدر الله مراد دارای ۳۸۳ رای
۱۲۲۳ _آقای جمشید رباط میلی نام پدر ابوالقاسم دارای ۳۸۲ رای
۱۲۲۴ _آقای احسان علی زاده نام پدر محمدهادی دارای ۳۸۲ رای
۱۲۲۵ _آقای مجتبی رستم بیگی نام پدر علی دارای ۳۸۱ رای
۱۲۲۶ _آقای امیر علیزاده نام پدر علی دارای ۳۸۱ رای
۱۲۲۷ _آقای احسان احسنی نام پدر محسن دارای ۳۸۱ رای
۱۲۲۸ _آقای حسن آتشکده نام پدر نیاز على دارای ۳۸۰ رای
۱۲۲۹ _آقای مهدی حیدری دستجردی نام پدر على دارای ۳۷۸ رای
۱۲۳۰ _آقای محمد رجبی نام پدر نعمت اله دارای ۳۷۸ رای
۱۲۳۱ _آقای علیرضا محمودی نام پدر اسد دارای ۳۷۶ رای
۱۲۳۲ _آقای پیام رحیمی زاده نام پدر حسین دارای ۳۷۵ رای
۱۲۳۳ _آقای سیدعباس نوبختی نام پدر سید محمد دارای ۳۷۵ رای
۱۲۳۴ _خانم آذر لطیفی نام پدر بهارعلى دارای ۳۷۵ رای
۱۲۳۵ _آقای مجتبی نوابی نام پدر مراد دارای ۳۷۵ رای
۱۲۳۶ _خانم نازنین ضرغامی نام پدر محمدحسین دارای ۳۷۴ رای
۱۲۳۷ _خانم محبوبه ابراهیم خانی نام پدر رضى دارای ۳۷۴ رای
۱۲۳۸ _آقای محمد مختارجوزانی نام پدر حمید دارای ۳۷۴ رای
۱۲۳۹ _آقای عباس امیدی نیا نام پدر غلام دارای ۳۷۳ رای
۱۲۴۰ _آقای سیدمهدی پورحسینی نام پدر سیدحسن دارای ۳۷۳ رای
۱۲۴۱ _آقای علی ادراکی نام پدر موسى دارای ۳۷۳ رای
۱۲۴۲ _خانم فاطمه السادات شاه مرادی نام پدر سیدمجتبی دارای ۳۷۳ رای
۱۲۴۳ _آقای کبیر شمس الانکش نام پدر پرویز دارای ۳۷۳ رای
۱۲۴۴ _آقای علی آگاه نام پدر خدابخش دارای ۳۷۲ رای
۱۲۴۵ _خانم زینب محمودی عالمی نام پدر رجبعلى دارای ۳۷۲ رای
۱۲۴۶ _آقای سهراب سلمانی نام پدر ناصر دارای ۳۷۱ رای
۱۲۴۷ _آقای هادی دل افروز نام پدر محمد تقى دارای ۳۷۱ رای
۱۲۴۸ _آقای مهدی فاتحی نام پدر رضا دارای ۳۷۱ رای
۱۲۴۹ _خانم معصومه غلامی نام پدر صفرعلی دارای ۳۷۰ رای
۱۲۵۰ _آقای حامد درویش نام پدر محمدحسین دارای ۳۷۰ رای
۱۲۵۱ _آقای ابوالقاسم کبیری طامه نام پدر جعفر آقا دارای ۳۷۰ رای
۱۲۵۲ _آقای مسعود زاهدی نام پدر نصرت الله دارای ۳۷۰ رای
۱۲۵۳ _آقای محمد احمدی علیائی نام پدر قدرت اله دارای ۳۷۰ رای
۱۲۵۴ _آقای حسینعلی ذوالفقاری نام پدر نادعلى دارای ۳۶۹ رای
۱۲۵۵ _آقای مهدی جلالی نام پدر قدرت اله دارای ۳۶۹ رای
۱۲۵۶ _آقای علیرضا ترابی نام پدر محمدرضا دارای ۳۶۸ رای
۱۲۵۷ _آقای محمدصادق ناجی نام پدر مهدی دارای ۳۶۸ رای
۱۲۵۸ _خانم مریم دربیگی نامقی نام پدر محمدرضا دارای ۳۶۷ رای
۱۲۵۹ _خانم خدیجه شیرخانی نام پدر محمد دارای ۳۶۷ رای
۱۲۶۰ _آقای علی زارع نام پدر ناصر دارای ۳۶۷ رای
۱۲۶۱ _آقای مرتضی آقاحسن کاشانی نام پدر سپیده دارای ۳۶۶ رای
۱۲۶۲ _آقای رمضان باغجری نام پدر محمد دارای ۳۶۶ رای
۱۲۶۳ _آقای جواد حاجی زاده صادق نام پدر على دارای ۳۶۶ رای
۱۲۶۴ _آقای بهرام محمدی نام پدر عزیز دارای ۳۶۶ رای
۱۲۶۵ _آقای حسین میری رامشه نام پدر حسن دارای ۳۶۵ رای
۱۲۶۶ _آقای علی کیهانیان نام پدر عباسقلى دارای ۳۶۵ رای
۱۲۶۷ _خانم نسرین بنانی نام پدر علی دارای ۳۶۴ رای
۱۲۶۸ _خانم زهرا مارامائی نام پدر آنه دارای ۳۶۴ رای
۱۲۶۹ _آقای احمدعلی نجفی نام پدر محمدجواد دارای ۳۶۳ رای
۱۲۷۰ _آقای محمد رجامند نام پدر عباس دارای ۳۶۲ رای
۱۲۷۱ _آقای رضا ترابیان نام پدر عباسقلى دارای ۳۶۲ رای
۱۲۷۲ _آقای داود پیامی نام پدر علی اکبر دارای ۳۶۲ رای
۱۲۷۳ _آقای قاسم محمدی نام پدر عباسعلی دارای ۳۶۲ رای
۱۲۷۴ _آقای علی اکبر جلیله وند نام پدر محمد دارای ۳۶۰ رای
۱۲۷۵ _آقای داریوش سلیمی نام پدر بختیار دارای ۳۶۰ رای
۱۲۷۶ _آقای محسن سلیمی علویجه نام پدر غلامحسین دارای ۳۶۰ رای
۱۲۷۷ _آقای رضا حسین نوری نام پدر محمد مهدی دارای ۳۶۰ رای
۱۲۷۸ _آقای بیژن جفامه نام پدر ماشااله دارای ۳۵۹ رای
۱۲۷۹ _آقای سیامک کنعانی قاسم قشلاقی نام پدر سیاب دارای ۳۵۹ رای
۱۲۸۰ _آقای رجبعلی ذاکرصالحی نام پدر محمد تقى دارای ۳۵۹ رای
۱۲۸۱ _آقای محمدرضا درودی نام پدر احمد دارای ۳۵۸ رای
۱۲۸۲ _خانم فهیمه اراسته دولت خانه نام پدر ابراهیم دارای ۳۵۸ رای
۱۲۸۳ _آقای ابوالفضل عبدالوند نام پدر امیر حسین دارای ۳۵۸ رای
۱۲۸۴ _آقای سیدحسن التجاء نام پدر سید على اکبر دارای ۳۵۷ رای
۱۲۸۵ _آقای یاسین الباشی باویلی نام پدر رضا دارای ۳۵۷ رای
۱۲۸۶ _آقای مهران میرزائی نام پدر عبدالعلی دارای ۳۵۷ رای
۱۲۸۷ _آقای حسن محمدی نام پدر مسلم دارای ۳۵۶ رای
۱۲۸۸ _آقای سعید حسن زاده نام پدر محمد دارای ۳۵۶ رای
۱۲۸۹ _آقای بهنام کریمی نام پدر محمدعلی دارای ۳۵۶ رای
۱۲۹۰ _آقای محسن رستگارشلمانی نام پدر حسن دارای ۳۵۵ رای
۱۲۹۱ _آقای علی خیراتیان صفائی نام پدر محمود دارای ۳۵۵ رای
۱۲۹۲ _خانم فاطمه کرمی نام پدر اصغر دارای ۳۵۵ رای
۱۲۹۳ _خانم معصومه عبدی نام پدر قربان دارای ۳۵۵ رای
۱۲۹۴ _آقای سیدمحمدحسن مصطفوی نام پدر سیدافسر دارای ۳۵۴ رای
۱۲۹۵ _آقای محمدرضا حیدریان نام پدر میرزا آقا دارای ۳۵۴ رای
۱۲۹۶ _آقای ابراهیم احمدزاده نام پدر خسرو دارای ۳۵۳ رای
۱۲۹۷ _خانم آمنه مهری نام پدر اصغر دارای ۳۵۳ رای
۱۲۹۸ _آقای مختار حداد نام پدر جبار دارای ۳۵۳ رای
۱۲۹۹ _آقای علی اصغر یزدانی نام پدر جعفر دارای ۳۵۲ رای
۱۳۰۰ _آقای جعفر کرمانشاهی نام پدر حسن دارای ۳۵۲ رای
۱۳۰۱ _خانم ناهید رضائی نام پدر ناصر دارای ۳۵۲ رای
۱۳۰۲ _آقای ابراهیم صالحی نام پدر شیرعلى دارای ۳۵۲ رای
۱۳۰۳ _خانم زهرا احمددوست اسطلکی نام پدر حسن دارای ۳۵۲ رای
۱۳۰۴ _آقای مهدی زینلی نام پدر داود دارای ۳۵۱ رای
۱۳۰۵ _آقای سهیل مقیمی عراقی نام پدر مرتضى دارای ۳۵۱ رای
۱۳۰۶ _آقای محمد احمدی نام پدر عزیزالله دارای ۳۵۰ رای
۱۳۰۷ _آقای سیدمهدی صادق نام پدر سید تقی دارای ۳۵۰ رای
۱۳۰۸ _خانم معصومه اخوانیان نام پدر خلیل دارای ۳۵۰ رای
۱۳۰۹ _خانم مهدیه سعیدی نام پدر مسعود دارای ۳۵۰ رای
۱۳۱۰ _آقای ایرج قراباغی نام پدر علی رضا دارای ۳۵۰ رای
۱۳۱۱ _خانم سمیرا دس تام نام پدر عباسعلی دارای ۳۴۸ رای
۱۳۱۲ _خانم مرجان پورمحمدکاوسی نام پدر داود دارای ۳۴۸ رای
۱۳۱۳ _آقای علی پورآذین نام پدر غلام دارای ۳۴۶ رای
۱۳۱۴ _آقای تقی باقری نام پدر حسین دارای ۳۴۶ رای
۱۳۱۵ _آقای سیف اله سجادی نسب نام پدر على دارای ۳۴۶ رای
۱۳۱۶ _آقای مسیح هنری نام پدر حسین دارای ۳۴۶ رای
۱۳۱۷ _آقای محمد مهاجرلو نام پدر علیرضا دارای ۳۴۵ رای
۱۳۱۸ _آقای سیدمحمدهادی مرعشی شوشتری نام پدر سیدجلال الدین دارای ۳۴۵ رای
۱۳۱۹ _آقای ابراهیم پورمحمود نام پدر سلامت دارای ۳۴۵ رای
۱۳۲۰ _خانم سیده منظر خالقی نام پدر سیداحمد دارای ۳۴۲ رای
۱۳۲۱ _خانم لیلا احمدی مقدم ممقانی نام پدر فریدون دارای ۳۴۲ رای
۱۳۲۲ _آقای محمدحسین ابراهیمی نام پدر غلامعلى دارای ۳۴۲ رای
۱۳۲۳ _خانم الهام انصاری عارف نام پدر محمدحسین دارای ۳۴۱ رای
۱۳۲۴ _آقای روح اله عبدالهی نام پدر نورالله دارای ۳۴۱ رای
۱۳۲۵ _آقای علی محمد کردنایج نام پدر فرج اله دارای ۳۴۱ رای
۱۳۲۶ _خانم میناسادات موسوی نام پدر سیدمحمد دارای ۳۴۱ رای
۱۳۲۷ _خانم شیرین عزیزی نام پدر حسن دارای ۳۴۱ رای
۱۳۲۸ _آقای حمیدرضا بهادری نام پدر بشیر دارای ۳۴۰ رای
۱۳۲۹ _آقای سهیل صحت نام پدر حسین دارای ۳۴۰ رای
۱۳۳۰ _آقای غلامرضا بهاءالدین پور نام پدر عارف دارای ۳۳۹ رای
۱۳۳۱ _آقای محمد ناصرعامری نام پدر حسن دارای ۳۳۹ رای
۱۳۳۲ _آقای محمد قاسمی راد نام پدر کیومرث دارای ۳۳۹ رای
۱۳۳۳ _آقای سیدغفار وهابی نام پدر سیدعبدالکریم دارای ۳۳۹ رای
۱۳۳۴ _آقای اردشیر اردلان راد نام پدر میرزاعلى دارای ۳۳۸ رای
۱۳۳۵ _آقای آرش یوسف دوست نام پدر حمیدرضا دارای ۳۳۸ رای
۱۳۳۶ _آقای سیدمنصور حشمتی سنزیقی نام پدر سیدعلی دارای ۳۳۸ رای
۱۳۳۷ _آقای محمد رجبی نام پدر ناصر دارای ۳۳۸ رای
۱۳۳۸ _آقای محمدرضا صمدی نام پدر محمدکاظم دارای ۳۳۸ رای
۱۳۳۹ _خانم آذر غلامی پوررودنبه نام پدر حسن دارای ۳۳۷ رای
۱۳۴۰ _آقای محمدحسن آل علی نام پدر رحیم دارای ۳۳۷ رای
۱۳۴۱ _آقای ابوالفضل اکبری نام پدر غلام عباس دارای ۳۳۷ رای
۱۳۴۲ _آقای سعید رحمتی نام پدر نریمان دارای ۳۳۶ رای
۱۳۴۳ _آقای علی احمدی نام پدر محمد دارای ۳۳۵ رای
۱۳۴۴ _آقای یاسر هوشیار نام پدر على بور دارای ۳۳۵ رای
۱۳۴۵ _آقای محمد ابراهیمی فاضل نام پدر داوود دارای ۳۳۴ رای
۱۳۴۶ _آقای احمد واعظی نام پدر عبدالله دارای ۳۳۳ رای
۱۳۴۷ _خانم مهناز حرزاده نام پدر عبدالرزاق دارای ۳۳۲ رای
۱۳۴۸ _آقای سعید الهی نیا نام پدر قربانعلى دارای ۳۳۲ رای
۱۳۴۹ _آقای رضا دریاب نام پدر ولى الله دارای ۳۳۲ رای
۱۳۵۰ _خانم زهرا موسوی ننه کران نام پدر میر فخرالدین دارای ۳۳۲ رای
۱۳۵۱ _آقای بیژن برخورداری نام پدر محمد علی دارای ۳۳۱ رای
۱۳۵۲ _آقای حامد گروسی نام پدر خیراله دارای ۳۳۱ رای
۱۳۵۳ _آقای مجید صباحی نام پدر مسیب دارای ۳۳۰ رای
۱۳۵۴ _آقای بهروز پورعلی ثمرین نام پدر غفور دارای ۳۳۰ رای
۱۳۵۵ _آقای محمد گلزار نام پدر احمد دارای ۳۲۸ رای
۱۳۵۶ _آقای سیامک آقازیارتی نام پدر قنبر دارای ۳۲۷ رای
۱۳۵۷ _آقای ناصر اعتصام نام پدر على دارای ۳۲۷ رای
۱۳۵۸ _آقای کورش عابدینی نام پدر محمد حسین دارای ۳۲۶ رای
۱۳۵۹ _آقای سیدحمید نورکیهانی نام پدر سیدمحمد دارای ۳۲۵ رای
۱۳۶۰ _آقای هومن روانبخش کرمانشاهی نام پدر امیرمسعود دارای ۳۲۵ رای
۱۳۶۱ _آقای محمد رحمانی نام پدر عبدالرزاق دارای ۳۲۵ رای
۱۳۶۲ _آقای علی اصغر صباغ الوانی نام پدر حسن دارای ۳۲۵ رای
۱۳۶۳ _خانم لیلا کرم زاده نام پدر محمدرضا دارای ۳۲۵ رای
۱۳۶۴ _خانم مرضیه تکه اکبرآبادی نام پدر لطفعلى دارای ۳۲۴ رای
۱۳۶۵ _خانم وحیده السادات گرامیان نام پدر سیدعلی دارای ۳۲۴ رای
۱۳۶۶ _آقای رسول تن آراء نام پدر على دارای ۳۲۴ رای
۱۳۶۷ _آقای امیررضا مقربی نام پدر علی دارای ۳۲۴ رای
۱۳۶۸ _خانم زکیه عبداللهیان نام پدر محمد دارای ۳۲۳ رای
۱۳۶۹ _آقای جعفر طالقان منصورنژاد نام پدر صدراله دارای ۳۲۳ رای
۱۳۷۰ _آقای محمود پنج گنج نام پدر صفرعلی دارای ۳۲۳ رای
۱۳۷۱ _آقای فرید شهاب نام پدر محمدصادق دارای ۳۲۲ رای
۱۳۷۲ _آقای رضا کشاورزنوروزپور نام پدر رستم دارای ۳۲۰ رای
۱۳۷۳ _آقای مهدی مرادی نام پدر رضا دارای ۳۱۹ رای
۱۳۷۴ _آقای مجتبی حسنی نام پدر عابدین دارای ۳۱۹ رای
۱۳۷۵ _خانم سمانه صادق بیگی نام پدر على دارای ۳۱۹ رای
۱۳۷۶ _آقای امیرعلی حیدری نام پدر حسن دارای ۳۱۸ رای
۱۳۷۷ _آقای علی اکبر روح نواز نام پدر امراه دارای ۳۱۸ رای
۱۳۷۸ _آقای امیرهوشنگ حسنوند نام پدر محمدعلی دارای ۳۱۷ رای
۱۳۷۹ _آقای ایمان والی نام پدر محمدعلى دارای ۳۱۷ رای
۱۳۸۰ _آقای نوید همایونی نام پدر محمد دارای ۳۱۵ رای
۱۳۸۱ _خانم مونا رمضان نیا نام پدر محمد جعفر دارای ۳۱۵ رای
۱۳۸۲ _آقای غلامرضا جوانمردمرنی نام پدر باب اله دارای ۳۱۵ رای
۱۳۸۳ _آقای احسان احسانی نام پدر سیدمحمد دارای ۳۱۵ رای
۱۳۸۴ _آقای جهانگیر باقری نام پدر احمد دارای ۳۱۴ رای
۱۳۸۵ _آقای امیررضا شادبخش دیزجی نام پدر اصغر دارای ۳۱۴ رای
۱۳۸۶ _آقای امید زیارتی حاملی نام پدر احمد دارای ۳۱۲ رای
۱۳۸۷ _آقای جهانگیر حسن زاده نام پدر حسینعلی دارای ۳۱۲ رای
۱۳۸۸ _آقای عباس یزدی نام پدر برات دارای ۳۱۰ رای
۱۳۸۹ _آقای اکبر صادقی نام پدر غلامحسین دارای ۳۱۰ رای
۱۳۹۰ _آقای امیر طواف نام پدر غلام دارای ۳۰۹ رای
۱۳۹۱ _آقای رضا امین فر نام پدر رمضانعلی دارای ۳۰۹ رای
۱۳۹۲ _آقای علیرضا ولی پورمرندی نام پدر احمد دارای ۳۰۹ رای
۱۳۹۳ _آقای محمد حسنی نام پدر عربعلى دارای ۳۰۹ رای
۱۳۹۴ _آقای رضا نوروززاده نام پدر بابا دارای ۳۰۸ رای
۱۳۹۵ _خانم اعظم حیدری نام پدر رضا دارای ۳۰۷ رای
۱۳۹۶ _آقای امیرهوشنگ مهدیان نام پدر محمود دارای ۳۰۷ رای
۱۳۹۷ _آقای آرش حاجی جعفری نام پدر محمد دارای ۳۰۷ رای
۱۳۹۸ _آقای علیرضا محمدبیگی نیا نام پدر حسین دارای ۳۰۷ رای
۱۳۹۹ _آقای رضا حیدری نام پدر علی دارای ۳۰۶ رای
۱۴۰۰ _آقای سجاد اباذرلو نام پدر مصطفى دارای ۳۰۶ رای
۱۴۰۱ _آقای ناصر حسینی نام پدر علیقلى دارای ۳۰۶ رای
۱۴۰۲ _آقای عباس یاسری نام پدر حسین دارای ۳۰۶ رای
۱۴۰۳ _آقای محمدمهدی غریبی نام پدر غلامحسین دارای ۳۰۵ رای
۱۴۰۴ _خانم محبوبه شیخی زازرانی نام پدر محمد قلى دارای ۳۰۵ رای
۱۴۰۵ _آقای محمد اصلان صفت نام پدر على دارای ۳۰۵ رای
۱۴۰۶ _آقای ایرج اکبرلو نام پدر ابوالقاسم دارای ۳۰۴ رای
۱۴۰۷ _خانم فریده طهماسبی نام پدر احمد دارای ۳۰۴ رای
۱۴۰۸ _آقای مهرداد سعیدگرکانی نام پدر محمد دارای ۳۰۴ رای
۱۴۰۹ _آقای جمشید لک نام پدر رحم خدا دارای ۳۰۳ رای
۱۴۱۰ _آقای حبیب اله گل محمدی نام پدر حکمعلی دارای ۳۰۳ رای
۱۴۱۱ _خانم مریم شبیری نام پدر سیدعباس دارای ۳۰۳ رای
۱۴۱۲ _خانم زینب علی محمدی مرویلی نام پدر محمود دارای ۳۰۳ رای
۱۴۱۳ _آقای احسان عبداللهی نام پدر علی اکبر دارای ۳۰۳ رای
۱۴۱۴ _آقای محمود صیادی نام پدر مهدی دارای ۳۰۳ رای
۱۴۱۵ _آقای غلامرضا ایمانی نام پدر یوسف دارای ۳۰۲ رای
۱۴۱۶ _آقای ناصر داودی نام پدر احمد دارای ۳۰۲ رای
۱۴۱۷ _خانم سیما فضائلی نام پدر محمداکبر دارای ۳۰۲ رای
۱۴۱۸ _خانم پوران نجات پور نام پدر پرویز دارای ۳۰۱ رای
۱۴۱۹ _آقای روح اله زائری نام پدر مرتضی دارای ۳۰۱ رای
۱۴۲۰ _آقای بشیر سازگار نام پدر حسن دارای ۳۰۱ رای
۱۴۲۱ _آقای محفوظ سراج نام پدر تقى دارای ۳۰۰ رای
۱۴۲۲ _خانم زهرا مهدوی ثابت نام پدر مسعود دارای ۲۹۹ رای
۱۴۲۳ _آقای فرشید آشوری نام پدر مختار دارای ۲۹۹ رای
۱۴۲۴ _آقای سیدمسعود بنی حسینی نام پدر سیدرشید دارای ۲۹۹ رای
۱۴۲۵ _خانم معصومه فاضلی نام پدر غلام حسین دارای ۲۹۹ رای
۱۴۲۶ _آقای حسین فارسیان نام پدر حشمت الله دارای ۲۹۸ رای
۱۴۲۷ _آقای سیدمهدی میرابوطالبی نام پدر سیدحسن دارای ۲۹۸ رای
۱۴۲۸ _آقای مرتضی احمدی منش نام پدر على اکبر دارای ۲۹۶ رای
۱۴۲۹ _آقای حجت اله نیکی ملکی نام پدر عبادالله دارای ۲۹۶ رای
۱۴۳۰ _آقای حمید سعیدفیروزه نام پدر علیرضا دارای ۲۹۶ رای
۱۴۳۱ _آقای سامان وطن شناسان نام پدر رضا دارای ۲۹۵ رای
۱۴۳۲ _آقای امیر کرمی نام پدر محمود دارای ۲۹۴ رای
۱۴۳۳ _خانم سمیه هادی زاده نام پدر غلامحسن دارای ۲۹۴ رای
۱۴۳۴ _خانم ندا عزالدین نام پدر موسی دارای ۲۹۳ رای
۱۴۳۵ _خانم زهرا گل بابائی نام پدر براتعلى دارای ۲۹۳ رای
۱۴۳۶ _آقای رضا لطفی نام پدر محسن دارای ۲۹۳ رای
۱۴۳۷ _خانم زهرا سویزی نام پدر امین اله دارای ۲۹۳ رای
۱۴۳۸ _آقای علیرضا عابدینی نام پدر مالک دارای ۲۹۲ رای
۱۴۳۹ _آقای محمدرضا پورمحمود نام پدر حسین دارای ۲۹۲ رای
۱۴۴۰ _آقای عبداله ارژندی نام پدر سیف اله دارای ۲۹۲ رای
۱۴۴۱ _آقای سعید اقبال نژاد نام پدر اکبر دارای ۲۹۱ رای
۱۴۴۲ _خانم زهرا بهزادافشار نام پدر ناصر دارای ۲۹۰ رای
۱۴۴۳ _آقای مصطفی متین فر نام پدر اسمعیل دارای ۲۹۰ رای
۱۴۴۴ _آقای روح الله قنبری نام پدر غلامعلی دارای ۲۹۰ رای
۱۴۴۵ _آقای عزیزالله سوری نام پدر یدالله دارای ۲۹۰ رای
۱۴۴۶ _آقای حمیدرضا سلیمی نام پدر یزدان دارای ۲۹۰ رای
۱۴۴۷ _آقای احسان شریعت بهادری نام پدر ماشااله دارای ۲۸۹ رای
۱۴۴۸ _آقای صالح اوسطی نام پدر محمدصادق دارای ۲۸۸ رای
۱۴۴۹ _آقای آریو اویسی برهانی نام پدر داریوش دارای ۲۸۷ رای
۱۴۵۰ _آقای ناصر ربیعه نام پدر عباس دارای ۲۸۷ رای
۱۴۵۱ _آقای عبدالحمید محمدی نام پدر اصغر دارای ۲۸۷ رای
۱۴۵۲ _خانم مرضیه نکولعل تک نام پدر صادق دارای ۲۸۷ رای
۱۴۵۳ _آقای احمد احمدی نام پدر داود دارای ۲۸۷ رای
۱۴۵۴ _آقای علی اکبر کریمی نام پدر حسین دارای ۲۸۷ رای
۱۴۵۵ _آقای پرویز شریفی نام پدر فضل الله دارای ۲۸۷ رای
۱۴۵۶ _آقای علیرضا اوجاقی نام پدر عزیز محمد دارای ۲۸۶ رای
۱۴۵۷ _آقای محمد کمالی نام پدر اسداله دارای ۲۸۶ رای
۱۴۵۸ _آقای حسین کریمی نام پدر فاضل دارای ۲۸۶ رای
۱۴۵۹ _آقای میثم اسلامی قرائتی نام پدر علی دارای ۲۸۵ رای
۱۴۶۰ _آقای حسین خسروی نام پدر مجتبی دارای ۲۸۴ رای
۱۴۶۱ _آقای حسین عبدالهی نام پدر على دارای ۲۸۳ رای
۱۴۶۲ _آقای فرشید هکی نام پدر مجتبی دارای ۲۸۲ رای
۱۴۶۳ _آقای مهران عبدی نام پدر حسن دارای ۲۸۲ رای
۱۴۶۴ _خانم محبوبه قربانی نام پدر محمد مهدی دارای ۲۸۲ رای
۱۴۶۵ _خانم مرضیه جباری نام پدر خان میرزا دارای ۲۸۲ رای
۱۴۶۶ _آقای فرزاد لحمی نام پدر محمد دارای ۲۸۱ رای
۱۴۶۷ _آقای رضا خوش چهره جمالی نام پدر جلال دارای ۲۸۱ رای
۱۴۶۸ _آقای سیف اله یزدانی نظام آباد نام پدر على ویری دارای ۲۸۱ رای
۱۴۶۹ _آقای علیرضا پورعلی نام پدر غلامرضا دارای ۲۸۱ رای
۱۴۷۰ _آقای علی رحیمی قوجه بگلو نام پدر اسد الله دارای ۲۸۰ رای
۱۴۷۱ _آقای احمدعلی صفائی نام پدر چراغعلى دارای ۲۸۰ رای
۱۴۷۲ _آقای کامبیز هاشمی لاهوتی نام پدر یداله دارای ۲۸۰ رای
۱۴۷۳ _آقای مهدی افسری نام پدر فتح الله دارای ۲۸۰ رای
۱۴۷۴ _آقای محمدرضا سرائی نام پدر حسن دارای ۲۸۰ رای
۱۴۷۵ _آقای اسد کمالی سهزابی نام پدر زیاد دارای ۲۸۰ رای
۱۴۷۶ _آقای حمیدرضا پایون نام پدر محمدتقی دارای ۲۷۹ رای
۱۴۷۷ _آقای امیرحسین مولانا نام پدر عبدالناصر دارای ۲۷۹ رای
۱۴۷۸ _خانم حوریه مقصودی نام پدر ابوالفضل دارای ۲۷۹ رای
۱۴۷۹ _خانم رقیه عین اللهی نژاد نام پدر جواد دارای ۲۷۹ رای
۱۴۸۰ _آقای مهدی باقری نام پدر غلامعلی دارای ۲۷۹ رای
۱۴۸۱ _آقای محمدرضا صداقت بخش نام پدر علی دارای ۲۷۸ رای
۱۴۸۲ _خانم مریم بکان نام پدر احمد دارای ۲۷۸ رای
۱۴۸۳ _آقای فریدون وکیلی اردبیلی نام پدر هاشم دارای ۲۷۷ رای
۱۴۸۴ _آقای پرویز توکلی نام پدر شکراله دارای ۲۷۷ رای
۱۴۸۵ _آقای سعید اخروی نام پدر محمدعلی دارای ۲۷۶ رای
۱۴۸۶ _آقای امیرمحمود علی آبادی آزاد نام پدر محمد دارای ۲۷۶ رای
۱۴۸۷ _آقای محمد ثابت اقلیدی نام پدر مصیب دارای ۲۷۶ رای
۱۴۸۸ _خانم فاطمه توکل مقدم نام پدر على محمد دارای ۲۷۶ رای
۱۴۸۹ _آقای سیدحمیدرضا سیدخاتمی نام پدر سید حسین دارای ۲۷۵ رای
۱۴۹۰ _خانم شیماء جراحی نام پدر ابوالقاسم دارای ۲۷۵ رای
۱۴۹۱ _آقای سعید قنبری مزرعه نو نام پدر مرتضی دارای ۲۷۴ رای
۱۴۹۲ _آقای پرویز افشاری راد نام پدر فریدون دارای ۲۷۴ رای
۱۴۹۳ _آقای محمدحسین عبداله زاده چمنی نام پدر کریم دارای ۲۷۳ رای
۱۴۹۴ _آقای محبت ستارزاده نام پدر قطار دارای ۲۷۳ رای
۱۴۹۵ _آقای سیدرحیم حسینی نام پدر سید احمد دارای ۲۷۳ رای
۱۴۹۶ _خانم مهدیه شادمانی نام پدر علی دارای ۲۷۳ رای
۱۴۹۷ _آقای محسن سوهانی نام پدر علی دارای ۲۷۳ رای
۱۴۹۸ _آقای مهدی ضیاءبشرحق نام پدر محمود دارای ۲۷۳ رای
۱۴۹۹ _آقای علی خادمی عادل نام پدر اسداله دارای ۲۷۲ رای
۱۵۰۰ _خانم معصومه اسمعیلی نام پدر حسن دارای ۲۷۲ رای
۱۵۰۱ _آقای صادق آزادیان نام پدر محمد دارای ۲۷۲ رای
۱۵۰۲ _آقای مهدی بهروش نام پدر رضاقلی دارای ۲۷۲ رای
۱۵۰۳ _آقای سعید حسن زاده نام پدر نوراله دارای ۲۷۱ رای
۱۵۰۴ _آقای جمشید ایرانی نام پدر محمد دارای ۲۷۱ رای
۱۵۰۵ _آقای ابراهیم ایران نژادعلمداری نام پدر حبیب دارای ۲۷۱ رای
۱۵۰۶ _آقای میثم پیرمعجز نام پدر مرسل دارای ۲۶۹ رای
۱۵۰۷ _آقای سلیمان ابراهیمی زیولائی نام پدر اصغر دارای ۲۶۹ رای
۱۵۰۸ _آقای ناصر قاسمی طلاوری نام پدر پرویز دارای ۲۶۸ رای
۱۵۰۹ _آقای عمار پرتوی نام پدر على دارای ۲۶۸ رای
۱۵۱۰ _خانم محبوبه مهدیان مورچه خورتی نام پدر عمران دارای ۲۶۶ رای
۱۵۱۱ _آقای محمد کاظمی بیدهندی نام پدر قدرت اله دارای ۲۶۶ رای
۱۵۱۲ _آقای مسعود صابری نام پدر رضا دارای ۲۶۶ رای
۱۵۱۳ _آقای حمیدرضا امینی بفروئی نام پدر رضا دارای ۲۶۵ رای
۱۵۱۴ _خانم ام لیلا کریمی نام پدر رهبرعلی دارای ۲۶۴ رای
۱۵۱۵ _آقای ایرج آبان کاه ازگمی نام پدر علیگل دارای ۲۶۴ رای
۱۵۱۶ _آقای غلامرضا رضوانی گیل کلائی نام پدر حبیب اله دارای ۲۶۴ رای
۱۵۱۷ _آقای زین العابدین رمضانیان جلودار نام پدر محمد على دارای ۲۶۳ رای
۱۵۱۸ _آقای میرعلی جعفری نام پدر سیدعیسی دارای ۲۶۳ رای
۱۵۱۹ _آقای احمد یعقوبی نام پدر جمشید دارای ۲۶۳ رای
۱۵۲۰ _آقای محمدعلی پنجه فولادگران نام پدر محمد جعفر دارای ۲۶۳ رای
۱۵۲۱ _خانم معصومه کرپی نام پدر محمد دارای ۲۶۳ رای
۱۵۲۲ _آقای مسعود رضیئی نام پدر محمد دارای ۲۶۳ رای
۱۵۲۳ _آقای علی اصغر مجردکلخوران نام پدر بابا دارای ۲۶۳ رای
۱۵۲۴ _خانم زهرا اسدی پیمان نام پدر عزت دارای ۲۶۲ رای
۱۵۲۵ _خانم مریم خدابخش نام پدر سیاوش دارای ۲۶۲ رای
۱۵۲۶ _آقای محمدحسن حسین ثابت نام پدر محمد حاجى دارای ۲۶۲ رای
۱۵۲۷ _آقای هادی حاجیلرلاهرود نام پدر شیرویه دارای ۲۶۲ رای
۱۵۲۸ _آقای امین خرم دل ماسوله نام پدر عزت دارای ۲۶۲ رای
۱۵۲۹ _آقای محمدرضا رهوادارزاده نام پدر حسن دارای ۲۶۱ رای
۱۵۳۰ _آقای یزدان راد نام پدر منوچهر دارای ۲۶۱ رای
۱۵۳۱ _آقای شاهین شهامت نام پدر ابراهیم دارای ۲۶۱ رای
۱۵۳۲ _آقای مهدی کامران شیخان نام پدر عباس دارای ۲۶۱ رای
۱۵۳۳ _آقای مقصود خدائی نام پدر محمد دارای ۲۶۰ رای
۱۵۳۴ _خانم ثریا ملک زاده نام پدر صمد آقا دارای ۲۶۰ رای
۱۵۳۵ _آقای اکبر نوبخت ساران نام پدر لطف الله دارای ۲۶۰ رای
۱۵۳۶ _آقای رسول فرجام نام پدر رضا معروف به شاهرضا دارای ۲۶۰ رای
۱۵۳۷ _آقای محمدحسین سامی نام پدر علی اصغر دارای ۲۶۰ رای
۱۵۳۸ _خانم زینب بابائی سسمسی نام پدر نصرت اله دارای ۲۶۰ رای
۱۵۳۹ _آقای مصطفی صفائی نام پدر عزیزاله دارای ۲۵۹ رای
۱۵۴۰ _آقای محسن خسروآبادی نام پدر علی اکبر دارای ۲۵۹ رای
۱۵۴۱ _آقای نصراله سیدآبادی نام پدر حجى قربان دارای ۲۵۹ رای
۱۵۴۲ _خانم الهام کامرانی نام پدر حسین دارای ۲۵۹ رای
۱۵۴۳ _آقای آرمان اصغری نام پدر اکبر دارای ۲۵۹ رای
۱۵۴۴ _آقای رضا معین نام پدر محمد رضا دارای ۲۵۹ رای
۱۵۴۵ _آقای سیدفرخ فرهادی نام پدر سید آقا مراد دارای ۲۵۹ رای
۱۵۴۶ _خانم نازیلا نورفردی نام پدر محمد دارای ۲۵۹ رای
۱۵۴۷ _آقای غلامعباس افشارزنجانی نام پدر رجبعلى دارای ۲۵۸ رای
۱۵۴۸ _آقای جواد شهرابی فراهانی نام پدر حسین دارای ۲۵۸ رای
۱۵۴۹ _آقای هومن جلایر نام پدر هوشنگ دارای ۲۵۸ رای
۱۵۵۰ _خانم مهلا روحی داریان نام پدر محمد رضا دارای ۲۵۸ رای
۱۵۵۱ _آقای حسین عزیزآبادی نام پدر رضا دارای ۲۵۷ رای
۱۵۵۲ _خانم آیه عطاپور نام پدر یعقوب دارای ۲۵۷ رای
۱۵۵۳ _آقای حمیدرضا خوشدل مفیدی نام پدر اسمعیل دارای ۲۵۷ رای
۱۵۵۴ _آقای مصطفی بلوریان نام پدر احمد على دارای ۲۵۷ رای
۱۵۵۵ _آقای سیدعلی اصغر تقوی نام پدر سیدمصطفی دارای ۲۵۶ رای
۱۵۵۶ _آقای رضا ترحمی نام پدر محمدباقر دارای ۲۵۶ رای
۱۵۵۷ _آقای مصطفی طبسی نام پدر عباسعلی دارای ۲۵۶ رای
۱۵۵۸ _آقای میرامیرسالار سیدرزاقی نام پدر میرمحمدعلى دارای ۲۵۵ رای
۱۵۵۹ _آقای سعید سهرابی نژاد نام پدر روح الله دارای ۲۵۵ رای
۱۵۶۰ _آقای مرتضی سعیدنیا نام پدر ملک دارای ۲۵۵ رای
۱۵۶۱ _آقای وهاب عزیزی نام پدر نباتعلى دارای ۲۵۵ رای
۱۵۶۲ _آقای محمدحسین پاشائی ملکی نام پدر غلامحسن دارای ۲۵۴ رای
۱۵۶۳ _آقای سعید کعبی پور نام پدر مجید دارای ۲۵۴ رای
۱۵۶۴ _خانم مهدیه صفائی نام پدر مجتبی دارای ۲۵۴ رای
۱۵۶۵ _خانم راضیه افلاطون زاده نام پدر محمود دارای ۲۵۳ رای
۱۵۶۶ _آقای محمدرضا مرادی پشت دربندی نام پدر حسن مراد دارای ۲۵۳ رای
۱۵۶۷ _آقای سیدمرتضی سیدصالحی نام پدر سید حسن دارای ۲۵۳ رای
۱۵۶۸ _آقای پرویز قاسمی نام پدر عربعلی دارای ۲۵۲ رای
۱۵۶۹ _آقای مهدی رضا نام پدر حسین دارای ۲۵۲ رای
۱۵۷۰ _آقای احمد مرادی نام پدر علی اصغر دارای ۲۵۲ رای
۱۵۷۱ _آقای مسعود خوارزمی نام پدر محمود دارای ۲۵۲ رای
۱۵۷۲ _آقای رضا پرتوی زاده بنام نام پدر غلامعلی دارای ۲۵۱ رای
۱۵۷۳ _آقای افشین نخبه فلاح نام پدر کتابعلى دارای ۲۵۱ رای
۱۵۷۴ _آقای عباس بوربور نام پدر ابوالقاسم دارای ۲۵۱ رای
۱۵۷۵ _آقای علی اسکندری نام پدر خلیل دارای ۲۵۱ رای
۱۵۷۶ _آقای ایمان بستامی نام پدر حسن دارای ۲۵۱ رای
۱۵۷۷ _خانم نفیسه زاجکانیها نام پدر حسین دارای ۲۵۱ رای
۱۵۷۸ _آقای محسن اسدی نام پدر اسداله دارای ۲۵۰ رای
۱۵۷۹ _آقای محمد صفائی فر نام پدر الاکرم دارای ۲۵۰ رای
۱۵۸۰ _آقای سیدعبدالستار کشاورز نام پدر سیدعلی پناه دارای ۲۵۰ رای
۱۵۸۱ _آقای محمدرضا خوش کیش نام پدر حسن دارای ۲۵۰ رای
۱۵۸۲ _خانم رؤیا حاجیان قزوینی نام پدر اصغر دارای ۲۴۹ رای
۱۵۸۳ _آقای محمدرضا جعفری نائینی نام پدر سید محمد علی دارای ۲۴۹ رای
۱۵۸۴ _خانم مونا کیارش پور نام پدر مهدی دارای ۲۴۸ رای
۱۵۸۵ _خانم آناهیتا قربان شیرودی نام پدر علی اکبر دارای ۲۴۸ رای
۱۵۸۶ _خانم معصومه گل محمدی نام پدر محمد مهدی دارای ۲۴۸ رای
۱۵۸۷ _آقای حمید احمدی نام پدر منوچهر دارای ۲۴۸ رای
۱۵۸۸ _خانم فروغ زکاوتی نام پدر رجب دارای ۲۴۸ رای
۱۵۸۹ _آقای مهدی توکلی بینا نام پدر ابوالفضل دارای ۲۴۸ رای
۱۵۹۰ _آقای محمد فرح بخش نام پدر محمود دارای ۲۴۸ رای
۱۵۹۱ _آقای سیدیاسر زوارهء نام پدر سیدحسین دارای ۲۴۷ رای
۱۵۹۲ _خانم فاطمه شاه محمدی نام پدر اصغر دارای ۲۴۷ رای
۱۵۹۳ _آقای چنگیز عبدی نام پدر لطیف دارای ۲۴۷ رای
۱۵۹۴ _خانم محبوبه کردی نام پدر محمدحسین دارای ۲۴۷ رای
۱۵۹۵ _خانم طاهره فهیمی نجم نام پدر احمد دارای ۲۴۷ رای
۱۵۹۶ _آقای محمود علی بخشی نام پدر على صفر دارای ۲۴۷ رای
۱۵۹۷ _خانم شمسی مزده نام پدر الله قلى دارای ۲۴۷ رای
۱۵۹۸ _آقای نادر کریمی نام پدر رحمت اله دارای ۲۴۷ رای
۱۵۹۹ _خانم فرزانه سلیمانی نیسیانی نام پدر حسن دارای ۲۴۶ رای
۱۶۰۰ _آقای مجاهد رخشان نام پدر آقامحمد دارای ۲۴۶ رای
۱۶۰۱ _آقای حمیدرضا اشرفی نام پدر بیژن دارای ۲۴۶ رای
۱۶۰۲ _آقای کاظم آریافر نام پدر عباسعلی دارای ۲۴۵ رای
۱۶۰۳ _آقای مسعود محمدپورقلعه نوئی نام پدر مراد على دارای ۲۴۵ رای
۱۶۰۴ _آقای محمد عرب کرمانی نام پدر احمد دارای ۲۴۴ رای
۱۶۰۵ _خانم سمیرا مطهری راد نام پدر محمد دارای ۲۴۴ رای
۱۶۰۶ _آقای سعید بهروزقوزلوجه نام پدر حمید دارای ۲۴۴ رای
۱۶۰۷ _آقای محسن حیدری نام پدر رجب دارای ۲۴۴ رای
۱۶۰۸ _آقای هادی محمودی نام پدر نوروز دارای ۲۴۴ رای
۱۶۰۹ _خانم زهرا محمدطاهری نام پدر محمد مهدی دارای ۲۴۳ رای
۱۶۱۰ _آقای علیرضا نورمقدم نام پدر تقی دارای ۲۴۳ رای
۱۶۱۱ _خانم فاطمه مقصودیان نام پدر رمضان دارای ۲۴۳ رای
۱۶۱۲ _آقای محمدناصر خلیلی نام پدر محسن دارای ۲۴۳ رای
۱۶۱۳ _آقای جواد اسدپورفضل الهی نام پدر جمشید دارای ۲۴۳ رای
۱۶۱۴ _خانم مونا امین زاده نام پدر نعمت الله دارای ۲۴۲ رای
۱۶۱۵ _آقای سعید کریمی نام پدر رجب دارای ۲۴۲ رای
۱۶۱۶ _آقای منوچهر مرادی نام پدر قباد دارای ۲۴۲ رای
۱۶۱۷ _آقای محمد کریمی نام پدر محمدرضا دارای ۲۴۲ رای
۱۶۱۸ _آقای روح اله هدایتی نام پدر نوراله دارای ۲۴۱ رای
۱۶۱۹ _آقای حمید آقاجانپور نام پدر علیبرار دارای ۲۴۱ رای
۱۶۲۰ _آقای مهدی کریمی نام پدر شهباز دارای ۲۴۱ رای
۱۶۲۱ _آقای سیدکاظم بوش وش نام پدر اکبر دارای ۲۴۱ رای
۱۶۲۲ _آقای محمد نظری زاده نام پدر عبدالرضا دارای ۲۴۰ رای
۱۶۲۳ _آقای فضل اله غفرانی پور نام پدر ابواحسن دارای ۲۴۰ رای
۱۶۲۴ _خانم فاطمه توکلی دخرآبادی نام پدر حسین دارای ۲۴۰ رای
۱۶۲۵ _آقای محمدحسین ابراهیمی خوراسگانی نام پدر محمدعلی دارای ۲۴۰ رای
۱۶۲۶ _خانم الهام شگفته نام پدر غلامعلی دارای ۲۴۰ رای
۱۶۲۷ _آقای محسن صادقیان نام پدر محمد حسن دارای ۲۴۰ رای
۱۶۲۸ _آقای علیرضا شاپوری نژاد نام پدر غلام رضا دارای ۲۳۹ رای
۱۶۲۹ _آقای حجت اله مقیمی نام پدر محمد على دارای ۲۳۹ رای
۱۶۳۰ _آقای رضا اصلاحی نام پدر غلامرضا دارای ۲۳۹ رای
۱۶۳۱ _آقای حسین اصغری نام پدر ستار دارای ۲۳۹ رای
۱۶۳۲ _آقای محمد عباسی نام پدر رضا دارای ۲۳۸ رای
۱۶۳۳ _آقای علی محمد کاشفی نام پدر محمد قلی دارای ۲۳۸ رای
۱۶۳۴ _خانم پریڃهر سلطانی خراجی نام پدر على مراد دارای ۲۳۸ رای
۱۶۳۵ _آقای حسن مجیدی نام پدر خداداد دارای ۲۳۸ رای
۱۶۳۶ _آقای رضا امرائی نام پدر اله قلی دارای ۲۳۸ رای
۱۶۳۷ _آقای روح اله درویش نام پدر نبى الله دارای ۲۳۸ رای
۱۶۳۸ _آقای داود حیدرزاده نام پدر على اکبر دارای ۲۳۸ رای
۱۶۳۹ _آقای مسعود اصغرپور نام پدر حسین دارای ۲۳۸ رای
۱۶۴۰ _آقای حسین صابری نام پدر ابوتراب دارای ۲۳۷ رای
۱۶۴۱ _آقای مسعود بیگلوئی نام پدر مسعود دارای ۲۳۷ رای
۱۶۴۲ _خانم لیلا قادری شیری نام پدر عزت اله دارای ۲۳۷ رای
۱۶۴۳ _آقای حجت محمدزاده نام پدر محمود دارای ۲۳۷ رای
۱۶۴۴ _آقای علی موسی نژادفرکوش نام پدر عزیز دارای ۲۳۶ رای
۱۶۴۵ _آقای مهدی درویش نام پدر غلامرضا دارای ۲۳۵ رای
۱۶۴۶ _آقای محمد رفیعی نام پدر نصرالله دارای ۲۳۵ رای
۱۶۴۷ _آقای امین مولائی هشتجین نام پدر هوشنگ دارای ۲۳۵ رای
۱۶۴۸ _آقای امیر علی عسگری سهی نام پدر داود دارای ۲۳۴ رای
۱۶۴۹ _آقای محمد رفیعی نام پدر رضا دارای ۲۳۴ رای
۱۶۵۰ _آقای افشین نیلی احمدآبادی نام پدر محمد دارای ۲۳۴ رای
۱۶۵۱ _آقای مرتضی احمدی فردمقدم نام پدر قاسم دارای ۲۳۴ رای
۱۶۵۲ _آقای ابوالفضل اکبری نام پدر علی اکبر دارای ۲۳۳ رای
۱۶۵۳ _آقای حمید صادقی شیویاری نام پدر رجب علی دارای ۲۳۳ رای
۱۶۵۴ _آقای مصطفی شعبانی نام پدر فرحمند دارای ۲۳۳ رای
۱۶۵۵ _آقای علیرضا آبزن نام پدر هوشنگ دارای ۲۳۳ رای
۱۶۵۶ _آقای عبدالمحمد حسنوند نام پدر عزیز مراد دارای ۲۳۳ رای
۱۶۵۷ _خانم فهیمه شیخ زاده نجار نام پدر ابوالفضل دارای ۲۳۲ رای
۱۶۵۸ _آقای بهمن صمدی نام پدر صادق دارای ۲۳۲ رای
۱۶۵۹ _آقای مهدی صباحی نام پدر مسیب دارای ۲۳۲ رای
۱۶۶۰ _آقای محمدعلی شجاع نام پدر محمدرضا دارای ۲۳۲ رای
۱۶۶۱ _آقای مصطفی عابدی فیروزجائی نام پدر على دارای ۲۳۱ رای
۱۶۶۲ _آقای محمد پوراسفندیاری نام پدر نعمت الله دارای ۲۳۱ رای
۱۶۶۳ _آقای علی رستمی نام پدر محمدحسین دارای ۲۳۱ رای
۱۶۶۴ _آقای رضا رحمانی پور نام پدر شمس اله دارای ۲۳۱ رای
۱۶۶۵ _آقای محمد نیک خواه بهرامی نام پدر علی دارای ۲۳۱ رای
۱۶۶۶ _آقای مهدی چهره بردارفرد نام پدر على دارای ۲۳۰ رای
۱۶۶۷ _خانم الهام عزمی نام پدر صمد دارای ۲۲۹ رای
۱۶۶۸ _خانم محبوبه رفیعی ترکی نام پدر شمسعلى دارای ۲۲۸ رای
۱۶۶۹ _آقای سیدرضا رستگار نام پدر سید اسماعیل دارای ۲۲۸ رای
۱۶۷۰ _آقای محمد سابقی نام پدر عباس دارای ۲۲۸ رای
۱۶۷۱ _آقای داود نعمتی نام پدر خداوردی دارای ۲۲۸ رای
۱۶۷۲ _آقای سیدهاشم تبریزی دانا نام پدر میراقا دارای ۲۲۷ رای
۱۶۷۳ _آقای سعید زارع نام پدر صمدا دارای ۲۲۷ رای
۱۶۷۴ _آقای روزبه کریمی نام پدر علی دارای ۲۲۷ رای
۱۶۷۵ _آقای علیرضا سلیمی نائینی نام پدر هاشم دارای ۲۲۷ رای
۱۶۷۶ _آقای سیدمصطفی عالی نام پدر سیدمرتضی دارای ۲۲۷ رای
۱۶۷۷ _آقای مهدی محمدی دوست نام پدر حمزه علی دارای ۲۲۶ رای
۱۶۷۸ _آقای محسن صغیرا نام پدر حسنعلی دارای ۲۲۶ رای
۱۶۷۹ _خانم حمیده ابریشم کار نام پدر احمد دارای ۲۲۶ رای
۱۶۸۰ _آقای سیدعلی محمودی نام پدر سید محمد دارای ۲۲۵ رای
۱۶۸۱ _آقای علیرضا مهدی زاده نام پدر اصغر دارای ۲۲۴ رای
۱۶۸۲ _خانم مهری جدیدی نام پدر محمدرضا دارای ۲۲۴ رای
۱۶۸۳ _آقای احمد اسدی نام پدر رحیم دارای ۲۲۳ رای
۱۶۸۴ _آقای مهرداد اردشیری نام پدر انوشیروان دارای ۲۲۳ رای
۱۶۸۵ _آقای محمدرضا مرویان صفارزاده نام پدر على اکبر دارای ۲۲۳ رای
۱۶۸۶ _آقای ابراهیم حمیده کردار نام پدر ابوتراب دارای ۲۲۳ رای
۱۶۸۷ _آقای صفی الله نیک فر نام پدر حبیب الله دارای ۲۲۳ رای
۱۶۸۸ _آقای محمد زرقانی نام پدر رضا دارای ۲۲۲ رای
۱۶۸۹ _آقای فریبرز قربانی پور نام پدر قنبر دارای ۲۲۲ رای
۱۶۹۰ _آقای محمدرضا حاجی عرب نام پدر رمضان دارای ۲۲۱ رای
۱۶۹۱ _آقای مسعود عسگری نام پدر غلامرضا دارای ۲۲۱ رای
۱۶۹۲ _خانم معصومه حاجیلوئی نام پدر ابوالفضل دارای ۲۲۱ رای
۱۶۹۳ _آقای مسعود خرازان نام پدر عباس دارای ۲۲۱ رای
۱۶۹۴ _آقای علی کرباسی نام پدر ابراهیم دارای ۲۲۰ رای
۱۶۹۵ _آقای اصغر جعفری نام پدر حسن دارای ۲۲۰ رای
۱۶۹۶ _آقای احمد فضلی نام پدر علی اکبر دارای ۲۲۰ رای
۱۶۹۷ _آقای سعید درخشش نام پدر پرویز دارای ۲۲۰ رای
۱۶۹۸ _آقای علی حاجی حسینعلی نام پدر محسن دارای ۲۲۰ رای
۱۶۹۹ _آقای امیر هزارخوانی نام پدر حسین دارای ۲۲۰ رای
۱۷۰۰ _آقای سیدیحیی حسینی نام پدر سیدمحمد دارای ۲۲۰ رای
۱۷۰۱ _آقای کاوه خیرخواه رحیم آباد نام پدر غلامرضا دارای ۲۱۹ رای
۱۷۰۲ _آقای سیدحسین موشح نام پدر سید خلیل دارای ۲۱۹ رای
۱۷۰۳ _آقای حجت جودکی نام پدر قربان دارای ۲۱۹ رای
۱۷۰۴ _آقای مهدی محمدیان نام پدر پالیزبان دارای ۲۱۸ رای
۱۷۰۵ _آقای امید اوجاقی نام پدر لطف الله دارای ۲۱۸ رای
۱۷۰۶ _آقای محسن مهرآذین نام پدر ابوالفضل دارای ۲۱۸ رای
۱۷۰۷ _آقای سعید علی بخشی نام پدر ابراهیم دارای ۲۱۷ رای
۱۷۰۸ _آقای سیداحسان علوی لواسانی نام پدر سیدعبدالرزاق دارای ۲۱۷ رای
۱۷۰۹ _آقای سعید طیبی میگونی نام پدر محمدرحیم دارای ۲۱۷ رای
۱۷۱۰ _آقای خشایار برومند نام پدر منصور دارای ۲۱۷ رای
۱۷۱۱ _آقای محمود نارمکی نام پدر محمد دارای ۲۱۶ رای
۱۷۱۲ _آقای هادی قهرمانی فر نام پدر حسن دارای ۲۱۶ رای
۱۷۱۳ _خانم آیسن یوسف دوست نام پدر حمیدرضا دارای ۲۱۶ رای
۱۷۱۴ _خانم نوشا خوش بخت فشتمی نام پدر قاسم دارای ۲۱۵ رای
۱۷۱۵ _خانم فاطمه برادران نام پدر کاظم دارای ۲۱۵ رای
۱۷۱۶ _آقای امین انصاری نام پدر على دارای ۲۱۵ رای
۱۷۱۷ _آقای مرتضی قربان شیرودی نام پدر حسنعلى دارای ۲۱۵ رای
۱۷۱۸ _آقای امین اکبری نام پدر رضا دارای ۲۱۵ رای
۱۷۱۹ _آقای منصور اشرفی نام پدر محمد دارای ۲۱۵ رای
۱۷۲۰ _آقای داود میرزاحسینی نام پدر اسداله دارای ۲۱۴ رای
۱۷۲۱ _آقای سیدمهدی بنی طباجشوقانی نام پدر سیدخلیل دارای ۲۱۴ رای
۱۷۲۲ _آقای عباس محمدی نام پدر غلامرضا دارای ۲۱۴ رای
۱۷۲۳ _آقای مهدی قلندری نام پدر على دارای ۲۱۴ رای
۱۷۲۴ _آقای امیرهوشنگ دقایقی نام پدر حسن دارای ۲۱۴ رای
۱۷۲۵ _آقای شاهرخ سلطانی تبریزی نام پدر ناصر دارای ۲۱۳ رای
۱۷۲۶ _خانم سهیلا یوسف پناه نرماشیر نام پدر احمد دارای ۲۱۳ رای
۱۷۲۷ _خانم کامه وزیری نام پدر حسین دارای ۲۱۲ رای
۱۷۲۸ _آقای موسی مهرپور نام پدر مصطفى دارای ۲۱۲ رای
۱۷۲۹ _آقای سیدیداله میرنظامی نام پدر سید نعمت الله دارای ۲۱۲ رای
۱۷۳۰ _آقای محسن نوروزی نام پدر احمد دارای ۲۱۱ رای
۱۷۳۱ _آقای سعید شکاری نمین نام پدر فیروز دارای ۲۱۱ رای
۱۷۳۲ _آقای عباس کریم نژاد نام پدر جعفر دارای ۲۱۱ رای
۱۷۳۳ _آقای عظیم عزیزی نام پدر عل ا صغر دارای ۲۱۱ رای
۱۷۳۴ _آقای علی محمد جعفری نام پدر حبیب الله دارای ۲۱۰ رای
۱۷۳۵ _آقای روزعلی حاجی وند نام پدر جانعلی دارای ۲۱۰ رای
۱۷۳۶ _آقای محمد اردیبهشتی نام پدر احد دارای ۲۱۰ رای
۱۷۳۷ _آقای محمد چراغی نام پدر حسین دارای ۲۱۰ رای
۱۷۳۸ _آقای اشکان رجبلو نام پدر مصطفی دارای ۲۱۰ رای
۱۷۳۹ _آقای محسن رستمی نام پدر على رضا دارای ۲۰۹ رای
۱۷۴۰ _آقای وحید فرهنگ نام پدر علی دارای ۲۰۹ رای
۱۷۴۱ _آقای رضا خیرالدین نام پدر اسلام دارای ۲۰۹ رای
۱۷۴۲ _آقای پیمان هدایت نام پدر ناصر دارای ۲۰۹ رای
۱۷۴۳ _آقای حسن صادقیان کمارعلیا نام پدر جعفر دارای ۲۰۸ رای
۱۷۴۴ _آقای مسعود کریمی ورنوسفادرانی نام پدر سعید دارای ۲۰۸ رای
۱۷۴۵ _آقای محمدرضا بابائی نام پدر علی محمد دارای ۲۰۷ رای
۱۷۴۶ _آقای محمدباقر بهرامی نام پدر علی داد دارای ۲۰۷ رای
۱۷۴۷ _آقای داریوش کوشکی نام پدر پنجشنبه دارای ۲۰۷ رای
۱۷۴۸ _آقای مجتبی طاهری نام پدر مراد دارای ۲۰۶ رای
۱۷۴۹ _آقای محسن محمدی نام پدر نصرت اله دارای ۲۰۵ رای
۱۷۵۰ _آقای امیرحسین یوسف دوست نام پدر مرتضی دارای ۲۰۵ رای
۱۷۵۱ _آقای سیدامیررضا سیدخاتمی نام پدر سید حسین دارای ۲۰۴ رای
۱۷۵۲ _آقای پوریا عباسی نام پدر محمود دارای ۲۰۴ رای
۱۷۵۳ _آقای پیروز خشنود نام پدر منوچهر دارای ۲۰۴ رای
۱۷۵۴ _آقای علی بروشان نام پدر فرض الله دارای ۲۰۴ رای
۱۷۵۵ _آقای عبدالرضا شکرریز نام پدر مصطفى دارای ۲۰۴ رای
۱۷۵۶ _آقای سیدمحمد انجام نام پدر سیدسلام دارای ۲۰۴ رای
۱۷۵۷ _آقای عباسعلی آقامحمدی نام پدر محمود دارای ۲۰۳ رای
۱۷۵۸ _خانم سمیرا یوسف پناه نرماشیر نام پدر احمد دارای ۲۰۳ رای
۱۷۵۹ _آقای مسعود شایق نام پدر علی دارای ۲۰۳ رای
۱۷۶۰ _آقای هومن نوروززاده پور نام پدر ماشا الله دارای ۲۰۱ رای
۱۷۶۱ _خانم وحیده یاسینی نام پدر حسین دارای ۲۰۱ رای
۱۷۶۲ _آقای حسن حمزهء نام پدر امیر دارای ۲۰۰ رای
۱۷۶۳ _آقای مسعود خواجه امیری نام پدر سیف اله دارای ۱۹۹ رای
۱۷۶۴ _خانم اکرم مهدوی زاده اردستانی نام پدر رضا دارای ۱۹۹ رای
۱۷۶۵ _آقای امین هادی خسروی نام پدر رحمت اله دارای ۱۹۸ رای
۱۷۶۶ _خانم بهناز کاوندی نام پدر کریم دارای ۱۹۸ رای
۱۷۶۷ _آقای حمیدرضا شایسته مطلق نام پدر ذبیح اله دارای ۱۹۸ رای
۱۷۶۸ _آقای امیرحسین قندی نام پدر محمدتقی دارای ۱۹۸ رای
۱۷۶۹ _آقای عبدالحمید رحمت زاده نام پدر محمد علی دارای ۱۹۷ رای
۱۷۷۰ _آقای علی شالفروش نام پدر محمود دارای ۱۹۷ رای
۱۷۷۱ _آقای سیدجعفر واسعی نام پدر سید على دارای ۱۹۷ رای
۱۷۷۲ _آقای احمدرضا برقبانی نام پدر محمدحسن دارای ۱۹۷ رای
۱۷۷۳ _خانم عاطفه حیدری قاسم آبادی نام پدر حمید دارای ۱۹۶ رای
۱۷۷۴ _آقای وحید مددی نام پدر رسول دارای ۱۹۶ رای
۱۷۷۵ _آقای اکبر قلی زاده انزابی نام پدر اسداله دارای ۱۹۶ رای
۱۷۷۶ _آقای محمدرضا فردوسی زاده نام پدر یوسف دارای ۱۹۶ رای
۱۷۷۷ _خانم پوراندخت علی حسین زاده نام پدر قدرت اله دارای ۱۹۵ رای
۱۷۷۸ _آقای علی امینیان نام پدر شهرام دارای ۱۹۵ رای
۱۷۷۹ _خانم صدیقه ناجی زاده نام پدر حسین دارای ۱۹۵ رای
۱۷۸۰ _آقای علی روتیوندغیاثوند نام پدر عباس دارای ۱۹۵ رای
۱۷۸۱ _آقای سیدمطهر عمرانی نام پدر سیدمحمدرضا دارای ۱۹۵ رای
۱۷۸۲ _آقای محمدحسین دست مرد نام پدر غلامرضا دارای ۱۹۵ رای
۱۷۸۳ _آقای محمود محقق نام پدر مصطفى دارای ۱۹۴ رای
۱۷۸۴ _آقای حسین خلیلیان وایقان نام پدر محمد دارای ۱۹۴ رای
۱۷۸۵ _آقای محمود مقدم جو نام پدر احمدعلى دارای ۱۹۴ رای
۱۷۸۶ _آقای کیوان کیانی منش نام پدر پرویز دارای ۱۹۴ رای
۱۷۸۷ _آقای محمدرضا آزادی نژاد نام پدر عبدالعلى دارای ۱۹۳ رای
۱۷۸۸ _آقای بهرام برزگر نام پدر محمد اسماعیل دارای ۱۹۳ رای
۱۷۸۹ _خانم زکیه السادات سجادی نام پدر سیدعلی اکبر دارای ۱۹۳ رای
۱۷۹۰ _آقای مسعود نعیمی نام پدر رجبعلى دارای ۱۹۳ رای
۱۷۹۱ _آقای علی رضا عبدالهی راد نام پدر عبداله دارای ۱۹۳ رای
۱۷۹۲ _آقای حنیف نعمتی نام پدر عباسعلى دارای ۱۹۲ رای
۱۷۹۳ _آقای احمد غلامی اول نام پدر رضا دارای ۱۹۲ رای
۱۷۹۴ _آقای حسن یاسری نام پدر همت اله دارای ۱۹۲ رای
۱۷۹۵ _آقای مجید تدین نام پدر علی اکبر دارای ۱۹۲ رای
۱۷۹۶ _آقای سیدحیدر آذرکسب نام پدر سیدعلى دارای ۱۹۲ رای
۱۷۹۷ _آقای کوهیار پرتوی صحنهء نام پدر غلامعلى دارای ۱۹۲ رای
۱۷۹۸ _آقای سیدعلی عالی زاد نام پدر سیدعزت اله دارای ۱۹۱ رای
۱۷۹۹ _آقای حسین حمیدزاده نام پدر احمد دارای ۱۹۱ رای
۱۸۰۰ _آقای مصطفی خانکش نام پدر فضل الله دارای ۱۹۱ رای
۱۸۰۱ _آقای محمدصادق مشایخ نام پدر هادی دارای ۱۹۱ رای
۱۸۰۲ _آقای عبدالرسول علی زاده نام پدر على دارای ۱۹۰ رای
۱۸۰۳ _آقای علی اصغر کاملی نام پدر على دارای ۱۹۰ رای
۱۸۰۴ _خانم نرگس عافیت طلب نام پدر محمد دارای ۱۹۰ رای
۱۸۰۵ _آقای رسول نعیم پور نام پدر شکور دارای ۱۸۹ رای
۱۸۰۶ _آقای مجید نورانی غمام نام پدر درویشعلی دارای ۱۸۹ رای
۱۸۰۷ _آقای جواد مسماع خسروشاهی نام پدر رمضان دارای ۱۸۹ رای
۱۸۰۸ _آقای حمیدرضا کشاورزیان نام پدر حسینعلی دارای ۱۸۸ رای
۱۸۰۹ _آقای نوید مقدم نام پدر محمدصادق دارای ۱۸۸ رای
۱۸۱۰ _آقای امید فولادی آقاباقر نام پدر عزیزالله دارای ۱۸۸ رای
۱۸۱۱ _آقای علی اظهر نام پدر کیومرث دارای ۱۸۷ رای
۱۸۱۲ _خانم فهیمه مسگری سوهانی نام پدر غلامرضا دارای ۱۸۷ رای
۱۸۱۳ _آقای منصور میر نام پدر محمد رضا دارای ۱۸۷ رای
۱۸۱۴ _آقای وحید باقری نام پدر قنبر دارای ۱۸۷ رای
۱۸۱۵ _آقای محسن جاوید نام پدر مجید دارای ۱۸۷ رای
۱۸۱۶ _آقای حسین کریمی آشتیانی نام پدر محمدتقی دارای ۱۸۷ رای
۱۸۱۷ _آقای سیدامیررضا صادقی تکیه نام پدر سیدعلی دارای ۱۸۶ رای
۱۸۱۸ _آقای ایمان وحیدی خباز نام پدر محمود دارای ۱۸۶ رای
۱۸۱۹ _آقای مجید اصلانی نام پدر احمد دارای ۱۸۶ رای
۱۸۲۰ _آقای عباسعلی صادقی علویجه نام پدر حسینعلی دارای ۱۸۶ رای
۱۸۲۱ _آقای صادق وادیزاده نام پدر نادعلی دارای ۱۸۶ رای
۱۸۲۲ _آقای ابراهیم ثنائی نام پدر على اصغر دارای ۱۸۶ رای
۱۸۲۳ _آقای محمدرضا مرادی طادی نام پدر علیرضا دارای ۱۸۶ رای
۱۸۲۴ _آقای محمد آزادی احمدآبادی نام پدر حسن دارای ۱۸۵ رای
۱۸۲۵ _آقای کیخسرو عابدینی نام پدر عوضعلی دارای ۱۸۵ رای
۱۸۲۶ _آقای اسماعیل شجاعی نام پدر حجت الله دارای ۱۸۵ رای
۱۸۲۷ _آقای سجاد سرلک نژاد نام پدر على اکبر دارای ۱۸۵ رای
۱۸۲۸ _خانم نیره شعرباف نام پدر عبدالرضا دارای ۱۸۵ رای
۱۸۲۹ _خانم ریحانه قیاسیان نام پدر سید عبدالحسین دارای ۱۸۳ رای
۱۸۳۰ _آقای سیدمهدی حسینی نام پدر میر محمود دارای ۱۸۳ رای
۱۸۳۱ _آقای حسین سنائی پارسا نام پدر محمد دارای ۱۸۳ رای
۱۸۳۲ _آقای سیدحسین تقی شکرگزار نام پدر سیداحمد دارای ۱۸۲ رای
۱۸۳۳ _آقای سیروس کاظمی راد نام پدر باقر دارای ۱۸۲ رای
۱۸۳۴ _خانم زهرا اسلامی بین نام پدر محمد تقى دارای ۱۸۲ رای
۱۸۳۵ _خانم مهری شاهمرادی فرد نام پدر علی دارای ۱۸۲ رای
۱۸۳۶ _آقای بهزاد گرجی نام پدر بهمن دارای ۱۸۲ رای
۱۸۳۷ _آقای رضا مهریزی مؤخر نام پدر على دارای ۱۸۱ رای
۱۸۳۸ _آقای ابراهیم غفاری نام پدر نوروز على دارای ۱۸۱ رای
۱۸۳۹ _آقای ابوالفضل مرادیان نام پدر جهانگیر دارای ۱۸۱ رای
۱۸۴۰ _آقای علیرضا محسنی نام پدر نجف دارای ۱۸۱ رای
۱۸۴۱ _آقای بابک آقاجانی دینه رودی نام پدر على اصغر دارای ۱۸۱ رای
۱۸۴۲ _آقای مهدی راوند نام پدر اسماعیل دارای ۱۸۰ رای
۱۸۴۳ _آقای پویا فرزانه نام پدر عباس دارای ۱۸۰ رای
۱۸۴۴ _آقای سیدامیرحسین حسینی نام پدر سیدمحمد دارای ۱۸۰ رای
۱۸۴۵ _آقای حامد عالمی نام پدر حشمت اله دارای ۱۸۰ رای
۱۸۴۶ _آقای سیدحسین عباسی نام پدر سیدعباس دارای ۱۸۰ رای
۱۸۴۷ _آقای سیدناصر شریعتی نام پدر سیدمحمد دارای ۱۸۰ رای
۱۸۴۸ _آقای محمدرضا خلعت بری نام پدر محسن دارای ۱۸۰ رای
۱۸۴۹ _آقای محمد افشارمقدم نام پدر نادر دارای ۱۸۰ رای
۱۸۵۰ _آقای همتعلی بهاری نام پدر ابراهیم دارای ۱۷۹ رای
۱۸۵۱ _آقای محمد خانزاده نام پدر یدالله دارای ۱۷۹ رای
۱۸۵۲ _آقای مجتبی محمدی نام پدر علی دارای ۱۷۹ رای
۱۸۵۳ _خانم فهیمه کریم زاده نام پدر بایرش دارای ۱۷۸ رای
۱۸۵۴ _آقای احمد افروغ نام پدر علی بک دارای ۱۷۸ رای
۱۸۵۵ _آقای فریدون مؤذنی ریزی نام پدر غلامحسین دارای ۱۷۷ رای
۱۸۵۶ _آقای مهدی اسحقی نام پدر محمدعلی دارای ۱۷۷ رای
۱۸۵۷ _آقای صفی اله فغانپورعزیزی نام پدر فغان دارای ۱۷۶ رای
۱۸۵۸ _خانم معصومه عارف فرد نام پدر غلامحسین دارای ۱۷۶ رای
۱۸۵۹ _آقای حسین دهقانی نام پدر حیدر دارای ۱۷۶ رای
۱۸۶۰ _آقای جواد پهلوان نام پدر فریدون دارای ۱۷۶ رای
۱۸۶۱ _آقای مهدی درمنش نام پدر جلیل دارای ۱۷۶ رای
۱۸۶۲ _خانم سکینه عرب سرهنگی نام پدر قلی دارای ۱۷۵ رای
۱۸۶۳ _آقای مهرام بهرنگ نام پدر رضا دارای ۱۷۵ رای
۱۸۶۴ _آقای حمید براتعلی نام پدر محمد دارای ۱۷۵ رای
۱۸۶۵ _آقای اصغر جمالی فرد نام پدر عبد اله دارای ۱۷۵ رای
۱۸۶۶ _آقای آرمان آدابی نام پدر منوچهر دارای ۱۷۵ رای
۱۸۶۷ _آقای کاظم صمدیان نام پدر محمد دارای ۱۷۵ رای
۱۸۶۸ _آقای احسان حاجی محمدرضا نام پدر محمدابراهیم دارای ۱۷۴ رای
۱۸۶۹ _آقای مسعود محمودیان نام پدر على اکبر دارای ۱۷۴ رای
۱۸۷۰ _آقای جلال الدین مهتاش نام پدر احمد دارای ۱۷۴ رای
۱۸۷۱ _آقای یوسف محمدزاده نام پدر ایوب دارای ۱۷۳ رای
۱۸۷۲ _آقای مصطفی ابراهیمی پور نام پدر احمدعلی دارای ۱۷۲ رای
۱۸۷۳ _آقای سیدابوالفضل حقایقی نام پدر سیدجواد دارای ۱۷۲ رای
۱۸۷۴ _خانم فاطمه ناصری معز نام پدر ایرج دارای ۱۷۲ رای
۱۸۷۵ _آقای سیدامید تقوی لواسانی فرد نام پدر سیداحمد دارای ۱۷۲ رای
۱۸۷۶ _آقای کامران خلیلی نام پدر خسرو دارای ۱۷۲ رای
۱۸۷۷ _آقای محمد پورخلیل نام پدر تارویردی دارای ۱۷۱ رای
۱۸۷۸ _خانم مهری محقق فر نام پدر على دارای ۱۷۱ رای
۱۸۷۹ _آقای امیر زارعیان جهرمی نام پدر حسین دارای ۱۷۱ رای
۱۸۸۰ _آقای شاهین بقاءدوست نام پدر عباس دارای ۱۷۰ رای
۱۸۸۱ _آقای امین میرزاخانی هفشجان نام پدر جهانگیر دارای ۱۷۰ رای
۱۸۸۲ _آقای مسعود کارور نام پدر غلامرضا دارای ۱۷۰ رای
۱۸۸۳ _آقای حسن سعیدی نام پدر یوسف دارای ۱۶۹ رای
۱۸۸۴ _آقای عبدالحسین رضوانی نام پدر محسن دارای ۱۶۹ رای
۱۸۸۵ _آقای حسن گلستانی نام پدر جهانگلدی دارای ۱۶۹ رای
۱۸۸۶ _آقای حبیب اله بروشان نام پدر فرض اله دارای ۱۶۹ رای
۱۸۸۷ _آقای علی مقیمی نام پدر محمدقاسم دارای ۱۶۹ رای
۱۸۸۸ _آقای مسلم شمس فرد نام پدر وجیه اله دارای ۱۶۸ رای
۱۸۸۹ _آقای کرم سلیمانی اتی کندی نام پدر بابا دارای ۱۶۸ رای
۱۸۹۰ _آقای مجید بهنام نام پدر محمد رضا دارای ۱۶۸ رای
۱۸۹۱ _آقای مرتضی سیدمحمدی نام پدر مونس دارای ۱۶۷ رای
۱۸۹۲ _آقای نورالدین گندمی نام پدر حشمت دارای ۱۶۷ رای
۱۸۹۳ _آقای محسن روغن گرها نام پدر محمد صادق دارای ۱۶۷ رای
۱۸۹۴ _آقای حسن معماری نام پدر کاظم دارای ۱۶۶ رای
۱۸۹۵ _آقای محمد سهرابی کندلجی نام پدر فرخ دارای ۱۶۶ رای
۱۸۹۶ _آقای صمد کریم پورآقبلاغ نام پدر على آقا دارای ۱۶۶ رای
۱۸۹۷ _آقای مهدی آرین پویا نام پدر رضا دارای ۱۶۶ رای
۱۸۹۸ _آقای حسین اسماعیلی همدانی نام پدر مهدی دارای ۱۶۴ رای
۱۸۹۹ _آقای برمک صدری نام پدر محمدباقر دارای ۱۶۴ رای
۱۹۰۰ _آقای سعید ابروش نام پدر مختار دارای ۱۶۴ رای
۱۹۰۱ _آقای فرهاد امینیان نام پدر کاظم دارای ۱۶۴ رای
۱۹۰۲ _آقای بهبد امامی لنگرودی نام پدر رحیم دارای ۱۶۴ رای
۱۹۰۳ _آقای داود نیک طلب نام پدر حسین دارای ۱۶۴ رای
۱۹۰۴ _آقای محمدرضا عطائیان نام پدر اسکندر دارای ۱۶۴ رای
۱۹۰۵ _آقای خسرو یعقوبی نام پدر غلامعلى دارای ۱۶۳ رای
۱۹۰۶ _آقای محمدرضا اسفندیاری اله قلی نام پدر سلیمان دارای ۱۶۳ رای
۱۹۰۷ _آقای خسرو جلالیان جوادپور نام پدر رضا دارای ۱۶۳ رای
۱۹۰۸ _آقای حسین علیقلی زاده نام پدر دادرس دارای ۱۶۳ رای
۱۹۰۹ _خانم فاطمه سادات میرباقری طباطبائی مهرآبادی نام پدر سید حسن دارای ۱۶۳ رای
۱۹۱۰ _خانم حنانه عمرانی نام پدر هوشنگ دارای ۱۶۲ رای
۱۹۱۱ _آقای مهدی حسن زاده شهریور نام پدر مصطفى دارای ۱۶۲ رای
۱۹۱۲ _آقای حسام محمودی اشتیانی نام پدر مجید دارای ۱۶۱ رای
۱۹۱۳ _آقای جمشید اوشال نام پدر سید رضا دارای ۱۶۱ رای
۱۹۱۴ _آقای حسن شهابی نام پدر على اصغر دارای ۱۶۰ رای
۱۹۱۵ _آقای شهاب دادگرنژاد نام پدر حسینعلى دارای ۱۶۰ رای
۱۹۱۶ _آقای محمد جنت دوست نام پدر عزیز دارای ۱۶۰ رای
۱۹۱۷ _آقای سیدحامد هنرپرورتمیز نام پدر سید حسن دارای ۱۵۹ رای
۱۹۱۸ _آقای مرتضی کاظمی قهی نام پدر محمد دارای ۱۵۹ رای
۱۹۱۹ _آقای علی بختی آرانی نام پدر حسین دارای ۱۵۹ رای
۱۹۲۰ _آقای محمد مؤیدی نیا نام پدر یزدان دارای ۱۵۹ رای
۱۹۲۱ _آقای محمدجواد مهدوی نژاد نام پدر غلامحسین دارای ۱۵۸ رای
۱۹۲۲ _آقای دانیال مصیبی نام پدر مهدی دارای ۱۵۸ رای
۱۹۲۳ _آقای مهرداد کبیری نام پدر حسام دارای ۱۵۸ رای
۱۹۲۴ _آقای علی قلخانی نام پدر محمدمراد دارای ۱۵۷ رای
۱۹۲۵ _آقای سعید غلام پور نام پدر ابوالقاسم دارای ۱۵۷ رای
۱۹۲۶ _آقای سیدمجید موسویان احمدابادی نام پدر مصطفی دارای ۱۵۷ رای
۱۹۲۷ _آقای میلاد باری پور نام پدر جمشید دارای ۱۵۷ رای
۱۹۲۸ _آقای علی طهماسبی ساری قیه نام پدر فرامرز دارای ۱۵۷ رای
۱۹۲۹ _آقای علیرضا فرخی نام پدر على اصغر دارای ۱۵۷ رای
۱۹۳۰ _آقای غلامرضا ابوعلی نام پدر جابر دارای ۱۵۷ رای
۱۹۳۱ _آقای عباس ضابطی نام پدر حسین دارای ۱۵۷ رای
۱۹۳۲ _آقای حسن عارف پور نام پدر محمد دارای ۱۵۶ رای
۱۹۳۳ _آقای محمدرضا رضائی نام پدر امیر هوشنگ دارای ۱۵۶ رای
۱۹۳۴ _آقای سعید یاوری نیا نام پدر عزت الله دارای ۱۵۶ رای
۱۹۳۵ _آقای محمدرضا ابوالفضلی علی آبادی نام پدر غلام حسین دارای ۱۵۶ رای
۱۹۳۶ _آقای مهدی گلستان جو نام پدر احمد دارای ۱۵۶ رای
۱۹۳۷ _آقای مجتبی امیری نام پدر نجف علی دارای ۱۵۶ رای
۱۹۳۸ _آقای محسن امین نام پدر صفرعلى دارای ۱۵۶ رای
۱۹۳۹ _آقای رئوف کاویانی نام پدر محمدمهدی دارای ۱۵۶ رای
۱۹۴۰ _آقای علی تفضلی هرندی نام پدر محمود دارای ۱۵۶ رای
۱۹۴۱ _خانم نفیسه خوزنینی نام پدر محمد دارای ۱۵۵ رای
۱۹۴۲ _آقای حسین آزادیان نام پدر خیام دارای ۱۵۵ رای
۱۹۴۳ _آقای سیدمحمد میراسماعیلی نام پدر سیدخلیل دارای ۱۵۵ رای
۱۹۴۴ _آقای نیما نوروزی نام پدر بهرام دارای ۱۵۵ رای
۱۹۴۵ _خانم بی بی سادات میراسمعیلی نام پدر سیداکبر دارای ۱۵۴ رای
۱۹۴۶ _آقای علی صادقی نام پدر غلامحسین دارای ۱۵۴ رای
۱۹۴۷ _آقای قاسم غیبی نام پدر کاظم دارای ۱۵۴ رای
۱۹۴۸ _آقای فرج اله مؤمنی زاده نام پدر کرمعلی دارای ۱۵۴ رای
۱۹۴۹ _آقای مجتبی بهرامی نام پدر محمدرضا دارای ۱۵۴ رای
۱۹۵۰ _خانم زهرا فاتحی پیکانی نام پدر محمد دارای ۱۵۴ رای
۱۹۵۱ _آقای علی اصغر حمزه گودرزی نام پدر محمدجعفر دارای ۱۵۳ رای
۱۹۵۲ _آقای مجتبی حیدری نام پدر على محمد دارای ۱۵۳ رای
۱۹۵۳ _آقای حمیدرضا معظمی نام پدر نصرت اله دارای ۱۵۳ رای
۱۹۵۴ _آقای محمدعلی نوری آل آقا نام پدر خشایار دارای ۱۵۳ رای
۱۹۵۵ _آقای کاظم ملاباقری نام پدر حسین دارای ۱۵۲ رای
۱۹۵۶ _آقای میلاد انصاری نام پدر منصور دارای ۱۵۲ رای
۱۹۵۷ _آقای محسن عمادی الله یاری نام پدر حسین دارای ۱۵۲ رای
۱۹۵۸ _آقای محسن طهرانی منفرد نام پدر عیسى دارای ۱۵۲ رای
۱۹۵۹ _آقای محسن احمدی نام پدر حمزه على دارای ۱۵۲ رای
۱۹۶۰ _آقای ناصر مهران فرد نام پدر اسداله دارای ۱۵۱ رای
۱۹۶۱ _آقای محمدحسن حائری مهریزی نام پدر علی دارای ۱۵۱ رای
۱۹۶۲ _آقای احمد کرمی نام پدر على اکبر دارای ۱۵۱ رای
۱۹۶۳ _خانم فریبا نبوی طهرانی فر نام پدر على دارای ۱۵۱ رای
۱۹۶۴ _آقای ابوذر پورادیب نام پدر رحمت اله دارای ۱۵۰ رای
۱۹۶۵ _آقای امیراحمد مؤمنی ها نام پدر علی دارای ۱۴۹ رای
۱۹۶۶ _آقای کیومرث رکنی نام پدر رحمن دارای ۱۴۹ رای
۱۹۶۷ _آقای دانیال کامران خو نام پدر محب اله دارای ۱۴۹ رای
۱۹۶۸ _خانم نسرین بایرامی توسنلو نام پدر ابراهیم دارای ۱۴۸ رای
۱۹۶۹ _آقای غلامرضا درگی نام پدر حجت دارای ۱۴۸ رای
۱۹۷۰ _آقای آرش عرب مارکده نام پدر احمد دارای ۱۴۸ رای
۱۹۷۱ _آقای احمد گردون پیرائی نام پدر علی اکبر دارای ۱۴۷ رای
۱۹۷۲ _آقای سیدعلیرضا امیدوارمعصومی نام پدر سید مجتبی دارای ۱۴۷ رای
۱۹۷۳ _خانم فاطمه هادی ورنامخواستی نام پدر مطلب محمد دارای ۱۴۶ رای
۱۹۷۴ _آقای رامین اوتاد نام پدر علیرضا دارای ۱۴۶ رای
۱۹۷۵ _آقای میلاد شوشتریها نام پدر تقی دارای ۱۴۶ رای
۱۹۷۶ _آقای مهدی خورسندلیه چاک نام پدر محمدرضا دارای ۱۴۵ رای
۱۹۷۷ _آقای محمدجواد ملکی محمودآبادی نام پدر حسن دارای ۱۴۵ رای
۱۹۷۸ _آقای مسعود سیاه تیری نام پدر محمد دارای ۱۴۵ رای
۱۹۷۹ _آقای حجت اله قاجار نام پدر اکبر دارای ۱۴۵ رای
۱۹۸۰ _آقای محمدتقی قاسم زاده نام پدر زین العابدین دارای ۱۴۵ رای
۱۹۸۱ _آقای امیرفؤاد محسنی نام پدر جمشید دارای ۱۴۵ رای
۱۹۸۲ _آقای مسعود ارباب نام پدر محمدآقا دارای ۱۴۵ رای
۱۹۸۳ _آقای مصطفی وحید نام پدر محمد دارای ۱۴۵ رای
۱۹۸۴ _آقای ناصر فریبرزیان طهرانی نام پدر محمود دارای ۱۴۵ رای
۱۹۸۵ _آقای آرش اویسی برهانی نام پدر داریوش دارای ۱۴۴ رای
۱۹۸۶ _آقای قدیر فرزانه نام پدر سالم دارای ۱۴۴ رای
۱۹۸۷ _آقای محمد حسین نام پدر حسین دارای ۱۴۴ رای
۱۹۸۸ _آقای مصطفی پارسای جمیل نام پدر غلام رضا دارای ۱۴۴ رای
۱۹۸۹ _آقای میلاد محمدنتاج نام پدر محمد حسن دارای ۱۴۳ رای
۱۹۹۰ _آقای محسن سیدعباسی نام پدر علی محمد دارای ۱۴۳ رای
۱۹۹۱ _خانم منیژه ارباب سیر نام پدر محمدجعفر ارباب سیر دارای ۱۴۳ رای
۱۹۹۲ _آقای نیما صادقزاده دیمان نام پدر رسول دارای ۱۴۳ رای
۱۹۹۳ _خانم نارنج الهیارزاده نام پدر محمدحسن دارای ۱۴۲ رای
۱۹۹۴ _آقای میلاد خرمی نام پدر برزو دارای ۱۴۲ رای
۱۹۹۵ _آقای مرتضی عزیزی علویجه نام پدر اکبر دارای ۱۴۲ رای
۱۹۹۶ _آقای علیرضا کبیری نام پدر اکبر دارای ۱۴۲ رای
۱۹۹۷ _آقای مهدی قلندر نام پدر حسین دارای ۱۴۲ رای
۱۹۹۸ _آقای حمیدرضا کرمی نام پدر محمد دارای ۱۴۲ رای
۱۹۹۹ _آقای رحمت اله خسروی نام پدر حسن دارای ۱۴۱ رای
۲۰۰۰ _آقای سیامک رضائی معصوم نام پدر احمد دارای ۱۴۱ رای
۲۰۰۱ _آقای امیر معین نمینی نام پدر کاظم دارای ۱۴۰ رای
۲۰۰۲ _آقای پیمان تبلیغی نام پدر علی آقا دارای ۱۴۰ رای
۲۰۰۳ _آقای امین صارمی نام پدر سیاوش دارای ۱۴۰ رای
۲۰۰۴ _آقای حمیدرضا دامرودی نام پدر اسماعیل دارای ۱۴۰ رای
۲۰۰۵ _آقای مسعود باباخانی نام پدر ولى دارای ۱۴۰ رای
۲۰۰۶ _آقای یاسر صبیحی لکی نام پدر الهویردی دارای ۱۴۰ رای
۲۰۰۷ _آقای بهروز بیگی زاده نام پدر الفت دارای ۱۳۹ رای
۲۰۰۸ _آقای عبدالله کرمی نام پدر مرحمت الله دارای ۱۳۹ رای
۲۰۰۹ _آقای حمیدرضا باریکانی نام پدر نصراله دارای ۱۳۸ رای
۲۰۱۰ _آقای کاوه عزیزی نام پدر محمد دارای ۱۳۸ رای
۲۰۱۱ _آقای فریدون رضائی نام پدر محمد دارای ۱۳۷ رای
۲۰۱۲ _آقای محمدرضا ابریلوزاده نام پدر ابوالفضل دارای ۱۳۶ رای
۲۰۱۳ _آقای محمدجواد غلامی نام پدر محمدتقی دارای ۱۳۶ رای
۲۰۱۴ _آقای اسمعیل محمدی زاده هلق نام پدر ستار دارای ۱۳۶ رای
۲۰۱۵ _آقای مسعود امان اللهی درچه نام پدر مرتضی دارای ۱۳۶ رای
۲۰۱۶ _خانم سیده حمیده شیخ الاسلام نوری نام پدر سیدمجتبی دارای ۱۳۵ رای
۲۰۱۷ _آقای محسن محمدباقرزاده اوچ ایولر نام پدر عین اله دارای ۱۳۵ رای
۲۰۱۸ _آقای سبحان غفارزاده الماس نام پدر قدرت دارای ۱۳۴ رای
۲۰۱۹ _آقای سیداحمد خردمند نام پدر سید امان اله دارای ۱۳۴ رای
۲۰۲۰ _آقای احمد محمدیان نام پدر على اکبر دارای ۱۳۳ رای
۲۰۲۱ _آقای عزیز نوریان نام پدر امیر اصلان دارای ۱۳۳ رای
۲۰۲۲ _آقای مهدی دولتی باشاری نام پدر محمد دارای ۱۳۳ رای
۲۰۲۳ _خانم معصومه پرتوی زاده بنام نام پدر غلامعلى دارای ۱۳۲ رای
۲۰۲۴ _آقای محمد خانجانی نام پدر قاسم دارای ۱۳۲ رای
۲۰۲۵ _آقای عزت اله محمدغفوری نام پدر محمد رضا دارای ۱۳۲ رای
۲۰۲۶ _آقای سعید محمودی نام پدر عزیز محمد دارای ۱۳۲ رای
۲۰۲۷ _آقای علیرضا فرخی نام پدر محمد دارای ۱۳۲ رای
۲۰۲۸ _خانم اکرم رفیعی نیسیانی نام پدر محمدعلى دارای ۱۳۱ رای
۲۰۲۹ _آقای عبدالوهاب باباخانی نام پدر داود دارای ۱۳۱ رای
۲۰۳۰ _آقای میلاد مشهدی رجبعلی اصفهانی نام پدر حسن دارای ۱۳۱ رای
۲۰۳۱ _خانم حدیث ملاشاهی نام پدر احمدعلی دارای ۱۳۱ رای
۲۰۳۲ _آقای هادی باقری طرقی نام پدر رضا دارای ۱۳۱ رای
۲۰۳۳ _خانم جمیله محققی نام پدر یدالله دارای ۱۳۱ رای
۲۰۳۴ _آقای مهدی عربستانی نام پدر کمال دارای ۱۳۱ رای
۲۰۳۵ _آقای مصطفی مرادی نام پدر على محمد دارای ۱۳۰ رای
۲۰۳۶ _خانم صغری فردی نقلانی نام پدر عزیز دارای ۱۳۰ رای
۲۰۳۷ _آقای حامد بریمانی نام پدر علی دارای ۱۳۰ رای
۲۰۳۸ _خانم سیمین حاجی پورساردوئی نام پدر غلامرضا دارای ۱۳۰ رای
۲۰۳۹ _آقای سجاد سیبی نام پدر على اصغر دارای ۱۳۰ رای
۲۰۴۰ _آقای علی اصغر مهرابی ماهانی نام پدر عباس دارای ۱۳۰ رای
۲۰۴۱ _آقای مهدی صدیقی القناب نام پدر کریم دارای ۱۲۹ رای
۲۰۴۲ _خانم ماریاسادات مقدسی نام پدر سیدکریم دارای ۱۲۹ رای
۲۰۴۳ _آقای محمدمهدی سرفراز نام پدر محمد دارای ۱۲۹ رای
۲۰۴۴ _آقای محمدهادی افشاری ابرغان نام پدر بهروز دارای ۱۲۹ رای
۲۰۴۵ _آقای فرشید موقرمقدم نام پدر عبدالحسین دارای ۱۲۹ رای
۲۰۴۶ _آقای بیژن بهبودی تنورلوئی نام پدر داود دارای ۱۲۹ رای
۲۰۴۷ _آقای جواد گلستانی فر نام پدر محمد على دارای ۱۲۸ رای
۲۰۴۸ _آقای حامد بنکداراصفهانی نام پدر غلام عباس دارای ۱۲۸ رای
۲۰۴۹ _آقای شهرام شه بخش نام پدر محمدنبی دارای ۱۲۸ رای
۲۰۵۰ _آقای میلاد امین ذبیحی نام پدر اصغر دارای ۱۲۸ رای
۲۰۵۱ _آقای مهدی به فرشت نام پدر داوود دارای ۱۲۸ رای
۲۰۵۲ _خانم آیسا اسدی راوری نام پدر عباس دارای ۱۲۸ رای
۲۰۵۳ _آقای محسن معجزی نام پدر علی دارای ۱۲۷ رای
۲۰۵۴ _آقای محمد زمانی امیرذکریا نام پدر بشیر دارای ۱۲۷ رای
۲۰۵۵ _آقای محمد اصلانی نام پدر عبدالعلی دارای ۱۲۷ رای
۲۰۵۶ _آقای هدایت غلامی نام پدر اسمعیل دارای ۱۲۶ رای
۲۰۵۷ _آقای محمدجواد اردانی نام پدر غلامرضا دارای ۱۲۶ رای
۲۰۵۸ _آقای محمدرضا جعفری کرمجگان نام پدر محمود دارای ۱۲۶ رای
۲۰۵۹ _آقای ناصر شیخ حسنی نام پدر نظرعلى دارای ۱۲۶ رای
۲۰۶۰ _آقای مهدی علیزاده لداری نام پدر رضاعلی دارای ۱۲۵ رای
۲۰۶۱ _آقای وحید اسمعیل پور نام پدر محمد على دارای ۱۲۵ رای
۲۰۶۲ _آقای سیدمحمدرضا میبدی نام پدر سید علی دارای ۱۲۵ رای
۲۰۶۳ _آقای سروش اکبرزاده نام پدر ابراهیم دارای ۱۲۵ رای
۲۰۶۴ _آقای اقبال اشرفی شهنی نام پدر نبى خون دارای ۱۲۴ رای
۲۰۶۵ _آقای محمد عسگری نظری زاده نام پدر قاسم دارای ۱۲۴ رای
۲۰۶۶ _آقای علی حیدرزاده بنام نام پدر صمد دارای ۱۲۴ رای
۲۰۶۷ _آقای پیمان زابلی زاده نام پدر محمدامیر دارای ۱۲۴ رای
۲۰۶۸ _آقای حسین سیف اللهی نام پدر علی اصغر دارای ۱۲۴ رای
۲۰۶۹ _آقای میثم گل کار نام پدر محسن دارای ۱۲۳ رای
۲۰۷۰ _آقای رجب عبدی آذرخانقاه نام پدر اسمعلى دارای ۱۲۳ رای
۲۰۷۱ _آقای امید زینالی ملایوسفی نام پدر خلیل دارای ۱۲۳ رای
۲۰۷۲ _آقای سیدمحمدتقی غروی رام نام پدر جعفر دارای ۱۲۳ رای
۲۰۷۳ _آقای فرزاد صیرفی زاده نام پدر جبار دارای ۱۲۲ رای
۲۰۷۴ _آقای امیر رجبی فقیهی نام پدر کاظم دارای ۱۲۲ رای
۲۰۷۵ _آقای سیدعلی اوسط نوراشرف الدین نام پدر سیدگل بابا دارای ۱۲۲ رای
۲۰۷۶ _آقای مازیار پاس بخش نام پدر حبیب اله دارای ۱۲۲ رای
۲۰۷۷ _آقای احمد اتابکی مهر نام پدر مصطفی دارای ۱۲۲ رای
۲۰۷۸ _آقای اسماعیل برات نام پدر نبى دارای ۱۲۲ رای
۲۰۷۹ _آقای ایمان هاشمی شریف آباد نام پدر مسعود دارای ۱۲۰ رای
۲۰۸۰ _آقای مجید توکلی قرخبلاغ نام پدر محمد على دارای ۱۲۰ رای
۲۰۸۱ _آقای حسین شریعت پناهی نام پدر سید اسدالله دارای ۱۲۰ رای
۲۰۸۲ _آقای سیامک اسلامی نام پدر رضا دارای ۱۱۹ رای
۲۰۸۳ _آقای محمدحسین صالح بیک نام پدر ماشااله دارای ۱۱۹ رای
۲۰۸۴ _آقای یوسف قنبرپور نام پدر محرم دارای ۱۱۹ رای
۲۰۸۵ _آقای محمدرضا دهقانی نام پدر امیر دارای ۱۱۹ رای
۲۰۸۶ _آقای کامیار نوریان شمیرانی نام پدر محمد رضا دارای ۱۱۹ رای
۲۰۸۷ _آقای رضا خاکی راوندی نام پدر عباس دارای ۱۱۸ رای
۲۰۸۸ _آقای امیر افسردیر نام پدر محمدرضا دارای ۱۱۸ رای
۲۰۸۹ _آقای سیداحمد میرباقری فیروزآباد نام پدر سید محمد دارای ۱۱۸ رای
۲۰۹۰ _آقای پیمان گلی نام پدر فریدون دارای ۱۱۷ رای
۲۰۹۱ _آقای سیدمحمد کوشش نام پدر سیدعلی دارای ۱۱۷ رای
۲۰۹۲ _آقای امیررضا پوردان نام پدر ابراهیم دارای ۱۱۷ رای
۲۰۹۳ _آقای سهراب امیریان نام پدر بهزاد دارای ۱۱۷ رای
۲۰۹۴ _خانم سیده فریبا صفی وند نام پدر میرآقا دارای ۱۱۶ رای
۲۰۹۵ _آقای امیر خلفی نام پدر محمدعلى دارای ۱۱۶ رای
۲۰۹۶ _آقای محمود زنجانیان نام پدر محمد دارای ۱۱۶ رای
۲۰۹۷ _آقای فرهنگ قدیانی نام پدر مصطفی دارای ۱۱۵ رای
۲۰۹۸ _آقای مهدی حمامی آذری نام پدر محمد تقى دارای ۱۱۵ رای
۲۰۹۹ _آقای ابوالفضل رهنماهزاوهء نام پدر اکبر دارای ۱۱۵ رای
۲۱۰۰ _آقای جعفر هاشمی پور نام پدر محمدعلى دارای ۱۱۵ رای
۲۱۰۱ _خانم شروین باقری بی صفر نام پدر علی دارای ۱۱۵ رای
۲۱۰۲ _آقای حیدر امیری نام پدر على اکبر دارای ۱۱۵ رای
۲۱۰۳ _آقای مصطفی مالوکی خانیکی نام پدر ابراهیم دارای ۱۱۴ رای
۲۱۰۴ _آقای عباسعلی محمدی نام پدر غلامرضا دارای ۱۱۴ رای
۲۱۰۵ _آقای محمدعلی وارسته گوگه نام پدر بیگعلى دارای ۱۱۳ رای
۲۱۰۶ _آقای علیرضا زمانی نوری نام پدر علی اصغر دارای ۱۱۳ رای
۲۱۰۷ _آقای حامد محمدیوسف نام پدر محمدحسین دارای ۱۱۳ رای
۲۱۰۸ _آقای امیر محمودی یگانه نام پدر علی اصغر دارای ۱۱۳ رای
۲۱۰۹ _آقای محسن ایگدر نام پدر علی اکبر دارای ۱۱۳ رای
۲۱۱۰ _خانم آذر عطیه صفت نام پدر محمود دارای ۱۱۲ رای
۲۱۱۱ _آقای حامد سلیل الذاکرین نام پدر اصغر دارای ۱۱۲ رای
۲۱۱۲ _آقای حمیدرضا کوهساری نام پدر مختار دارای ۱۱۲ رای
۲۱۱۳ _آقای محمدصادق عزیزی قناد نام پدر جابر دارای ۱۱۱ رای
۲۱۱۴ _آقای رضا اسکندرزاده ثابت نام پدر حمید دارای ۱۱۱ رای
۲۱۱۵ _خانم مهرگان پورمیرزالنگرودی نام پدر محمود دارای ۱۱۱ رای
۲۱۱۶ _آقای میلاد قاری حیدری نام پدر علیرضا دارای ۱۱۱ رای
۲۱۱۷ _آقای عباس عباسی آذر نام پدر حسن دارای ۱۱۱ رای
۲۱۱۸ _خانم سیده سمانه غفاراف نام پدر سیدمحمد دارای ۱۱۰ رای
۲۱۱۹ _آقای هومن درخشانیان نام پدر کیومرث دارای ۱۰۹ رای
۲۱۲۰ _آقای سیدحسن میربشری گلرودباری نام پدر سیدسالار دارای ۱۰۹ رای
۲۱۲۱ _آقای دانش محمدامینی نام پدر سلطانعلی دارای ۱۰۹ رای
۲۱۲۲ _آقای امیرحسین عمادی نام پدر علی اصغر دارای ۱۰۸ رای
۲۱۲۳ _خانم ثمانه محمودآبادی نام پدر محمدباقر دارای ۱۰۸ رای
۲۱۲۴ _آقای شمسعلی مصلح نام پدر هزار آقا دارای ۱۰۸ رای
۲۱۲۵ _آقای رضا هنجی نام پدر محمد دارای ۱۰۷ رای
۲۱۲۶ _خانم اکرم عبدالرحیمی نام پدر محمدقربان دارای ۱۰۶ رای
۲۱۲۷ _آقای محمدعیسی انصاری فرد نام پدر صفرعلى دارای ۱۰۶ رای
۲۱۲۸ _آقای رامیار بلوکباشی نام پدر علی اصغر دارای ۱۰۶ رای
۲۱۲۹ _آقای داود عبدی زاده نام پدر جعفر دارای ۱۰۶ رای
۲۱۳۰ _آقای حمید عرفانی مطلق نام پدر فتح على دارای ۱۰۶ رای
۲۱۳۱ _آقای مجید کمال نام پدر حسین دارای ۱۰۵ رای
۲۱۳۲ _آقای محمدرضا اطمینانی نام پدر حسین دارای ۱۰۵ رای
۲۱۳۳ _آقای محمدامین کوهستانی نام پدر عبدالعلی دارای ۱۰۵ رای
۲۱۳۴ _آقای سیدمحمدرضا رضوی فرد نام پدر سیدعباس دارای ۱۰۵ رای
۲۱۳۵ _آقای مهدی ذوالفقاری نام پدر عباس دارای ۱۰۳ رای
۲۱۳۶ _آقای محمدحسن عباسی نام پدر محمدرضا دارای ۱۰۳ رای
۲۱۳۷ _آقای یوسف بگمحمدساوجبلاغی نام پدر معرفت دارای ۱۰۳ رای
۲۱۳۸ _آقای حسین نوراله خانی نام پدر لطفعلی دارای ۱۰۳ رای
۲۱۳۹ _آقای امیرسامان حنیفی نام پدر على اکبر دارای ۱۰۳ رای
۲۱۴۰ _آقای محمدرضا مظفری بابادی نام پدر نصراله دارای ۱۰۳ رای
۲۱۴۱ _آقای احمدعلی رحمانی نام پدر فرج اله دارای ۱۰۳ رای
۲۱۴۲ _آقای سعید لله زاده نام پدر ابولقاسم دارای ۱۰۳ رای
۲۱۴۳ _آقای امین کمال آبادی نام پدر مهدی دارای ۱۰۲ رای
۲۱۴۴ _آقای مهدی گلیجانی مقدم نام پدر طاهر دارای ۱۰۲ رای
۲۱۴۵ _آقای اسماعیل ایمانی شه پناه نام پدر آقامعلى دارای ۱۰۱ رای
۲۱۴۶ _آقای حبیب مزروعی نام پدر صفر دارای ۱۰۱ رای
۲۱۴۷ _آقای ماشااله حیدری مقدم نام پدر احمدبیکح دارای ۱۰۰ رای
۲۱۴۸ _آقای محمد رجبیه شایان نام پدر صمد دارای ۱۰۰ رای
۲۱۴۹ _خانم مریم ملک زاده چالشتری نام پدر بهرام دارای ۱۰۰ رای
۲۱۵۰ _آقای یونس نظیفی چرندابی نام پدر اکبر دارای ۱۰۰ رای
۲۱۵۱ _آقای بابک معینی نام پدر سهراب دارای ۱۰۰ رای
۲۱۵۲ _آقای ابراهیم اکبری نژاد نام پدر صیدعلى دارای ۱۰۰ رای
۲۱۵۳ _آقای محمدرضا غفاری طرقی نام پدر عباس دارای ۱۰۰ رای
۲۱۵۴ _خانم گیتی ظهوریان نام پدر صفرعلى دارای ۱۰۰ رای
۲۱۵۵ _آقای حمیدرضا عباسی ارجمند نام پدر محسن دارای ۹۹ رای
۲۱۵۶ _آقای غلامرضا کمالی رهبر نام پدر اکبر دارای ۹۹ رای
۲۱۵۷ _آقای محمد بوالحسنی نام پدر امین الله دارای ۹۸ رای
۲۱۵۸ _آقای محمدرضا خاموش چشم نام پدر محمود دارای ۹۷ رای
۲۱۵۹ _آقای وحید کریم مقدم نام پدر عباس دارای ۹۷ رای
۲۱۶۰ _آقای ساسان رمزی پور نام پدر ابراهیم خلیل دارای ۹۷ رای
۲۱۶۱ _آقای حمیدرضا محمدیان دوگاهه نام پدر سبزعلی دارای ۹۷ رای
۲۱۶۲ _آقای حمیدرضا پورحسینی نام پدر ابراهیم دارای ۹۶ رای
۲۱۶۳ _آقای مجید معصومی اصفهانی نام پدر عباس دارای ۹۶ رای
۲۱۶۴ _آقای عرفان خسرویان چم پیری نام پدر محمدرضا دارای ۹۶ رای
۲۱۶۵ _آقای آرش غاروریانی نام پدر محمود دارای ۹۶ رای
۲۱۶۶ _آقای منوچهر عباس زاده توری نام پدر غلامعلى دارای ۹۶ رای
۲۱۶۷ _آقای فرشاد شهنی نژاد نام پدر عیدی محمد دارای ۹۶ رای
۲۱۶۸ _آقای محمدحسین ابریشمی کاشانی نام پدر احمد دارای ۹۶ رای
۲۱۶۹ _آقای مهدی فرشیدی نام پدر مهرداد دارای ۹۵ رای
۲۱۷۰ _آقای علی حیات نیا نام پدر زرعلى دارای ۹۵ رای
۲۱۷۱ _آقای امیررضا بیگ وردی نام پدر فضل اله دارای ۹۴ رای
۲۱۷۲ _خانم عاتکه موسوی نسل خامنه نام پدر سیدعلی اصغر دارای ۹۴ رای
۲۱۷۳ _آقای امیر صفاری طاهری نام پدر علیرضا دارای ۹۴ رای
۲۱۷۴ _آقای احمد کهربائی نام پدر على اکبر دارای ۹۳ رای
۲۱۷۵ _خانم مریم حسینخانی سیلاخور نام پدر عباس دارای ۹۳ رای
۲۱۷۶ _آقای فرشاد سیدحسینی نوجوکامبری نام پدر سید رضا دارای ۹۳ رای
۲۱۷۷ _خانم اعظم شکاری شهرک نام پدر حمید دارای ۹۳ رای
۲۱۷۸ _آقای امیر حسین خانی اصل نام پدر رضا دارای ۹۲ رای
۲۱۷۹ _آقای سیدعبدالمجید یحیوی نام پدر سیدمحمدصادق دارای ۹۲ رای
۲۱۸۰ _آقای محسن نوراله خانی نام پدر لطفعلی دارای ۹۲ رای
۲۱۸۱ _آقای فرزان عرفان منش نام پدر اسمعلی دارای ۹۱ رای
۲۱۸۲ _آقای نیما نامیان نام پدر کریم دارای ۹۱ رای
۲۱۸۳ _خانم ایراندخت اکبری کره ناب نام پدر اسرافیل دارای ۹۱ رای
۲۱۸۴ _آقای محمد غضنفری نام پدر علیرضا دارای ۹۱ رای
۲۱۸۵ _آقای بهمن گل چین نام پدر جعفر دارای ۹۰ رای
۲۱۸۶ _آقای حجت کرمانی نام پدر غلامحسین دارای ۹۰ رای
۲۱۸۷ _آقای سعید حبیبی داویجانی نام پدر ناصر دارای ۹۰ رای
۲۱۸۸ _آقای اکبر نقوی نام پدر على دارای ۹۰ رای
۲۱۸۹ _آقای محمد پریشان مهجوری نام پدر علی اکبر دارای ۸۹ رای
۲۱۹۰ _آقای سعید محمدحسینی نام پدر سلام اله دارای ۸۹ رای
۲۱۹۱ _آقای محمدحسین معدنڃی نام پدر ابراهیم دارای ۸۸ رای
۲۱۹۲ _آقای محمد طراقیان پور نام پدر شعبان دارای ۸۸ رای
۲۱۹۳ _آقای محمدرضا رحمانیان نام پدر محسن دارای ۸۸ رای
۲۱۹۴ _آقای شهاب پاک شکاراسطلخی نام پدر اسمعیل دارای ۸۸ رای
۲۱۹۵ _آقای امین مقیمی نام پدر محمدقاسم دارای ۸۸ رای
۲۱۹۶ _آقای محمود محسنی راد نام پدر علی دارای ۸۷ رای
۲۱۹۷ _آقای حسین بزله نام پدر احمد دارای ۸۷ رای
۲۱۹۸ _آقای مرتضی عباسی نهوجی نام پدر جعفر دارای ۸۷ رای
۲۱۹۹ _آقای حمید بشکوه نام پدر علیرضا دارای ۸۷ رای
۲۲۰۰ _آقای سیدمنصور موسوی سوها نام پدر سید مسلم دارای ۸۶ رای
۲۲۰۱ _آقای علی اصغر خوش بین نام پدر غلامعلى دارای ۸۶ رای
۲۲۰۲ _خانم زهرا صفیاری جعفرآباد نام پدر نصرت دارای ۸۵ رای
۲۲۰۳ _آقای حسین فیاضیان نام پدر علیرضا دارای ۸۵ رای
۲۲۰۴ _آقای سیدمهدی موسی کاظمی محمدی نام پدر سید مرتضى دارای ۸۵ رای
۲۲۰۵ _آقای علی سحری مقدم نام پدر کاظم دارای ۸۴ رای
۲۲۰۶ _آقای علیرضا میرآبادی نژاد نام پدر علی دارای ۸۳ رای
۲۲۰۷ _آقای حسین قدیانلو نام پدر صفر دارای ۸۳ رای
۲۲۰۸ _آقای سیدسعید رأوفی نام پدر سیدعباس دارای ۸۳ رای
۲۲۰۹ _آقای مهدی محمدی چاهکی نام پدر داود دارای ۸۲ رای
۲۲۱۰ _آقای فوأد عرفانی نام پدر رضا دارای ۸۲ رای
۲۲۱۱ _آقای محمدامین کیان ارثی نام پدر اسدالله دارای ۸۱ رای
۲۲۱۲ _آقای علی مراد موسی پور نام پدر على جبار دارای ۸۱ رای
۲۲۱۳ _آقای علیرضا میرزاهاشم چگنی نام پدر جهانگیر دارای ۸۱ رای
۲۲۱۴ _آقای اکبر یعقوب زاده نام پدر حسین دارای ۸۱ رای
۲۲۱۵ _آقای مجید فرخی حاجی آباد نام پدر معصومعلی دارای ۸۰ رای
۲۲۱۶ _آقای داریوش داروئی نام پدر غلامرضا دارای ۸۰ رای
۲۲۱۷ _آقای خسرو مرادحاصلی نام پدر علی اصغر دارای ۸۰ رای
۲۲۱۸ _آقای علی میرزایان نام پدر حسین دارای ۷۹ رای
۲۲۱۹ _آقای جواد مهرپورلایقی نام پدر علیرضا دارای ۷۹ رای
۲۲۲۰ _خانم ربابه میرصمدی اشکلنی نام پدر محمد دارای ۷۹ رای
۲۲۲۱ _آقای اکبر ملک زاده چالشتری نام پدر بهرام دارای ۷۹ رای
۲۲۲۲ _آقای محسن یوسفی قصابسرائی نام پدر حسن دارای ۷۸ رای
۲۲۲۳ _خانم فریده کول آبادی نام پدر غلامرضا دارای ۷۸ رای
۲۲۲۴ _آقای حبیب اله تاجیک اسمعیلی نام پدر فتح اله دارای ۷۸ رای
۲۲۲۵ _آقای داود غفاراف نام پدر محمد دارای ۷۸ رای
۲۲۲۶ _آقای مرتضی داروئی نام پدر غلامرضا دارای ۷۷ رای
۲۲۲۷ _آقای هادی شیری قوجه بیگلو نام پدر على دارای ۷۷ رای
۲۲۲۸ _خانم قدسی فرهوش نام پدر على دارای ۷۵ رای
۲۲۲۹ _آقای بابک برملائی نام پدر رحیم دارای ۷۵ رای
۲۲۳۰ _آقای خسرو قاسمی کجانی نام پدر محمد دارای ۷۵ رای
۲۲۳۱ _آقای محمود امامیان دهقی نام پدر سید مهدی دارای ۷۴ رای
۲۲۳۲ _آقای مرتضی میانجیان نام پدر محمد باقر دارای ۷۴ رای
۲۲۳۳ _آقای ناصر قزلگڃلی نام پدر ولی اله دارای ۷۴ رای
۲۲۳۴ _آقای حمید کیوانی مجد نام پدر جعفر دارای ۷۴ رای
۲۲۳۵ _آقای شهید جادری نام پدر جاسم دارای ۷۳ رای
۲۲۳۶ _آقای اسماعیل غفارزاده نام پدر یدالله دارای ۷۲ رای
۲۲۳۷ _خانم مهتاب صادقی خرم دشتی نام پدر محمد دارای ۷۲ رای
۲۲۳۸ _آقای مهدی کریمی زنجانی اصل نام پدر محمود دارای ۷۲ رای
۲۲۳۹ _خانم سیده اشرف نبوره نام پدر سیدجواد دارای ۷۲ رای
۲۲۴۰ _آقای اسمعیل عباسی چالشتری نام پدر ابراهیم دارای ۷۲ رای
۲۲۴۱ _آقای عباسعلی فضلی نام پدر محمدعلى دارای ۷۲ رای
۲۲۴۲ _خانم سیده آزاده صفربگلو نام پدر سیدعلى دارای ۷۱ رای
۲۲۴۳ _آقای رضا امین غفوری نام پدر حمید دارای ۷۰ رای
۲۲۴۴ _آقای حسینعلی بنی شاه آبادی نام پدر على اکبر دارای ۷۰ رای
۲۲۴۵ _آقای مهدی فرهنگی ونیق نام پدر بیوک دارای ۶۹ رای
۲۲۴۶ _آقای شهریار حیدرآبادی نام پدر یداله دارای ۶۹ رای
۲۲۴۷ _آقای مصطفی نصراصفهانی نام پدر عبدالحسین دارای ۶۹ رای
۲۲۴۸ _آقای محمدرضا گلرنگ رهبر نام پدر حسن دارای ۶۸ رای
۲۲۴۹ _آقای سعید اولادیان نام پدر محمود دارای ۶۸ رای
۲۲۵۰ _آقای عمار مقیمی نام پدر محمدقاسم دارای ۶۷ رای
۲۲۵۱ _آقای حسین شمسیانی نام پدر اسدالله دارای ۶۷ رای
۲۲۵۲ _آقای رضا سورانى یانڃشمه نام پدر عباسقلی دارای ۶۵ رای
۲۲۵۳ _آقای وحید کیوانی مجد نام پدر جعفر دارای ۶۵ رای
۲۲۵۴ _آقای جمشید بایرامی مرنی نام پدر شاه ویردی دارای ۶۵ رای
۲۲۵۵ _آقای علی طاهری میرقائد نام پدر میرزاولی دارای ۶۵ رای
۲۲۵۶ _آقای حسین گل صنم لو نام پدر على اکبر دارای ۶۵ رای
۲۲۵۷ _آقای وحید درخش احمدی نام پدر سعید دارای ۶۴ رای
۲۲۵۸ _خانم شهرزاد حیدرخدائی نام پدر رشید دارای ۶۴ رای
۲۲۵۹ _خانم سعادت عارف پور نام پدر قهرمان دارای ۶۳ رای
۲۲۶۰ _آقای علیرضا کرمی میرآبادی نام پدر محمدتقی دارای ۶۳ رای
۲۲۶۱ _آقای منوچهر رضائی حاجی دهی نام پدر اسمعیل دارای ۶۲ رای
۲۲۶۲ _آقای نصیر عظیمی زوارهء نام پدر مصطفى دارای ۶۲ رای
۲۲۶۳ _آقای محمدعباس بیک نوه سی نام پدر جمشید دارای ۶۱ رای
۲۲۶۴ _آقای جاوید قربان اوغلی نام پدر على بالا دارای ۶۱ رای
۲۲۶۵ _آقای عبدالرضا اسدی قنبری نام پدر جعفر دارای ۶۱ رای
۲۲۶۶ _آقای رجبعلی رحمتی گرکانی نام پدر محمد دارای ۶۱ رای
۲۲۶۷ _آقای داود علی بابائی قمی نام پدر محمد دارای ۵۹ رای
۲۲۶۸ _آقای حمزه خامه چیان نام پدر محمدرضا دارای ۵۹ رای
۲۲۶۹ _آقای آرش غلام نتاج نام پدر احمد دارای ۵۹ رای
۲۲۷۰ _آقای بهروز بینشیان نام پدر اکبر دارای ۵۸ رای
۲۲۷۱ _آقای ایمان جراح باشی نام پدر رضا دارای ۵۷ رای
۲۲۷۲ _آقای ابراهیم خانیکی نام پدر حسین دارای ۵۷ رای
۲۲۷۳ _آقای محمدمهدی انتشاری نام پدر حسن دارای ۵۷ رای
۲۲۷۴ _آقای وحید اصفهانی آتش بیک نام پدر ناصر دارای ۵۶ رای
۲۲۷۵ _آقای شهرام احمدی نیاتابش نام پدر رحیم دارای ۵۶ رای
۲۲۷۶ _آقای ابوالحسن کتابی فرد نام پدر رحمن دارای ۵۵ رای
۲۲۷۷ _آقای سیدسعیدرضا میرافضل نام پدر سید نعمت اله دارای ۵۵ رای
۲۲۷۸ _آقای علی سیف پورابوالحسنی نام پدر على اکبر دارای ۵۵ رای
۲۲۷۹ _آقای خدایار سعیدوزیری نام پدر پرویز دارای ۵۴ رای
۲۲۸۰ _آقای محمد محمدحسنی نام پدر ولی اله دارای ۵۳ رای
۲۲۸۱ _آقای حمیدرضا یحیوی حاجی آقا نام پدر اصغر دارای ۵۳ رای
۲۲۸۲ _آقای علی نجفی نیازارع نام پدر آیت اله دارای ۵۲ رای
۲۲۸۳ _آقای رضا معصومیان نام پدر محمد دارای ۵۲ رای
۲۲۸۴ _آقای مهدی عرفانی امامی نام پدر علی دارای ۵۲ رای
۲۲۸۵ _آقای امیرحسن شادنوش نام پدر نصرت الله دارای ۵۲ رای
۲۲۸۶ _آقای مهدی فرهودی نام پدر محمود دارای ۵۱ رای
۲۲۸۷ _آقای همایون کتیبه نام پدر حسینعلى دارای ۵۰ رای
۲۲۸۸ _آقای سیدمهرزاد سرمدراد نام پدر میر حبیب دارای ۴۹ رای
۲۲۸۹ _آقای محمد طهماسبی جورشری نام پدر حسن على دارای ۴۸ رای
۲۲۹۰ _آقای مهرداد فریدطالب نیا نام پدر محمد دارای ۴۶ رای
۲۲۹۱ _آقای بهمن صالحی جاوید نام پدر هاشم دارای ۴۶ رای
۲۲۹۲ _آقای میرحسین فرهنگی نام پدر میرکریم دارای ۴۴ رای
۲۲۹۳ _آقای امیرپیمان خسروی آزاد نام پدر مجید دارای ۴۳ رای
۲۲۹۴ _آقای یحیی موافق قدیرلی نام پدر محمد دارای ۴۱ رای
۲۲۹۵ _آقای مرتضی احمدی وشنوئی نام پدر مجید دارای ۳۹ رای
۲۲۹۶ _آقای احمد پیراکند نام پدر داود دارای ۳۸ رای
۲۲۹۷ _آقای شهاب الدین متاجی کجوری نام پدر شمس الدین دارای ۳۸ رای
۲۲۹۸ _آقای امیرعلی زعیمی تل ماران نام پدر ولی دارای ۳۸ رای
۲۲۹۹ _آقای محمد صمصام سخیراوی نام پدر عباس دارای ۳۷ رای
۲۳۰۰ _آقای عبدالناصر میرچی نام پدر قنبر على دارای ۳۴ رای
۲۳۰۱ _خانم نصرت ملاقاسم قمصری نام پدر ماشاالله دارای ۳۴ رای
۲۳۰۲ _آقای حسین محمدابراهیم خان ابری نام پدر على دارای ۳۳ رای
۲۳۰۳ _آقای علی نورابنجار نام پدر محمد دارای ۳۳ رای
۲۳۰۴ _آقای داریوش محمدی تختمشلو نام پدر مراتب دارای ۳۱ رای
۲۳۰۵ _آقای آرش گروئیان نام پدر عباسعلی دارای ۲۸ رای
۲۳۰۶ _آقای مسعود محمودی لفوت نام پدر علی دارای ۲۵ رای
۲۳۰۷ _آقای منصور صادقی مال امیری نام پدر علیار دارای ۲۴ رای
۲۳۰۸ _آقای آیت اله رضائی نودهی نام پدر عزت اله دارای ۲۳ رای
۲۳۰۹ _آقای امیررضا مروج فرشی نام پدر علی محمد دارای ۲۱ رای
۲۳۱۰ _آقای مجید غفارخورزنی نام پدر مصطفی دارای ۱۶ رای
۲۳۱۱ _آقای حسن مهرجردی نام پدر عبدالله دارای ۱۰ رای
اینک در اجرای ماده ۵۲ قانون انتخابات شوراهای اسلامی کشور و ماده ۷۰ آیین نامه اجرایی انتخابات
شوراهای اسلامی شهر، از تاریخ انتشار این آگهی به مدت دو روز هیات اجرایی در محل فرمانداری آماده قبول
شکایات انتخاباتی می باشد.
شکایاتی قابل رسیدگی خواهد بود که مشخصات شاکی یا شاکیان شامل نام و نام خانوادگی ، نام پدر ،
نشانی محل کار یا سکونت و امضای شاکی یا شاکیان را داشته باشد.
فرماندار شهرستان تهران

مطالب بیشتری نیست