با اعلام نتایج شورای شهر پنجم، نگاهی به روند کمی رای‌ جلب شده برای نفر اول هر کدام از شوراهای شهر تهران، می‌تواند جالب توجه باشد. نگاهی به این نمودار، این گمانه کلی را که «افزایش مشارکت» شهروندان تهرانی،‌ منجر به دیروزی اصلاح‌طلبان می‌شود را تقویت می‌کند.

در انتخابات ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۶، از همیشه مشارکت بالاتری صورت گرفته است و حتی رکورد شورای شهر اول را هم پشت سر گذاشته است. از دلایل آن می‌توان به احساس تقابل با اعضای فعلی شورای شهر از سویی، و همزمانی آن با انتخابات ریاست جمهوری اشاره کرد:

مطالب بیشتری نیست