با برگزاری انتخابات شورای شهر، اعضای پنجمین شورای شهر تهران مشخص شدند. اما این‌که این نماینده‌های پارلمان شهری، چه روزی روی صندلی‌های شورای شهر تهران می‌نشینند، سوال تازه شهروندان تهرانی است.

از آن‌جایی که طبق قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی شهر کشور و انتخاب شهرداران (ماده ۳)، مقرر شده تا هر شورا ۴ سال از زمن آغاز فعالیت کند. یک ماه پس از برگزاری انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا شروع می‌شود و چهارسال بعد از آن خاتمه می یابد.

این به این معناست که شورای پیشین که از ۱۴ مرداد شروع شده است، تا ۱۳ مرداد امسال فعالیت خود را ادامه خواهد داد و از ۱۴ مرداد ۱۳۹۶، شورای پنجم شهر تهران آغاز به فعالیت می‌کند.

در همین زمینه، مهدی چمران، رئیس شورای چهارم گفته است برابر قانون شهریورماه باید اعضای شورای شهر در دوره جدید کار خود را آغاز کنند اما طبق مصوبه جدید مجلس ۱۴ مرداد پنجمین دوره شورا باید کار خود را آغاز کند که این مصوبه مجلس هنوز مورد موافقت شورای نگهبان قرار نگرفته است که اگر این موافقت انجام شود می تواند در این تاریخ ، شورا در دوره جدید کار خود را آغاز کند.

با توجه به اینکه ۱۴ مردادماه سال ۱۳۹۶ روز شنبه است آخرین جلسه شورای شهر تهران در دوره چهارم سه شنبه ۱۰ مردادماه سال جاری خواهد بود و به این ترتیب  با قانونی شدن مصوبه مجلس شورای اسلامی پرونده این دوره شورا در روز سه شنبه بسته خواهد شد.

مطالب بیشتری نیست