امروز جمعه ۵ خرداد، هتل آپادانا در خیابان طالقانی دچار حریق شد. ساعتی بعد، این آتش مهار شد.

مطالب بیشتری نیست