بخشی از سخنرانی صادق پورهاشمی عضو شورای مرکزی جنبش عدالتخواه دانشجویی پیش از خطبه های نماز جمعه امروز تهران:

رهبری ۷ ماه قبل از انتخابات سیاست های کلی انتخابات را ابلاغ کرده بودند. توی این سیاست ها چه چیزی آمده بود؟ می بایست فرآیند احراز صلاحیت ها مشخص شود. می بایست شرایط عمومی و اختصاصی داوطلبان در چارچوب قانون اساسی مشخص شود. می بایست شرایط لازم برای رجلیت سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن مشخص شود. اما این سیاست ها اجرایی نشد و توضیح قانع کننده ای نیز پیرامون آن و نحوه احراز صلاحیت ها بیان نشد.

بعد دیدیم که نامزدهایی که تایید شده بودند جلوی چشم میلیون ها نفر مخاطب داخلی و خارجی آن همه فساد از همدیگر رو می کردند. آیا این مسائل جمهوری اسلامی را در مظان اتهام قرار نداد؟ این سلامت ذهنی مردم را خراب نکرد؟ بین مردم بسیار جای شک و شبهه است که چرا و چگونه از بین آن همه کاندید فقط این کاندیدا تایید صلاحیت شدند؟ با کدام معیار و ملاک؟ شورای نگهبان نمی خواهد یک بار برای همیشه تکلیف رجلیت سیاسی و مذهبی را مشخص کند؟

تکلیف این مفاسد باید مشخص شود. اگر این حرف ها دروغ بود باید اعلام برائت شود و مشخص شود چطور افرادی دروغ گو باید بر ما حاکم باشند و چگونه تاکنون بر مسند های مدیریت این ملت انقلابی و مبارز تکیه زده اند؟! و اگر این حرف ها راست و درست بود چرا این افراد تایید صلاحیت شدند و باید سریعا با آن ها برخورد شود.

کارگران معدن یورت، کارگران کارخانه فولاد بویراحمد و دیگر کارگرها و تعطیلی کارخانه ها را دیدیم. بعضی از همین ها چند وقت قبلش برای نگرفتن حقوقشان اعتراض کرده بودند اما صدایشان به گوشی نرسید. بعضیا حتی آزادی اعتراض نداشتند. حتما باید در کوره ذوب شوند؟ حتما باید در معدن دفن شوند تا به سراغشان برویم؟ بدانید، معدن یورت به ما این هشدار را داد که لگدهای کارگران به ماشین رییس جمهور تنها هشداری به دولت وقت نبود بلکه هشداری به مجموعه جمهوری اسلامی بود!

مطالب بیشتری نیست