استخرهای شهرداری تهران در ماه رمضان از افطار تا سحر خدمات ارائه می دهند.

۴۰۰ مجموعه آبی متعلق به این سازمان در ماه مبارک رمضان از افطار تا سحر به عموم مردم خدمات ارائه می دهند.

فعالیت این مجموعه های آبی از افطار تا ساعت یک بامداد در اختیار بانوان قرار خواهد داشت و پس از آن تا سحر کاربری آنها برای مردان است.

فعالیت این مجموعه های آبی در طی روز جنبه آموزشی داشته و تنها سانس های جداگانه ای برای پسران و دختران (کمتر از سن تکلیف) ارائه خدمات می دهد.

پیش‌بینی می‌شود در ایام ماه مبارک رمضان یک میلیون شهروند از امکانات ورزشی ۲ هزار و ۵۰۰ بوستان، پردیس ها و مجموعه های ورزشی شهر تهران بعد از اذان مغرب تا سحر استفاده کنند.

مطالب بیشتری نیست