بنابر اعلام پزشکی قانونی، در سال گذشته ۱۴۹ نفر بر اثر مسمومیت با قرص برنج در استان تهران جان باخته‌اند.

به نقل از روابط عمومی اداره کل پزَشکی قانونی استان تهران، تا پایان سال ۱۳۹۵، یکصدوچهل‌ونه نفر در اثر مسمومیت با قرص برنج جان خود را از دست داده اند که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال ۹۴ که تعداد فوت ناشی از مسمومیت با قرص برنج ۱۱۳ نفر اعلام شده بود ۳۱/۹ درصد افزایش یافته است.

بنابر این گزارش از کل فوت شدگان ناشی از مسمومیت با قرص برنج در ۱۲ ماه سال گذشته ۹۵ نفر مرد و ۵۴ نفر زن بوده اند.

مطالب بیشتری نیست