در ماه گذشته، مرداد ۹۵، تعداد معاملات مسکن در تهران ۱۷ درصد نسبت به همین ماه در سال ۹۴، رشد داشته است

به گفته رئیس اتحادیه مشاوران املاک، این آمار حتی نسبت به ماه قبل از آن (تیر ۹۵) هم دارای رشدی ۱۳/۳ درصدی است.

برخلاف تهران، در سطح کشور اما آمار معکوس است. هر چقدر تهران بازار مسکن پررونقی را تجربه میکند، آمار در کشور ناامیدکننده است.

اینها مربوط به فروش است و به گفته این مقام صنفی، اجاره نسبت به سال قبل کاهش چندانی نداشته است. حسام عقبایی ابراز امیدواری کرده وضعیت رونق در شهر تهران، تاثیر خود را بر روی کل کشور بگذارد.

مطالب بیشتری نیست