محمد آقازاده روزنامه‌نگار پیش‌کسوتی است که در طی روزهای گذشته درگیر ماجرای ضیافت‌های انتخاباتی بوده است. او انتقادش را از این جلسات که همزمان با به قول او، «موج فقر» در جامعه برگزار می‌شود بیان می‌کند. روز گذشته اما عضو شورای شهر تهران، مجید فراهانی با او تماس می‌گیرد که روایت این گفتگو را می‌خوانیم: (رسم‌الخط از نویسنده است)

شماره را نمی‌شناسم اما تلفن را بر می دارم. لحن صدا، آشنایی می دهد ولی می‌شود دلخوری را در میان کلماتش یافت‌. می‌پرسم شما را می‌شناسم؟ جواب می‌دهد من نوشته هایتان را سال‌هاست می‌خوانم، مجید فراهانی که با لیست امید وارد شورای شهر بعدی شده است پشت خط است. مطلب من در مورد ضیافت پیروزی اعضای لیست امید، بهانه این تماس بود. می‌گفت ضمن آنکه نقدتان را می‌پذیرم ولی ضیافتی که من در دانشگاه تربیت مدرس برگزار کردم ۶ میلیون و ۲۰۰ هرار تومان بیشتر هزینه نداشت. برای قدردانی از اعضای ستادم این مراسم را برگزار کردم. از تعداد دکترایش گفت. از شرکت خصوصی‌‌اش. یادش آوردم که در جریان کوی دانشگاه با علی افشاری به روزنامه ایران آمدند و مصاحبه‌ای انجام دادند‌. باور داشت باید نقد و نظارت را ادامه دهم. وظیفه جامعه‌مدنی همین نظارت است. به او گفتم به طور کلی با هر ضیافت این‌چنینی مخالفم و آن‌هم در جامعه‌ای به شدت فقر زده. در هر صورت اسناد مراسمش را برایم می‌فرستد. در کلمات‌اش آن شور دانشجویی نبود ولی همین که می‌کوشد پاسخ ابهام‌ها را بدهد برای من حرکت جالبی بود. قرار می‌گذاریم دیداری داشته باشیم و گفت‌وگوی انتقادی را ادامه دهیم‌. به خودش هم گفتم و در اینجا هم تاکید می‌کنم من اصلا از ضیافت ایشان بی‌خبر بودم و مقصودم کسانی دیگر بود. مدارک و عکس مراسم را برایتان در این آدرس می گذارم.

 

مطالب بیشتری نیست