تخریب خانه ثابت‌پاسال ، در قسمت شمالی خیابان جردن (آفریقا-نلسون ماندلا)‌در تهران،  به نگرانی شهروندان طی روزهای  گذشته دامن زده است. اما پس از همه روایت‌های گوناگون درباره آن که حتی از سوی عده‌ای انتقام‌گیری هم خوانده شده است. یاشار سلطانی، مدیرمسئول سایت توقیف شده معماری‌نیوز، اسنادی مربوط به این موضوع را منتشر کرده و نوشته است که دستور نقشه تخریب و نوسازی زمین کاخ ثابت‌پاسال را ۲۸ اسفند ۹۵، شهرداری با مالکیت شرکت پیشگامان توسعه تجارت البرز صادر کرده است و برای ۴۴۰ درصد تراکن و ۱۴ طبقه امضا شده است.

مطالب بیشتری نیست