سایت تدبیر و امید امروز خبر عجیبی از وضعیت روحی محمد رضا عارف داده است. این سایت نوشته عارف که تحت فشار زیادی ناشی از انداختن مسئولیت مهندسی لیست توسط حلقه خاص به گردن او قرار دارد ، در حین توضیح موضوع دچار گریه شد و در سخنرانی وی چنددقیقه بدلیل گریستن عارف اختلال ایجاد شد. محمدرضا عارف رییس شواریعالی سیاست گذاری اصلاح طلبان، این روزها وضعیت دشورای پیدا کرده است.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی تدبیر و امید، دکتر عارف در اکثر جلسات و همایش ها و ضیافت ها که حضور پیدا می کند با پرسش هایی درباره چگونگی بستن لیست امید در شورای شهر، عبور از معیارها وامتیازات کاندیداها و مهندسی لیست توسط یک حلقه سیاسی مواجه می شود.

رییس فراکسیون امید در مجلس، که در برابر تناقضات موجود در لیست ، اظهارات برخی اعضای شورایعالی مبنی بر دستکاری حلقه خاص در امتیازات کاندیداها وجابجایی آنها و همچنین چگونگی انتخاب فهرست ۴۲ نفره پاسخ قانع کننده ای ندارد عصر پنجشنبه در همایش سلامت شهر امید که به میزبانی ناهید خداکرمی ، عضو لیست امید وبا حضور تعداد زیادی از شاغلان حرفه ای مامایی در سالن رازی دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار شده بود، اظهار کرد که خودش نیز بعنوان رییس شورایعالی سیاستگزاری اصلاح طلبان فقط ۲۴ ساعت زودتر از سایرین از لیست ۴۲ نفره مطلع شده است.

عارف که تحت فشار زیادی ناشی از انداختن مسئولیت مهندسی لیست توسط حلقه خاص به گردن او قرار دارد ، در حین توضیح موضوع دچار گریه شد و در سخنرانی وی چنددقیقه بدلیل گریستن عارف اختلال ایجاد شد.

به نوشته این وب‌سایت اخبار دیگری حکایت از آن دارد که حلقه مذکور قرار است کلیه پیامدهای مهندسی لیست را به گردن عارف و شورایعالی سیاستگذاری اصلاح طلبان انداخته وسپس این شورا را منحل کنند تا دیگر امکان پرسش درباره شفافیت لیست ممکن نباشد.

مطالب بیشتری نیست